Rok akademicki 2017/2018

Odnowienie ślubów

30.09.2017 r.

Po wakacyjnej przerwie wróciliśmy do seminarium. Na początek przeżyliśmy pięciodniowe rekolekcje, które prowadził o. Andrzej Derdziuk OFMCap; były one poświęcone najważniejszym elementom charyzmatu franciszkańskiego na podstawie Testamentu naszego Zakonodawcy.

Po takim przygotowaniu duchowym odnowiliśmy 28 września naszą profesję zakonną na kolejny rok. Eucharystii przewodniczył o. prowincjał, który podczas homilii przypomniał, że życie zakonne ma być życiem pokuty i nawrócenia.

Profesja wieczysta

09.10.2017 r.

W dniu Uroczystości św. Franciszka z Asyżu trzech braci z naszego seminarium złożyło wieczyste śluby zakonne, zobowiązując się na zawsze żyć w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. Bracia Marek, Sylwester i Mateusz złożyli swoją profesję na ręce przełożonego naszej prowincji zakonnej, o. Mariana Gołąba. Po Eucharystii nadszedł czas na przeżywanie radości w gronie zaproszonych gości.

Dla nas nie był to koniec wydarzeń na 4 października. O 16:30 odbyła się suma odpustowa, której przewodniczyli oo. karmelici, natomiast o 20:00 na wspólną modlitwę nieszporami i rekreację przyszli bracia z seminarium dominikanów.

Inauguracja roku akademickiego

11.10.2017 r.

W trzydziestą piątą rocznicę kanonizacji patrona WSD Franciszkanów, św. Maksymiliana Marii Kolbego, odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/18. Mszy świętej przewodniczył o. Marian Gołąb, który w homilii nawiązał do postaci siedzącej u stóp Jezusa Marii z Betanii jako modelu ucznia.

Dalszy ciąg ceremonii miał miejsce w auli bł. Jakuba. Tam odbyło się odczytanie sprawozdania z minionego roku, wręczenie książek studentom z najwyższą średnią oraz immatrykulacja studentów pierwszego roku. Wykład inauguracyjny na temat "Neuroteologia jako współczesna teodycea?" wygłosił o. dr Łukasz Samiec OFMConv. Głos zabrali również dziekan Wydziału Teologicznego UPJP2, ks. dr hab. Arkadiusz Baron, nasz wyższy przełożony, o. Marian Gołąb, prowincjał kamilianów o. dr Mirosław Szwajnoch i rektor bratniego seminarium kapucynów o. Augustyn Chwałek.

Od bieżącego roku akademickiego z naszego seminarium prócz braci albertynów i karmelitów będzie korzystał również jedyny kleryk kamiliański - br. Jean Christian Tantely Nasoloarimalala.

Dzień skupienia – październik

27.10.2017 r.

21 października oderwaliśmy się od nauki i codziennych zajęć, aby przeżyć dzień skupienia. Konferencję i homilię wygłosił dla nas pracownik UPJP2 i kapelan szpitala im. Babińskiego, ks. dr Jan Klimek. Odwołał się on do postaci dwóch średniowiecznych świętych: Jana Kantego, patrona Archidiecezji Krakowskiej, którego uroczystość wypadała w piątek, oraz Jakuba Strzemię, współpatrona naszej prowincji zakonnej, którego święto obchodziliśmy w sobotę. Wypełnili oni w modelowy sposób powinność pasterzy, aby być blisko powierzonych im ludzi na wzór Dobrego Pasterza.

Uroczystość Wszystkich Świętych

03.11.2017 r.

Pierwsze dni listopada poświęcone są pamięci zmarłych - tych, którzy już cieszą się chwałą nieba oraz tych, którzy jeszcze na nią oczekują. W dniu uroczystości Wszystkich Świętych oraz dwóch kolejnych braliśmy udział w procesji z modlitwami za zmarłych, jaka odbywała się w naszej krakowskiej bazylice. Odwiedzaliśmy również cmentarze, na których pochowani są nasi bracia.

Dzień skupienia – listopad

04.11.2017 r.

W dniu wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych do seminarium przyjechał z klasztoru w Harmężach o. Arkadiusz Bąk, który poprowadził dla nas kolejny dzień skupienia. Nawiązując do ewangelii o Dobrym Pasterzu i postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego o. Arkadiusz mówił o różnorodnych formach oddawania życia dla Jezusa i braci. Przybliżył nam również rozwój Rycerstwa Niepokalanej w ostatnim czasie.

Jednodniówka

12.11.2017 r.

