Rok akademicki 2021/2022

Vivat Academia!

Dzień 1 października jest nieodłącznie związany z początkiem roku akademickiego. Studium Franciszkańskie w Krakowie, zrzeszające kleryków z trzech prowincji franciszkańskich: Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów oraz Zakonu Braci Mniejszych, zainaugurowało nowy rok w kościele Stygmatów św. Franciszka przy ulicy Ojcowskiej. Po uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył br. Jacek Koman OFM, minister prowincjalny Braci Mniejszych, odbyło się spotkanie, podczas którego podsumowano miniony rok pracy oraz otwarto nowy. Podczas obchodów miało miejsce uroczyste ślubowanie studentów pierwszego roku. Całość zwieńczył wykład inauguracyjny poświęcony tematyce eucharystycznej.

Śluby wieczyste

Uroczystość św. Franciszka z Asyżu jest wyjątkowa pod wieloma względami. Franciszkanie czczą ją obchodami wigilii, kiedy to w obrzędzie Transitus, przy zgaszonym świetle i zapalonych świecach wspominane jest przejście założyciela zakonu z tego świata do ojczyzny niebieskiej.

W sam dzień uroczystości 4 października w Bazylice św. Franciszka w Krakowie odbyły się śluby wieczyste pięciu postnowicjuszy. Bracia: Bartłomiej Rochowiak, Dawid Jeziorski, Dawid Furgał, Szymon Tuptoński i Łukasz Gradek złożyli uroczystą profesję zakonną na ręce br. Mariana Gołąba OFMConv, ministra prowincjalnego krakowskiej prowincji franciszkanów. Było to ich przejście na stałe do nowej rodziny, jaką jest zakon. Braciom neoprofesom życzymy wielu łask Bożych i opieki Matki Bożej Niepokalanej, patronki Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.

Wybory dziekańskie

U progu nowego roku akademickiego odbyły się wybory zarządu seminaryjnego. W tajnym głosowaniu do posługi dziekana został wyłoniony br. Krystian Głuch. Obok niego w skład zarządu weszli br. Mateusz Hnat, jako wice dziekan oraz br. Miłosz Mężyk pełniący obowiązki ceremoniarza. Wybranym braciom gratulujemy i życzymy owocnej posługi.

Promocja książki

25.10.2021 r.

W trakcie promocji swojej najnowszej książki pt. "Oddech słońca" nasz misjonarz br. Bogusław Dąbrowski OFMConv podzielił się swoimi wypomnieniami z pracy misyjnej na kontynencie afrykańskim. Spotkanie miało miejsce 10 października w auli bł. Jakuba. Opowieści o trudach pracy w Ugandzie połączone były z zarysowaniem codziennego życia w tym kraju, jego kultury i problemów. Nie zabrakło pytań od zebranych na sali gości. Kolorytu spotkaniu dodały odwiedziny br. Roberta Wieczorka OFMCap, misjonarza i zarazem przyjaciela prelegenta.

W organizację wydarzenia włączyli się członkowie seminaryjnego koła misyjnego, które zrzesza braci pragnących poszerzyć swoją wiedzę związaną z tematyką misyjną.

Nic ukrytego

15 października przeżywaliśmy w naszej wspólnocie pierwszy w tym roku akademickim dzień skupienia. Rozważania nad tematem prawdy poprowadził br. Jan Maria Szewek OFMConv, rzecznik prasowy krakowskiej prowincji franciszkanów i sekretarz ministra prowincjalnego. W kazaniu przybliżył kwestię prawdomówności i wiarygodności, podkreślając ten aspekt szczególnie w obszarze życia publicznego. Myśl przewodnia została oparta o słowa perykopy Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. (Łk 12, 2)

cytat za: Biblia Tysiąclecia, wyd. 5, Pallottinum, Poznań 2012

Świętowanie tytułu profesorskiego

26.10.2021 r.

W sobotę 23 października w klasztorze św. Franciszka w Krakowie miało miejsce wręczenie księgi jubileuszowej o. Zdzisławowi Gogoli OFMConv. Ukoronowaniem jego rozległego dorobku naukowego było otrzymanie tytułu profesora w 2020 r., jednak ze względu na pandemię świętowanie było wtedy niemożliwe. Księga została wydana jako wyraz szacunku do profesora i jest zarazem pewnego rodzaju prezentem na jego 70 urodziny. Nosi tytuł Constantia et Virtute a jej redaktorem jest ks. Józef Wołczański. Podczas wręczenia tej publikacji autor wygłosił laudację na cześć franciszkanina a wielu prelegentów dołączyło się do życzeń i podziękowań za rozwój nauki. Całość spotkania poprowadził o. Andrzej Hejnowicz, zaś wypowiadali się między innymi ks. prymas Józef Kowalczyk, o. bp Błażej Kruszyłowicz oraz gwardian krakowskiego konwentu - o. Piotr Cuber.

Pożegnanie br. Krzysztofa Janasa OFMConv

30.10.2021 r.

W sobotę 30. października w Harmężach delegacja 8 braci kleryków z opiekunem- br. Piotrem Hrecińskim - uczestniczyła w Mszy Świętej żałobnej sprawowanej za zmarłego br. Krzysztofa Janasa. Najświętszej Ofierze przewodniczył wikariusz krakowskiej prowincji franciszkanów br. Mariusz Kozioł. W wygłoszonym słowie wspomniał postać zmarłego, który, jak podkreślił, był zakonnikiem lubianym przez współbraci. Eucharystię poprzedził różaniec w intencji śp. br. Krzysztofa, zaś po Mszy Świętej odmówiona została Modlitwa w ciągu dnia z oficjum za zmarłych oraz odśpiewana koronka do Bożego Miłosierdzia. Na zakończenie ciało zmarłego gwardiana konwentu w Harmężach, zostało przewiezione do Jasła, gdzie zostanie pochowane.

