Już w najbliższą niedzielę 15 marca 2009 o godz. 9:30 w Bazylice Franciszkanów w Krakowie bracia klerycy z III i IV kursu przyjmą posługi lektoratu i akolitatu.

Przyjęcie posług poprzedzą trzydniowe rekolekcje, które odbędą się w Lubomierzu (dla przyszłych lektorów) i w Harmężach k. Oświęcimia (dla przyszłych akolitów). Podczas tych dni będziemy się duchowo i praktycznie przygotowywali  do przyjęcia posług.  Nie zabraknie czasu na wspólną modlitwę oraz na część wprowadzającą zarówno od strony historycznej jak i praktycznej.

Dziś słowa „lektor” używamy na określenie osoby, która odczytuje w kościele Słowo Boże. Umiejętne czytanie Słowa wymaga przygotowania, dlatego w seminariach duchownych dopiero klerykom trzeciego roku udziela się posługi lektoratu w specjalnym obrzędzie.

Początków takiej czynności możemy szukać w Starym Testamencie – w Izraelu. Mojżesz pod Górą Synaj wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi (Wj 24, 7). W dalszej historii Narodu Wybranego często znajdujemy fragmenty mówiące nam o publicznym i uroczystym odczytywaniu Księgi Przymierza. Również Pan Jezus czytał Księgę Izajasza w swej rodzinnej miejscowości, Nazarecie, w synagodze (zob. Łk 4, 16-21).

wprowadzenie w posługę lektoratu dokonuje się przez przekazanie księgi Pisma Świętego
wprowadzenie w posługę lektoratu dokonuje się przez przekazanie Pisma św.

Akolita z kolei pomaga diakonowi lub kapłanowi w sprawowaniu Eucharystii. Posługę tą przyjmują klerycy z IV roku studiów. Na mocy obrzędu wprowadzenia jest on nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej (gdy nie ma diakona lub kapłana; gdy jest duża liczba przystępujących do Komunii Świętej; z powodu przedłużania się celebry; niedyspozycji celebransa), może dokonywać wystawienia Najświętszego Sakramentu, jednak nie może błogosławić.

Pierwsze wzmianki o akolitach pochodzą z III w. W Rzymie do obowiązków akolity należało zanoszenie Komunii Świętej do innych kościołów, a w każdą niedzielę do kościołów tytularnych; podtrzymywanie płótna przy rozdzielaniu Komunii Świętej, specjalnej torby, do której wkładano hostie przeznaczone do zaniesienia innym wspólnotom, a także asystowanie przy egzaminowaniu katechumenów i odmawianie razem z nimi wyznania wiary.

wprowadzenie w posługę akolitatu dokonuję się przez przekazanie pateny z hostiami
wprowadzenie w posługę akolitatu dokonuję się przez przekazanie pateny

Prosimy Was o modlitwę za braci przygotowujących się do lektoratu i akolitatu, a także serdecznie zapraszamy na niedzielną mszę św 15 marca o godz. 9.30, w czasie której przyjmiemy te posługi.

tekst: br. Adam Dudek

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.