Dzień wolny z okazji Święta Niepodległości przeznaczyliśmy na bliższe i dalsze wycieczki. Niektórzy uwieczniali je aparatem fotograficznym lub kamerą...

Roznoszenie opłatków

22.11.2017 r.

W połowie listopada bracia z seminarium wyjeżdżają, aby pomóc w roznoszeniu opłatków w niektórych franciszkańskich parafiach - m.in. w Jaśle.

Sesja franciszkańska

30.11.2017 r.

Od 2002 roku trwa tradycja organizowania w dniu Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego sesji naukowej poświęconej zagadnieniom z franciszkanizmu. Tym razem klerycy z pięciu seminariów spotkali się u braci kapucynów na ul. Loretańskiej, aby rozważać postać św. Bonawentury jako teologa franciszkańskiego. Eucharystii przewodniczył o. Tomasz Żak OFMCap, a homilię wygłosił o. Andrzej Duk OFM.

Na drugą, naukową część sesji, złożyły się cztery referaty. Jako pierwszy odczyt wygłosił o. Aleksander Horowski OFMCap, który mówił o częstych odniesieniach do Reguły św. Franciszka w pismach św. Bonawentury i postawił tezę, że Doktor Seraficki ukazuje Regułę jako objawioną Franciszkowi przez Boga. Drugi zabrał głos o. Wiesław Block OFMCap, który zreferował sześć stopni kontemplacji w dziele "Droga duszy do Boga". Następnie ks. Robert Woźniak zaprezentował zwrot w myśli św. Bonawentury w latach 1257-1259 oraz jego implikacje teologiczno-pastoralne: naczelne miejsce zajmuje wśród nich zwrot ku człowiekowi i centralne miejsce doświadczenia relacji z Bogiem. Jako ostatni o. Jerzy Łopat OFMConv wyjaśnił pojęcie kontuicji u św. Bonawentury i jego związek z Franciszkową intuicją mistyczną. Na koniec odbył się panel dyskusyjny oraz obiad.

Dzień skupienia – grudzień

04.12.2017 r.

W ramach przygotowań do zawierzenia naszej prowincji zakonnej Matce Bożej Niepokalanej przeżyliśmy kolejny dzień skupienia, który poprowadził o. Piotr Cuber - prowincjalny Asystent Rycerstwa Niepokalanej. Podczas konferencji mówił on o ułożonym przez św. Maksymiliana akcie poświęcenia, podkreślając, że całkowite zawierzenie się Maryi jako narzędzie, rzecz i własność pozwala Jej przez nas dokonywać wielkich dzieł. Homilia była poświęcona postaci o. Kolbego, ze szczególnym uwzględnieniem w niej rozumnej wiary, posłuszeństwa oraz pełnego zaufania do Niepokalanej.

Zawierzenie Niepokalanej

09.12.2017 r.

Bracia ze wszystkich stron prowincji zjechali się do Krakowa, aby zawierzyć naszą prowincjalną wspólnotę zakonną Maryi Niepokalanej. W dniu uroczystości Niepokalanego Poczęcia odbyła się uroczysta Msza święta, której przewodniczył prowincjał, o. Marian Gołąb. Po jej zakończeniu przy ołtarzu Matki Bożej Niepokalanej został odczytany akt zawierzenia. Wpisuje się on w duchowość kolbiańską; św. Maksymilian kładł nacisk na to, że franciszkanin powinien być człowiekiem głęboko maryjnym i we wszystkim powierzyć się Niepokalanej.

Przed świętami

12.12.2017 r.

Za dwa tygodnie Boże Narodzenie, a skoro tak, to trwają intensywne przygotowania do Żywej Szopki przy Franciszkańskiej. Ruszyliśmy z promocją wydarzenia. W autobusach MPK można zobaczyć spot promocyjny, na słupach ogłoszeniowych i tablicach przy parafiach plakaty, a już niebawem również billboardy. Aktualne informacje z przygotowań i przebiegu wydarzenia na Google+.

Czekając na Pana

18.12.2017 r.

Ostatnie dni przed Bożym Narodzeniem są dla nas bardzo pracowite. Obok wykładów i porządków, wiele sił wkładamy w przygotowanie Żywej Szopki. Nie zapominamy też o przygotowaniu duchowym; codziennie uczestniczymy w roratach o godzinie szóstej rano, natomiast o 18:30 zbieramy się na uroczyście celebrowanych nieszporach. Podczas nich o. Andrzej głosi słowo nawiązujące do tzw. Wielkich Antyfon Adwentowych.

Budowa szopki

20.12.2017 r.