Zmarłego współbrata polecamy modlitwie. Niech Pan przyjmie go do grona zbawionych w niebie.

zdjęcia dzięki uprzejmości J. Mickiewicza

Początek listopada

03.11.2021 r.

Pierwsze dni listopada nieodłącznie kojarzone są z odwiedzaniem cmentarzy. W tych dniach nawiedzamy groby naszych bliskich zmarłych, ofiarujemy modlitwę. Jako symbol pamięci na mogiłach umieszczamy kwiaty i zapalone znicze.

Franciszkanie otaczają opieką modlitewną zmarłych członków swojego zakonu, krewnych, dobroczyńców. W naszym konwencie istnieje tradycja nabożeństw za zmarłych, podczas których przechodząc procesyjnie krużgankami bazyliki, zanosimy do Pana prośby za tych, którzy są tu pochowani. Są to zmarli bracia konwentu krakowskiego, siostry klaryski oraz świeccy krakowianie. Procesje odbywają się od pierwszego do trzeciego listopada. Warto przy tym zauważyć, że dzień pierwszego listopada ma charakter radosny. Wspominamy wówczas wszystkich świętych Kościoła. Drugiego listopada obchodzimy jako dzień zaduszny, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Natomiast trzeci dzień listopada jest w Zakonie Franciszkańskim szczególnym dniem modlitwy za zmarłych z tego zakonu. Pierwszego listopada za naszych zmarłych współbraci była również sprawowana Msza Święta w kaplicy cmentarnej na krakowskim Salwatorze. Po niej odbyła się procesja po cmentarzu.

Ze względu na wyjątkowy charakter tego czasu, w naszej wspólnocie seminaryjnej odbyła się całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu w noc rozpoczynającą miesiąc listopadowy. Miała charakter wynagradzający w związku z odbywającymi się w tym czasie obchodami Halloween.

Post franciszkański

05.11.2021 r.

Okres od uroczystości Wszystkich Świętych do świąt Bożego Narodzenia jest w zakonie franciszkańskim obchodzony jako czas pokutny. Jego szczególnym wymiarem jest podejmowana praktyka postu.

Do tego tematu nawiązywał br. Piotr Bielenin w czasie dnia skupienia - 2. października. W konferencji przybliżył pojęcie pokuty rozumianej w duchu św. Franciszka. Była ona dla Biedaczyny z Asyżu stylem życia przesiąkniętym Ewangelią, wsłuchaniem w głos Boga, a znajdowała swój zewnętrzny wyraz w prawdziwej miłości do drugiego człowieka. W taki sposób realizowania powołania wpisuje się post, przeżywany w sposób pogodny, połączony z modlitwą i czynami miłosierdzia. Był to drugi element omówiony w trakcie spotkania.

Na wyjeździe…

16.11.2021 r.

Pośród wielu zajęć trzeba również znaleźć czas na odpoczynek. Taką okazją był dzień wyjazdu poza seminarium, 11 listopada. Dzieląc się na grupy, bracia wyruszyli w podróż po różnych miejscach, by nabrać sił przed nadchodzącymi obowiązkami. Miejscami zwiedzania były obiekty kultury oraz sakralne, nie zabrakło wypraw górskich. Każdy mógł wybrać odpowiedni cel dla siebie.

Przyjdź i zobacz!

17.11.2021 r.

W dniach 11 - 14 listopada w naszym Seminarium Franciszkańskim miały miejsce rekolekcje COME&SEE. Są to dni dedykowane dla osób rozeznających powołanie. W tym czasie uczestnicy mogą wejść za klauzurę i zobaczyć jak wygląda nasz plan dnia, obowiązki, wspólne spędzanie czasu, słowem codzienne życie brata. Jest czas na wspólną modlitwę oraz możliwość indywidualnej rozmowy z prowadzącym rekolekcje.

Osoby zainteresowane tematem rekolekcji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: http://www.franciszek.pl/

Czas oczekiwania

04.12.2021 r.

Trwa Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Tradycyjnie dzieli się na dwie części. W pierwszej, trwającej do 16 grudnia liturgia przygotowuje nas na powtórne przyjście Zbawiciela. Stąd też czytane w czasie Mszy Świętych czy Liturgii Godzin słowo Boże wskazuje na potrzebę czuwania, gotowości. Druga część wprowadza bezpośrednio w misterium wcielenia Syna Bożego, poprzedzając Uroczystość Narodzenia Pańskiego.

W naszej kaplicy seminaryjnej pojawił się tradycyjny wieniec, jako symbol oczekiwania. Każdy mijający tydzień przybliża nas do radosnego wspomnienia. Wskazują na to kolejno zapalane świece. Celebrowane w tym okresie Roraty wskazują na wyjątkową rolę Bożej Rodzicielki, której zgoda na wolę Bożą sprawiła, że Syn Boży stał się człowiekiem. Biorąc pod uwagę maryjny rys naszego zakonu, Niepokalana jest naszą wyjątkową przewodniczką na czas adwentu.

Kapituła synodalna

11.12.2021 r.

Obecnie przeżywamy w Kościele synod. Włączając się do aktywnego udziału we wspólnym rozeznawaniu, wzięliśmy udział w pracach na poziomie diecezjalnym. Naszym zadaniem była refleksja nad pytaniami dotykającymi różnych obszarów Kościoła i Archidiecezji. Pierwszy etap pracy polegał na dzieleniu się opiniami w grupach i opracowaniu sprawozdań z pracy nad pytaniami. Zwieńczeniem pracy była seminaryjna kapituła zorganizowana ósmego grudnia, podczas której odbyła się prezentacja wyników prac poszczególnych zespołów. Obrady rozpoczęła konferencja o. Mariusza Orczykowskiego, rektora franciszkańskiego seminarium, w której nawiązał do roli synodu i synodalności w życiu Kościoła.

