Rok akademicki 2022/2023

Corda Pia

06.04.2023 r.

Nabożeństwo Corda Pia celebrujemy w tradycyjnie w naszej bazylice w Wielką Środę. Można powiedzieć, że w naszej wspólnocie jest to swoista zapowiedź Triduum Paschalnego i wprowadzenie w przeżywanie misterium zbawienia. Wspominamy w nim stygmatyzację św. Franciszka z Asyżu. Przez ten dar upodobnił się jeszcze bardziej do Ukrzyżowanego Mistrza, którego naśladował. Śpiewając pieśni, czytając fragmenty z Pisma Świętego oraz życiorysu świętego asyzjanina pochylamy się nad ranami Założyciela Naszego Zakonu oraz nad Ranami Chrystusa, które stanowią fundament tego nabożeństwa.

Misterium męki naszego Pana

08.04.2023 r.

Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy, Liturgia Męki Pańskiej, Ciemna Jutrznia. Celebracje, które podejmujemy w czasie Triduum Paschalnego podejmują wspomnienie ofiary krzyżowej Pana Jezusa. Jest to dla nas czas szczególnej refleksji nad tajemnicą naszego odkupienia. Przed nami kulminacja obchodów tego świętego czasu - Liturgia Wigilii Paschalnej.

Wielkanoc

11.04.2023 r.

Liturgia Wigilii Paschalnej wyróżnia się swą wyjątkową formą spośród wszystkich celebracji. Czytania zaczerpnięte z Pisma Świętego ukazują drogę zbawienia ciągnącą się przez wieki, która swój moment kulminacyjny osiągnęła w ofierze Syna Bożego – Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Liturgia ta podkreśla fakt odkupienia rodzaju ludzkiego. Radość z faktu zmartwychwstania wyraziliśmy procesją rezurekcyjną, która odbyła się przez naszą bazyliką. Nieodłącznym elementem naszego życia zakonnego, franciszkańskiego jest Liturgia Godzin. Również w niej wspominaliśmy wielkie dzieła Boże.

Piknik franciszkański

03.05.2023 r.

Coroczne braterskie spotkanie seminarzystów zakonów franciszkańskich z południowej Polski rozpoczęliśmy Mszą Świętą w kościele stygmatów św. Franciszka z Asyżu przy ul. Ojcowskiej w Krakowie, w dniu 29 kwietnia. Tego roku gościli nas bracia z bronowickiego konwentu należącego do Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych. Przez cały dzień odbywały się zawody sportowe obejmujące różne dyscypliny (m. in. piłka nożna halowa, dart, tenis stołowy). W czasie odpoczynku od rozgrywek odbywały się wspólne rozmowy i poczęstunek. Dla zainteresowanych wiejskim folklorem podkrakowskich wsi przełomu XIX i XX w. zostało zorganizowane wyjście do muzeum „Rydlówka”, miejsca związanego z dramatem „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Wyjątkowym elementem tego dnia było świadectwo sióstr ze zgromadzenia Misjonarek Miłości, które zostało założone przez Matkę Teresę z Kalkuty. Opowiedziały o swojej pracy wśród ludzi najbardziej potrzebujących.

Można więc powiedzieć, że spotkanie było okazją do zawarcia i pogłębienia znajomości w obrębie naszej wielkiej rodziny. Czekamy teraz na przyszłoroczne spotkanie, którego organizatorami będą bracia kapucyni oraz nasze seminarium!

Pierwsze dni maja

08.05.2023 r.

Miesiąc maj jest nieodłącznie kojarzony z nabożeństwami do Matki Bożej. Tradycyjne majówki rozpoczęliśmy nabożeństwem przez figurką Maryi w naszym ogrodzie. Pierwsze dni tego miesiąca są związane z ważnymi wydarzeniami religijnymi i historycznymi dotyczącymi państwa polskiego. Szczególnie ważnym dniem jest trzeci maja. Świętujemy wtedy Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski oraz uchwalenie Konstytucji Trzeciego Maja. Dzień wcześniej w naszej wspólnocie odbyła się tzw. jednodniówka, czyli dzień wypoczynku.

Procesja św. Stanisława

17.05.2023 r.

Św. Stanisław Biskup i Męczennik jest patronem Polski i Archidiecezji Krakowskiej. Jego wspomnienie liturgiczne obchodzone w randze uroczystości przypada na 8 maja. Ku czci tego świętego w Krakowie organizowana jest rokrocznie procesja, która w tym roku odbyła się 14 maja. Tradycyjnie niesione są liczne relikwie świętych i błogosławionych znajdujące się w dawnej stolicy naszego kraju. Nasze seminarium było reprezentowane przez znaczną grupę braci, którzy wyruszyli z relikwiami franciszkańskich świętych.

Dzień skupienia

22.05.2023 r.

Kolejny dzień skupienia w naszej wspólnocie odbył się 18 maja. Poprowadził go ks. Jacek Nowak, salezjanin. Tym razem dotknął tematu chrystologii. Swoją konferencję oparł na dwóch tekstach - początku Ewangelii wg. św. Mateusza oraz na Prologu św. Jana. Chciał w ten sposób zarysować kwestię dwóch natur Chrystusa: Boskiej i ludzkiej.

Przeżywany przez nas Okres Wielkanocny, który powoli dobiega końca, jest szczególnym czasem refleksji nad tym tematem. Uroczystości Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia podkreślają prawdę o wyjątkowym wyniesieniu natury ludzkiej do niezwykłej godności w osobie Pana Jezusa.