Przed naszym seminarium pojawiły się ostatnio pierwsze drewniane elementy... to niezawodny sygnał, że Żywa Szopka przy Franciszkańskiej tuż, tuż!

25 lat Żywej Szopki

29.12.2017 r.

Okres świąt Bożego Narodzenia w krakowskim seminarium jest nierozłącznie związany z Żywą Szopką. Jej tradycja zaczęła się przed dwudziestu pięciu laty, stąd ostatnia edycja była jubileuszową. Goście odwiedzający plac przy Franciszkańskiej mogli uczestniczyć w koncertach, oglądać jasełka, zobaczyć żywe zwierzęta, zrobić zdjęcie ze Świętą Rodziną, skorzystać z modlitwy wstawienniczej oraz poczęstunku. Szopka trwała od 24 do 26 grudnia, a kolejne dni poświęciliśmy na sprzątanie.

Więcej na stronie Żywej Szopki!

Witamy Nowy Rok

Rok 2018 przywitaliśmy w naszej bazylice. O 23:15 sprawowaliśmy Godzinę czytań z Uroczystości Najświętszej Bożej Rodzicielki, a równo o północy rozpoczęła się Msza święta. Przewodniczył jej nasz metropolita i sąsiad, ks. abp Marek Jędraszewski.

Po trochę krótszej nocy i porannych modlitwach udaliśmy się na ul. Żółkiewskiego, aby kolędować wspólnie z braćmi z kurii prowincjalnej.

Kolęda

11.01.2018 r.

Uroczystość Objawienia Pańskiego jest dniem, w którym ze śpiewem kolęd odwiedzamy i błogosławimy cele zakonne. Tym razem "wizycie duszpasterskiej" przewodniczył o. Łukasz Ścieszka. Na koniec każdy mógł wylosować patrona i cytat na kolejny rok.

XVII Sesja kolbiańska

14.01.2018 r.

W miesiącu urodzin patrona krakowskiego seminarium została zorganizowana po raz siedemnasty Sesja kolbiańska. Tym razem, w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, temat konferencji brzmiał: "Święty Maksymilian i sprawa polska". W pierwszym odczycie dr hab. Janusz Mierzwa przedstawił postawy i nastroje polskiego społeczeństwa w okresie poprzedzającym rok 1918. Franciszkanie mówili o patriotyzmie samego o. Kolbego - o. Piotr Bielenin zreferował dylematy jego młodości, natomiast o. Rafał Antoszczuk zajął się tematem Ojczyzny w pismach św. Maksymiliana. Sesja zakończyła się Mszą świętą w naszej bazylice.

Dzień skupienia – styczeń

24.01.2018 r.

Pierwszy w nowym roku dzień skupienia wygłosił dla wspólnoty seminaryjnej i klasztornej br. Bogumił Kusiak OFMCap. Podczas konferencji, wychodząc od pytania "kim jestem?", przypomniał o naszej tożsamości ukochanych dzieci Bożych. Temat kontynuował w homilii, zachęcając, abyśmy nie powstrzymywali Jezusa w tym, co On pragnie w nas uczynić.

Zimowa kapituła klerycka

03.02.2018 r.

Semestr zimowy zbliża się nieuchronnie ku końcowi - 3 lutego odbyła się podsumowująca go kapituła. Jej najbardziej wyczekiwanym punktem była prezentacja planu rocznych praktyk, które od tego roku będą odbywali bracia kończący filozoficzną część studiów. Wybory wyłoniły dziekana na kolejny semestr - został nim br. Mateusz Gliwa. Nad pracą przy Wielkim Odpuście Kalwaryjskim będzie czuwał br. Dawid Nowak, a nad Żywą Szopką przy Franciszkańskiej - br. Szymon Tuptoński.

Pogrzeb br. Witolda

07.02.2018 r.

W minioną sobotę, 3 lutego, odszedł do Pana br. Witold Deka ze wspólnoty klasztornej. Dzisiaj odbyły się jego uroczystości pogrzebowe; Mszy świętej przewodniczył o. Marian Gołąb. Następnie ciało zmarłego zostało odprowadzone do franciszkańskiego grobowca na cmentarzu na Salwatorze.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!

Wprowadzenie w posługi

19.02.2018 r.

Od razu po zakończeniu przerwy międzysemestralnej bracia z trzeciego i czwartego kursu przeżywali obrzęd wprowadzenia w posługi lektoratu i akolitatu. Mszy świętej w kaplicy seminaryjnej przewodniczył o. prowincjał. Podczas homilii mówił on o potrzebie umiłowania Słowa i Ciała Pańskiego dla każdego kandydata do kapłaństwa.