Kolejny etap pracy przed nami. Teraz pozostaje nam zredagowanie dokumentu końcowego, który będzie podsumowaniem całości podjętych refleksji.

Kilka słów o pokucie i dzieciach z Fatimy

Grudniowy dzień skupienia 18. grudnia dla naszej wspólnoty poprowadził o. Andrzej Łaniecki z klasztoru w Legnicy. Na co dzień pracuje jako duszpasterz i dyrektor katolickiego liceum ogólnokształcącego oraz szkoły podstawowej we wspomnianej miejscowości. W konferencji, której tematem przewodnim była pokuta, przedstawił przykład dzieci z Fatimy. Spotkanie z Maryją, którą określały jako Piękną Panią, stało się dla nich impulsem do pogłębienia modlitwy oraz podjęcia czynów wynagradzających w intencji nawrócenia grzeszników. W nawiązaniu do tej historii wskazał na to co pokutą jest, a co nie oraz jak ona powinna wyglądać. Wskazał na ważność tego elementu w życiu duchowym.

Pan jest już blisko…

Przeżywanie IV Niedzieli Adwentu wskazuje na bliskość Świąt Bożego Narodzenia. Symbolizują to płonące świece na tradycyjnym wieńcu. Obchody ostatniej niedzieli tego okresu liturgicznego rozpoczęliśmy celebracją nieszporów w kaplicy seminaryjnej.

Temat przyjścia Pana w tajemnicy wcielenia przybliża codzienna Liturgia Słowa. Teksty wybrane na te dni teksty przypominają starotestamentowe obietnice związane z wyzwoleniem Izraela z niewoli. Pobrzmiewają echa proroctw związanych z nadejściem czasu szczególnego działania Pana Boga. W historii działanie to w wyjątkowy sposób objawiło się przez przyjście na świat Syna Bożego.

Żywa Szopka przy franciszkańskiej

20.12.2021 r.

Pragniemy Was gorąco zachęcić do udziału w Żywej Szopce przy franciszkańskiej. Wydarzenie odbędzie się obok murów naszego klasztoru św. Franciszka w Krakowie. Nieodłącznym elementem szopki są żywe zwierzęta stanowiące wielką atrakcję. Oczywiście to nie wszystko. Wystarczy tylko spojrzeć na plan zamieszczony poniżej. Warto, chociażby zwrócić uwagę na występ seminaryjnego zespołu Fioretti.

Liczymy na Wasz udział w tym wydarzeniu! Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym projekcie, zapraszamy na stronę internetową wydarzenia www.facebook.com/zywaszopka/ .

Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia

23.12.2021 r.

Bierzemy aktywny udział w przygotowaniach do „Żywej Szopki”. Zbudowaliśmy już miejsce spoczynku dla zwierząt. Prawie gotowa jest również szopka Świętej Rodziny. Rozpoczęcie 24 grudnia! Jednak dla nas to niejedyny element przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. W głównych miejscach seminarium pojawiły się świąteczne dekoracje. Pomagamy w organizacji Liturgii Bożonarodzeniowej. Wśród wielu prac nie zapominamy o najważniejszym - przygotowaniu duchowym.

Boże Narodzenie

31.12.2021 r.

Oktawa Bożego Narodzenia powoli dobiega końca. Radość ze wspomnienia przyjścia na świat Bożego Dziecięcia wypełnia ten czas. Jak wyglądały święta w seminarium? Jakie wydarzenia nam towarzyszyły?

Liturgiczne obchody uroczystości rozpoczęliśmy nieszporami w kaplicy seminaryjnej wraz ze wspólnotą klasztorną. Po modlitwie zebraliśmy się w refektarzu, by łamać się opłatkiem i zasiąść przy wieczerzy wigilijnej. Gdy wybiła północ w Bazylice św. Franciszka z Asyżu została odprawiona Pasterka. Przewodniczył jej nasz minister prowincjalny o. Marian Gołąb.

Wiele czasu poświęciliśmy „Żywej Szopce przy Franciszkańskiej”. Zasadnicze prace przygotowawcze do wydarzenia trwały przez klika dni, poprzedzających święta. Oprawa muzyczna naszego zespołu „Fioretti”, opieka nad zwierzętami, transmisja i media społecznościowe, prowadzenie wydarzenia... sprawiły, że był to pracowity i owocny czas.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej „Instagramie, gdzie zamieszczone zostały zdjęcia z wydarzenia.

Rozpoczęcie nowego roku

05.01.2022 r.

Nowy rok rozpoczęliśmy prosząc Pana o Jego błogosławieństwo. Pierwszego stycznia, o północy, w Bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie została odprawiona Msza Święta. Przewodniczył jej JE ks. abp. Marek Jędraszewski. Tradycja tej Eucharystii została zapoczątkowana przez Karola Wojtyłę, w czasie gdy był biskupem krakowskim. W wygłoszonym słowie ksiądz arcybiskup nawiązał, m. in. do pieśni „Bogurodzica” oraz pochwały św. Franciszka wygłoszonej ku czci Matki Boga „Pozdrowienie Błogosławionej Maryi Dziewicy”. Warto w tym miejscu wspomnieć, że na dzień pierwszego stycznia przypada Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. W celebracji wzięliśmy udział jako asysta liturgiczna, pełniąc służbę przy ołtarzu.

Ostatnie pożegnanie br. Adama

06.01.2022 r.

Dnia 5 stycznia w Bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie pożegnaliśmy śp. br. Adama Wolnego. Ostatnie lata swej posługi pełnił w Niemczech. Wprowadzenie ciała oraz nieszpory z oficjum za zmarłych odbyły się 4 stycznia. Na Mszy Świętej pogrzebowej, której przewodniczył ks. bp. Edward Kawa, zebrało się bardzo wielu braci z prowincji krakowskiej, w tym także z podlegających jej kustodii i delegatur, a także zakonnicy z prowincji czeskiej. Słowo nawiązujące do osoby zmarłego wygłosił o. Dariusz Gaczyński. Złożenie ciała miało miejsce na cmentarzu na krakowskim Salwatorze. Modlitwy przy miejscu pochówku poprowadził minister prowincjalny o. Marian Gołąb.

Naszego zmarłego współbrata polecamy ufnej modlitwie.

Końcówka okresu Bożego Narodzenia

12.01.2022 r.

Okres Bożego Narodzenia kończy Niedziela Chrztu Pańskiego. Wyjątkowe święto, w którym wspominamy chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Jest to pamiątka wydarzenia jakie miało miejsce około dwa tysiące lat temu w Ziemi Świętej, a które poświadczają w swoich zapisach Ewangeliści.

Kolejne dni należą już do tzw. Okresu Zwykłego, który tradycyjnie zaznacza się zielonym kolorem szat liturgicznych. Bywa on nazywany „czasem wzrostu Kościoła” . Uwaga w tym czasie nie jest skupiona już na jednej, konkretniej tajemnicy wiary, lecz na całej działalności i osobie Syna Bożego.

Wspominaną tajemnicę w celebrowanej w naszej bazylice w Krakowie liturgii niedzielnej, której towarzyszyła nasza asysta podkreślił obrzęd aspersji na początku celebracji oraz chrzcielne wyznanie wiary.

Kilka dni wcześniej w czwartek 6 stycznia, w Uroczystość Objawienia Pańskiego wybraliśmy się na tradycyjne kolędowanie do sióstr klarysek. Najpierw w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła został odprawiona Msza Święta, której przewodniczył rektor naszego seminarium, o. Mariusz Orczykowski. Po Eucharystii pozostaliśmy w ławkach by razem z siorami zgromadzonymi na chórze śpiewać kolędy. Wspólnie spędzony czas był przeniknięty radości i wielbieniem Pana.

Z franciszkańskiego życia wzięte…

21.01.2022 r.

Styczniowy dzień skupienia w naszej wspólnocie poprowadził o. Grzegorz Siwek. Obecnie pełni posługę gwardiana i proboszcza parafii w Rychwałdzie. Znajduje się tam sanktuarium Matki Bożej, jedna z trzech bazylik mniejszych na terenie krakowskiej prowincji franciszkanów (obok Krakowa i Kalwarii Pacławskiej). W skierowanej do nas konferencji podzielił się z swoimi spostrzeżeniami co praktycznej strony pracy duszpasterskiej, odpowiedniego przygotowania do niej. Chcąc posłużyć doświadczeniem kładł akcent na rozmaite sprawy. Zwrócił uwagę na osobisty rozwój duchowy.

Dzień skupienia jest dla nas szansą na pogłębienie relacji z Bogiem. Jest okazją by wsłuchać się w to, co Pan mówi bezpośrednio do każdego w jego sercu.

100-lecie Rycerza Niepokalanej – sesja naukowa

25.01.2022 r.

Jednym z wielu dzieł związanych z osobą Ojca Maksymiliana Kolbe jest miesięcznik Rycerz Niepokalanej. W tym roku obchodzimy setną rocznicę ukazania się pierwszego numeru tego czasopisma. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, w klasztorze św. Franciszka z Asyżu w Krakowie 22 stycznia br. odbyła się XVIII Sesja kolbiańska pod tytułem „Rycerz Niepokalanej. Historia – współczesność – perspektywy”. Wydarzenie to było organizowane przez Instytut Studiów Franciszkańskich oraz nasze seminarium. Na początku spotkania prelegenci przybliżyli działalność pisma w przeszłości i w obecnym czasie oraz wskazali wymagania i perspektywy związane z przyszłością. Prezentacje podsumował czas na pytania z audytorium. W odbywającym się po przerwie panelu dyskusyjnym poruszono temat funkcjonowania mediów katolickich dzisiaj. Zwieńczeniem spotkania była Msza Święta w krakowskiej bazylice franciszkańskiej.

W ramach sesji prezentowana była wystawa, na której można było zobaczyć m. in. historyczne numery „Rycerza Niepokalanej”.

Koniec semestru zimowego

Semestr nauki tradycyjnie wieńczy sesja egzaminacyjna. Przełom dwóch pierwszych miesięcy roku kalendarzowego był dla nas nie tylko czasem weryfikacji zdobytej wiedzy. Drugiego lutego obchodziliśmy liturgiczne Święto Ofiarowania Pańskiego. Jest to szczególny dzień dla osób zakonnych, gdyż św. Jan Paweł II ustanowił go Dniem Życia Konsekrowanego. Z tej okazji grupa braci z naszego seminarium wzięła udział w uroczystościach pod przewodnictwem ks. bp. Damiana Muskusa OFM w Bazylice Mariackiej w Krakowie.

Po zakończonej sesji egzaminacyjnej udaliśmy się na zasłużony odpoczynek :) Czas ferii, trwający od piątego do dwunastego lutego definitywnie zamknął pierwszy semestr nauki w tym roku akademickim. Miejsca spędzania wolnego czasu były różne, ale cel jeden - złapanie oddechu i zebranie sił przed dalszą nauką.

„Come & See”

16.02.2022 r.

Za nami kolejne rekolekcje z cyklu przyjdź i zobacz jak żyjemy. Odbyły się w dniach od 11. do 13. lutego. Ich cel to zaprezentowanie naszego życia wspólnotowego. Uczestnik ma szansę zobaczyć jak wygląda seminaryjny plan dnia, poznać codzienne zajęcia braci. Oczywiście to nie tylko czas przyglądania się życiu zakonnemu, ale i pracy duchowej. Rekolekcje dają możliwość pogłębienia relacji z Panem Jezusem, oferują czas na własną modlitwę.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w takich dniach skupienia zapraszamy na stronę powołaniową: www.franciszek.pl

Nowi lektorzy i akolici

17.02.2022 r.

W niedzielę 13 lutego grupie braci z naszej wspólnoty została powierzona posługa lektora i akolity. Obrzędowi odbywającemu się w trakcie Mszy Świętej o godz. 9:30 w Bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie przewodniczył o. prowincjał Marian Gołąb. Kandydaci na lektorów w chwili przekazywania posługi trzymali Pismo Święte. Ich zadaniem od tej chwili będzie posługa słowa w trakcie liturgii. Bracia obdarzani godnością akolity brali w dłonie patenę z chlebem przygotowanym do złożenia Najświętszej Ofiary. Był to znak gotowości do ich służby przy ołtarzu w trakcie celebracji Eucharystycznej. Ostatecznie posługę lektora przyjęło 5 braci. Taka sama liczba młodych zakonników przyjęła funkcję akolity.

Kazanie w trakcie Mszy Świętej wygłosił br. Stanisław Pękala, wikariusz kustodii ukraińskiej. Przywołał rys historyczny tych posług, wskazał na ich szczególny wymiar w posłudze Kościołowi. W swoim przesłaniu wezwał braci do gorliwej służby.

O powołaniu

22.02.2022 r.

Dane przez Pana powołanie jest wyjątkowym darem. W trakcie dnia skupienia 17. lutego słowo skierował do nas minister prowincjalny o. Marian Gołąb. W konferencji nawiązał do tematu powołania. Wskazał w jaki sposób przyglądać się rozwojowi tego daru, jak go pielęgnować. Można powiedzieć, że modlitwa o wytrwanie w służbie Panu Bogu oraz wypraszanie nowych pracowników Królestwa Niebieskiego to ważne zadania zakonnika. Przemyślenia przełożonego są ważnymi wskazówkami dla nas. Odkrywanie i pogłębianie powołania jest procesem rozciągniętym na całe życie, niemniej w sposób szczególny poświęcamy na to czas w trakcie formacji przygotowującej do ślubów wieczystych i święceń kapłańskich.

Prosimy, pamiętajcie o nas w Waszych modlitwach!

Msza Święta w intencji Ukrainy

27.02.2022 r.

Serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą w intencji Ukrainy do Bazyliki św. Franciszka z Asyżu w Krakowie przy ul. Franciszkańskiej.

https://franciszkanska.pl/aktualnosci/msza-swieta-w-intencji-ukrainy/

Kapituła seminaryjna

W czwartek 24 lutego odbyła się kapituła seminaryjna. Jest to braterskie spotkanie, w trakcie którego omawiamy sprawy naszej wspólnoty. Miało ono charakter sprawozdawczo-wyborczy. Najpierw odbyło się podsumowanie przebiegu poprzedniej kapituły o tym samym charakterze i omówienie kwestii związanych z minionym półroczem. Następnie dokonaliśmy wyboru nowego dziekana, czyli przewodniczącego seminarium. Na to stanowisko został wytypowany głosami wspólnoty br. Szymon Greszta. Serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy dla dobra naszej wspólnoty! W skład naszego zarządu weszli także br. Jakub Szczepanek jako wicedziekan oraz br. Miłosz Mężyk, który kontynuuje posługę ceremoniarza.

Modlitwa za Ukrainę

28.02.2022 r.

27 lutego o godzinie 11:00 w naszej bazylice franciszkańskiej była sprawowana Msza Święta w intencji Ukrainy. Prosiliśmy Pana Boga by obdarzył ten kraj pokojem. Jako seminarzyści każdego dnia obejmujemy modlitwami sprawę wydarzeń na Wschodzie. Zachęcamy również wszystkie osoby dobrej woli do modlitewnego wsparcia narodu ukraińskiego w tym trudnym czasie.

Niech Pan obdarzy nas pokojem!

https://franciszkanska.pl/aktualnosci/msza-swieta-w-intencji-ukrainy/

Popielec

04.03.2022 r.

Początek Wielkiego Postu związany jest z tradycyjnym obrzędem posypania głów popiołem. Zwyczaj ten pomaga wejść w przeżywanie okresu pokuty poprzedzającego Święta Wielkanocne.

Nasza wspólnota przeżywała w środę popielcową dzień skupienia. Słowo skierował do nas br. Tomasz Pawlik z rychwałdzkiego konwentu. W konferencji wskazał, że praktykowanie pokuty jest cechą wpisującą się w nasz charyzmat, określającą franciszkańską tożsamość. Wspomniał również nawiązując do historii Zakonu, że u swych początków grupa mężczyzn skupiona wokół osoby św. Franciszka, była określana właśnie mianem pokutników, kojarzonych z miastem Asyż.

Wieczorem w Kaplicy Męki Pańskiej wewnątrz naszej bazylice wzięliśmy udział w drodze krzyżowej. Znajdują się w niej relikwie trzech błogosławionych: Anieli Salawy, Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego. To również miejsce, gdzie wystawiona jest kopia Całunu Turyńskiego.

Rekolekcje powołaniowe ze Świętym Józefem

10.03.2022 r.

W dniach 18–20 marca br. w naszym seminarium odbędą się rekolekcje „come & see: służyć jak Józef” organizowane przez franciszkańskie centrum powołaniowe. Spotkanie przeznaczone jest dla tych mężczyzn zastanawiających się nad wyborem drogi życia, bądź pragną przyjrzeć się z bliska życiu naszej wspólnoty. Formuła „come & see”, a więc „przyjdź i zobacz” daje właśnie taką możliwość. Rekolektanci mają szansę wziąć udział w różnych punktach naszego planu dnia. Oprócz tego znajdzie się czas na osobistą modlitwę czy prywatną rozmowę z braćmi prowadzącym rekolekcje.

Patronem spotkania będzie święty Józef, co związane jest z przypadającą w tym czasie uroczystością ku czci tego wielkiego patrona.

Osoby zainteresowane udziałem w rekolekcjach zachęcamy do odwiedzenia strony powołaniowej, gdzie znajduje się więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy. Serdecznie zapraszamy!

grafiki: Duszpasterstwo młodzieży i powołań (franciszek.pl); informacje ze strony: http://www.franciszek.pl/2022/02/22/cs-sluzyc-jak-jozef/

100. rocznica śmierci bł. Anieli Salawy

14.03.2022 r.

12 marca 1922 r. swoją ziemską wędrówkę zakończyła bł. Aniela Salawa. W swoim życiu wykonywała zawód służącej. Troszczyła się również o chorych i cierpiących. Była tercjarką franciszkańską.

W naszej bazylice spoczywają doczesne szczątki bł. Anieli Salawy. Klasztor św. Franciszka z Asyżu w Krakowie zainaugurował 12 marca br. obchody stulecia jej śmierci. Całość rozpoczęła się Mszą Świętą pod przewodnictwem br. Mariusza Kozioła, wikariusza prowincjalnego krakowskiej prowincji franciszkanów. Przed południem odbyła się sesja naukowa. O godzinie 15:00 przy grobie błogosławionej miała miejsce wspólna modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia. Kolejnym etapem obchodów był konkurs pt. „Szal Anieli”. Całość zwieńczyła Msza Święta z prośbą o kanonizację błogosławionej.

Bracia z naszego seminarium wzięli udział zarówno w przygotowaniach do obchodów jak i w samych uroczystościach.

Święcenia diakonatu

21.03.2022 r.

19 marca w sobotę o godzinie 11:00 w Bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie była sprawowana Msza Święta, w trakcie której dwóch braci z naszego seminarium, br. Szymon Dendys i br. Bartłomiej Rochowiak, otrzymali święcenia diakonatu z rąk ks. bp. Roberta Chrząszcza. W uroczystości uczestniczyła reprezentacja klasztorów krakowskiej prowincji franciszkanów oraz rodziny obu alumnów.

Ważnym momentem święceń było odśpiewanie Litanii do Wszystkich Świętych, w trakcie której kandydaci do diakonatu leżeli krzyżem przed ołtarzem (prostracja). Zasadniczym elementem było nałożenie przez biskupa rąk na głowę każdego z kandydatów. Następnie nowowyświęceni diakoni przywdziewali stuły zakładane na ramię oraz dalmatyki. Na koniec nastąpił obrzęd przekazania księgi Ewangelii.

Cieszymy się, że nasza franciszkańska wspólnota jest bogatsza o nowych diakonów. Życzymy im, by posługa, której się podjęli, przybliżała ich samych oraz innych ludzi do Pana, któremu się oddali. Warto w tym miejscu wspomnieć, że tego dnia w Kościele obchodziliśmy uroczystość św. Józefa. Niech orędownictwo tego Wielkiego Patrona towarzyszy naszym braciom diakonom we wszelkich dobrych dziełach.

Kościół stacyjny

29.03.2022 r.

W Archidiecezji Krakowskiej istnieje zwyczaj odwiedzania tzw. kościołów stacyjnych przez biskupów w czasie Wielkiego Postu. Nasza bazylika została wybrana na jedną z takich świątyń. W związku z tym 26 marca przybył do nas ks. bp. Janusz Mastalski, który celebrował Mszę Świętą.

Idea ta została zapoczątkowana w naszej archidiecezji w 2017 r. Zwyczaj sięga korzeniami wczesnej historii chrześcijaństwa. Wtedy to każdego dnia czterdziestodniowego okresu pokuty, biskup Rzymu oraz wierni nawiedzali kolejne świątynie związane z kultem męczenników. Właśnie w tym mieście rozpoczęto i kultywowano tę tradycję. Warto zauważyć, że odwiedzanie przez papieża różnych kościołów obejmowało cały rok i wiązało się z obchodami liturgicznymi.

źródło informacji o tradycji kościołów stacyjnych: https://diecezja.pl/koscioly-stacyjne-2021-r/

Zakończenie obchodów 100. rocznicy śmierci o. Wenantego Katarzyńca

02.04.2022 r.

W dniach 30–31 marca w Kalwarii Pacławskiej odbyło się uroczyste zakończenie obchodów 100. rocznicy śmierci o. Wenantego Katarzyńca. Czcigodny Sługa Boży wychowywał się w trudnych warunkach materialnych, był doświadczany przez biedę. Pracował na własne utrzymanie, gdyż rodzicom, którzy trudnili się uprawą roli, ciężko było opłacić jego naukę. Przyjęty do Zakonu Franciszkanów okazał się gorliwym, pokornym i skromnym zakonnikiem. W czasie formacji znany był z pomocy innym braciom w nauce. W latach późniejszych wychowywał młodych adeptów życia zakonnego będąc magistrem nowicjatu. Stopniowo jednak podupadał na zdrowiu. Wyniszczała go gruźlica, która ostatecznie stała się ostatecznie przyczyną jego śmierci 31 marca 1921 r.

Na zakończenie obchodów do Kalwarii Pacławskiej przybyło wielu braci z całej Polski, a także spoza jej granic. Zarówno prowincjałowie, przełożeni jednostek jurysdykcyjnych, goście z klasztorów, jak i wychowawcy wraz z braćmi przebywającymi na formacji. Gościem szczególnym był minister generalny naszego zakonu fr. Carlos Alberto Trovarelli. Te dni były jednocześnie spotkaniem braci zrzeszonych w ramach federacji Europy Środkowo–Wschodnej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, zwanej FEMO.

Pierwszy dzień spotkania rozpoczęła modlitwa o pokój. Połączoną ją z symbolicznym gestem wypuszczenia białych gołębi. Była wspólna modlitwa nieszporami, różańcem i kompletą, a także konferencja o dwóch wyjątkowych zakonnikach i ich przyjaźni, Maksymilianie Kolbe i Wenantym Katarzyńcu. Nie zabrakło również braterskiego spotkania.

Kolejny dzień rozpoczęliśmy jutrznią. Po oratorium upamiętniającym postać Czcigodnego Sługi Bożego odbyła się uroczysta celebracja Mszy Świętej pod przewodnictwem ministra generalnego zakonu.

Dla nas jako seminarzystów z WSD Franciszkanów w Krakowie było to ważne wydarzenie. Możliwość uczczenia pamięci wyjątkowego współbrata oraz spotkanie w gronie wielkiej rodziny zakonnej zwieńczone wspólną Eucharystią. Wszystko w miejscu wyjątkowym – sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej.

Boże oblicze

11.04.2022 r.

9 kwietnia w auli bł. Jakuba Strzemię w naszym klasztorze odbyła się sesja franciszkańska zatytułowana „Tajemnica Oblicza Bożego”. Organizatorami spotkania było WSD Franciszkanów w Krakowie oraz Instytut Studiów Franciszkańskich (ISF). Konferencję poprowadził br. Mariusz Orczykowski, rektor seminarium, natomiast moderatorem części dyskusyjnej był br. Piotr Bielenin, dyrektor ISF. Zgromadzeni na sali mieli możliwość zaznajomienia się z tematem z perspektywy tekstów Biblijnych. Mogli ujrzeć ujęcia twarzy Chrystusa, Boga-Człowieka w sztuce. Wreszcie zagłębić się w bliskość relacji św. Franciszka z Bogiem. Całość zwieńczyła Msza Święta w bazylice, której przewodniczył br Mariusz Kozioł, wikariusz krakowskiej prowincji franciszkanów.

Hosanna Synowi Dawida!

12.04.2022 r.

10 kwietnia świętowaliśmy Niedzielę Męki Pańskiej, zwanej tradycyjnie Niedzielą Palmową. Liturgia tego dnia łączy radość związaną z wjazdem Pana Jezusa do Jerozolimy z Jego cierpieniem podczas męki i śmierci. Jasno ukazują to czytane wówczas perykopy Ewangelii nawiązujące do obydwu wydarzeń.

Jako seminarzyści asystowaliśmy podczas Mszy Świętej. Jak w każdą niedzielę celebrowaliśmy również uroczyste nieszpory wraz ze wspólnotą klasztorną.

Niedziela Palmowa wskazuje na bezpośrednią bliskość najważniejszych celebracji roku liturgicznego - Triduum Paschalnego.

Corda Pia

16.04.2022 r.

Corda Pia, która odbyła się wieczorem w Wielką Środę w naszej bazylice, jest najstarszym nabożeństwem franciszkańskim poświęconym ukrzyżowanemu Chrystusowi. Jego celem jest uczczenie świętych ran Jezusa Zbawiciela oraz stygmatów św. Franciszka z Asyżu.1

Jego zasadniczy zrąb tworzą Liturgia Słowa oraz adoracja krzyża. Wszystko przeplatają łacińskie śpiewy. Jednym z czytań jest tekst opisujący stygmaty św. Franciszka z Asyżu autorstwa jego biografa Tomasza z Celano.2

Nabożeństwo to jest nadal praktykowane we Włoszech, gdzie celebruje się je w piątki w Wielkim Poście.3

___________________

1 źródło: „Obrzędy Krakowskiej Prowincji Franciszkanów”, pod red. o. M. Drąg, U. Fajczyk, Kraków 2020, wyd. Bratni Zew, za: M. Paczóski, „Corda Pia. Nabożeństwo franciszkańskie, historia, teologia, duchowość”, w: „Modlitwa franciszkańska”, red. C. Napiórkowski, W. Koca, Niepokalanów 2001

2, 3 źródło: „Obrzędy Krakowskiej Prowincji Franciszkanów”, pod red. o. M. Drąg, U. Fajczyk, Kraków 2020, wyd. Bratni Zew

Chrystus, nasz Pan, zmartwychwstał! Alleluja!

18.04.2022 r.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy Wam pokoju serca i radości ducha. Niech Zmartwychwstały Chrystus Wam błogosławi, a Jego Matka, Niepokalana Maryja, wyprasza potrzebne łaski.

Triduum Sacrum

19.04.2022 r.

Triduum Sacrum, czyli trzy święte dni, w trakcie których rozegrały się główne wydarzenia zbawcze — męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z uroczystych obchodów liturgicznych.

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej — Bazylika św. Franciszka z Asyżu w Krakowie Liturgia Męki Pańskiej Liturgia Wigilii Paschalnej i procesja rezurekcyjna Msza Święta w Niedzielę Wielkanocną — kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Krakowie (u sióstr klarysek)

Rekolekcje „COME & SEE”

26.04.2022 r.

Przed nami kolejne rekolekcje z cyklu „Come & See”. Są one dedykowane dla mężczyzn, którzy pragną przyjrzeć się naszemu życiu. W sposób szczególny są skierowane do tych, którzy myślą nad obraniem drogi życia zakonnego we wspólnocie franciszkańskiej. Spotkanie odbędzie się w dniach 6 – 8 maja.

Więcej informacji dostępnych jest na plakacie poniżej oraz na stronie internetowej rekolekcji, gdzie znajduje się formularz zgłoszeniowy.

Wszystkich chętnych zapraszamy!

grafiki: Duszpasterstwo młodzieży i powołań (franciszek.pl)

Piknik Franciszkański

05.05.2022 r.

30 kwietnia w Kalwarii Zebrzydowskiej odbył się Piknik Franciszkański. Było to spotkanie braci przebywających na formacji z różnych gałęzi franciszkańskich (OFM, OFMConv, OFMCap) w południowej Polsce. Rozpoczęliśmy je wspólnym uczestnictwem we Mszy Świętej sprawowanej w tamtejszej w kaplicy seminaryjnej. Specjalnie dla nas przygotowano wiele atrakcji, z których główna to gra terenowa. Celem było dotarcie do określonych punktów na podstawie wskazówek oraz wykonanie przygotowanych tam zadań, a dzięki temu zdobycie punktów. Rywalizację między grupami uwieńczyło rozdanie medali. Krótki film z wydarzenia dostępny jest na kanale YouTube bernardyni.

Z pewnością będziemy miło wspominać ten dzień!

Święcenia kapłańskie Brata Dawida

28.05.2022 r.

Nasza wspólnota ma powód do wielkiej radości. W dniu dzisiejszym (28 maja) br. Dawid Bujas przyjął święcenia w stopniu prezbiteriatu z rąk JE ks. bp. Damiana Muskusa OFM. Uroczysta Msza Święta odbyła się w krakowskiej Bazylice św. Franciszka z Asyżu przy licznym współudziale zakonników z całej prowincji.

Naszemu bratu Dawidowi życzymy, aby posługa ludowi Bożemu, do której został przeznaczony, przyniosła jak największą chwałę Panu.

Zesłanie Ducha Świętego

07.06.2022 r.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy Okres Wielkanocny. Stanowi jego zwieńczenie. Uczniowie, którzy otrzymali dar Ducha Bożego zostają umocnieni by iść i głosić Ewangelię.

W naszej bazylice wieczór poprzedzający wspomnienie tego wydarzenia był obchodzony w wyjątkowy sposób. Jako wspólnota seminaryjna asystowaliśmy przy uroczystej Mszy Świętej z rozbudowaną Liturgią Słowa. Po jej zakończeniu odbyło się czuwanie z modlitwą wstawienniczą.

Prymicyjne błogosławieństwo

Niedawno nasz brat Dawid Bujas przyjął święcenia kapłańskie w stopniu prezbiteratu. 6 czerwca w Bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie sprawował Mszę Świętą prymicyjną, w której uczestniczyła nasza wspólnota seminaryjna. Na zakończenie udzielił przybyłym błogosławieństwa z indywidualnym nałożeniem rąk.

Ciesząc się z daru kapłaństwa, który otrzymał, życzymy mu Bożego Błogosławieństwa.

Radość

15.06.2022 r.

7 czerwca odbył się w seminarium dzień skupienia. Konferencję o radości duchowej skierował do nas o. Zbigniew Świerczek, nasz współbrat misjonarz. Mówił o wartości i potrzebie pielęgnowania tej cnoty.
Tego dnia obchodziliśmy również liturgiczne wspomnienie błogosławionych męczenników Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego. Z tej okazji wzięliśmy udział w celebracji uroczystej Mszy Świętej w naszej bazylice, której przewodniczył o. bp. Stanisław Dowlaszewicz, nasz współbrat posługujący w Boliwii.

Święto św. Antoniego

Św. Antonii z Padwy wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych u początków jego istnienia, jeszcze za życia św. Franciszka z Asyżu. Okazał się błyskotliwym teologiem i wspaniałym kaznodzieją. Można powiedzieć, że odnajdywał osoby zagubione, które odeszły od Boga, jak ewangeliczna owca od swego pasterza. 13 czerwca w kalendarzu liturgicznym przypada jego święto.
Uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w naszej bazylice tego dnia przewodniczył o. Mariusz Tabulski, z Zakonu Paulinów. W trakcie wygłoszonego słowa przytoczył wiersz, będący świadectwem kultu św. Antoniego w pobożności ludowej, gdzie zasłynął jako orędownik w sprawach rzeczy zagubionych. Święty ten kojarzony jest również powszechnie z pomocą ubogim. Na zakończenie Najświętszej Ofiary zostały pobłogosławione bułki św. Antoniego, z których dochód przy zbieraniu ofiar przeznaczony jest na ubogich oraz lilie, będące w ikonografii atrybutem tego świętego patrona.

Uroczystość poświęcenia świątyni

16.06.2022 r.

14 czerwca przygotowaliśmy uroczystą asystę liturgiczną na celebrację Mszy Świętej z okazji poświęcenia naszej bazyliki. Liturgii przewodniczył o. Andrzej Prugar, który w wygłoszonym słowie nawiązał do poważnego pożaru jaki w XIX w. strawił znaczną część ówczesnej świątyni. Wskazał na skalę zniszczeń, które były na tyle poważne, że zastanawiano się nad wyburzeniem pozostałych po pożarze elementów konstrukcji i budowie zupełnie nowego kościoła. Ostatecznie - jak wskazał kaznodzieja - świątynię odbudowano pozostawiając ocalałe elementy, a dodatkowo podjęto decyzję o powierzeniu Stanisławowi Wyspiańskiemu wystroju wnętrza. Dzięki podjętym wówczas działaniom, dziś możemy podziwiać wyjątkowe piękno bazyliki i cieszyć się odbudowaną świątynią.

Wybory dziekana seminarium

12.07.2022 r.

Kapituła seminaryjna to braterskie spotkanie, w trakcie którego podejmujemy decyzje organizacyjne dotyczące naszej wspólnoty oraz przyglądamy się działaniu poszczególnych grup zawartych w jej ramach. Podczas ostatniego spotkania, które odbyło się 15 czerwca, odczytano sprawozdania z sekcji seminaryjnych oraz z podejmowanych przez nas dzieł. Kapituła to także moment wyboru nowego dziekana, czyli przewodniczącego braci seminaryjnej. Funkcję tę objął br. Paweł Babik. Gratulujemy i życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej w owocnej posłudze całej wspólnocie!