Dzień skupienia – luty

23.02.2018 r.

Wielkopostny dzień skupienia poprowadził dla wspólnoty klasztornej i seminaryjnej o. Azariasz Hess OFM. Tematem przewodnim była pokuta - wysłuchaliśmy, jak wyglądała ona w życiu św. Franciszka oraz jaką jej wizję zarysował Ojciec Święty w liście na Wielki Post. Pokuta jest koniecznym środkiem, aby rozpalić na nowo serce, w którym stygnie miłość. Na Eucharystii o. Azariasz wygłosił homilię do Ewangelii o wyznaniu św. Piotra. Później wzięliśmy udział m.in. w adoracji i drodze krzyżowej.

Luty w seminarium

28.02.2018 r.

Luty to miesiąc, w którym po sesji i tygodniowych feriach zaczynamy kolejny semestr nauki. Ruszyły przygotowania do oprawy muzycznej Triduum Paschalnego. Odbył się także pierwszy etap konkursu biblijnego - zwycięzca będzie reprezentował nasze seminarium na finale w Warszawie. Kilku ochotnikom udało się wyjechać na narty.

Egzamin magisterski

12.03.2018 r.

10 marca br. Piotr Kantorski zdał swój egzamin magisterski. Odbył się on na ul. Loretańskiej, wspólnie z braćmi kapucynami i osobami świeckimi. Br. Piotr napisał pracę magisterską pod kierunkiem ks. dra hab. Arkadiusza Barona, a jej temat brzmiał: "Teologia Ducha Świętego w „Listach do Serapiona” świętego Atanazego Wielkiego".

Gratulujemy i życzymy powodzenia na praktykach diakońskich w Legnicy!

Spotkanie rodziców

14.03.2018 r.

Po raz pierwszy w naszym seminarium odbyło się spotkanie rodziców braci z I kursu. W sobotę uczestniczyli oni we Mszy świętej i wspólnej rekreacji, a popołudnie było przewidziane na przechadzkę. Niektórzy rodzice pozostali jeszcze do niedzielnego poranka, a o ich odwiedzinach do dzisiaj przypomina nam ciasto.

Wyznanie wiary

18.03.2018 r.

Już jutro trzej nasi bracia przyjmą święcenia diakonatu. Dokona się to podczas Eucharystii o godzinie 11:00 w Bazylice św. Franciszka. Prosimy o modlitwę w ich intencji i zapraszamy do udziału w uroczystości!

Przygotowując się do sakramentu święceń, bracia: Łukasz Mężyk, Marek Kowalcze i Sylwester Kurzyna złożyli podczas nieszporów w kaplicy seminaryjnej wyznanie wiary i przysięgę wierności. Liturgii przewodniczył o. prowincjał. W wygłoszonym słowie przypominał, że seminarium jest szkołą relacji z Chrystusem, a na najważniejszym egzaminie usłyszymy Jego pytanie: "czy kochasz Mnie?" Bracia kandydaci w uroczysty sposób wyznali, że przyjmują wszystkie prawdy wiary katolickiej oraz złożyli swoją przysięgę wierności Kościołowi.

Po nieszporach pozostaliśmy w kaplicy, aby przed Najświętszym Sakramentem prosić o Boże błogosławieństwo dla przyszłych diakonów.

Para prezydencka w seminarium

Wieczorem 18 marca trwały przygotowania do święceń diakonatu. Trzeba było przygotować refektarz i sale dla gości, przesunąć ołtarz do transeptu oraz nagłośnić bazylikę... Właśnie wtedy w murach naszego klasztoru i seminarium niespodziewanie zawitała para prezydencka!

Pan Prezydent oraz jego Małżonka zwiedzili nasz dom i zamienili po kilka słów ze zdumionymi braćmi. Wszystko w dyskretnej asyście panów z BOR, którzy sprawdzali, czy trzymana przez jednego z braci wkrętarka rzeczywiście nią jest. Po błyskawicznej wizycie niespodziewani goście w dalszą drogę. Życie klasztorne potrafi zaskakiwać!

Nowi diakoni

19.03.2018 r.

W liturgiczną uroczystość św. Józefa Oblubieńca trzej nasi bracia: Łukasz Mężyk, Marek Kowalcze oraz Sylwester Kurzyna przyjęli sakrament święceń w stopniu diakonatu. Udzielił go podczas Eucharystii przez nałożenie rąk i modlitwę konsekracyjną nasz współbrat w św. Franciszku, o. bp Damian Muskus. W Mszy świętej wzięli udział liczni bracia z całej prowincji, rodziny i przyjaciele nowych diakonów oraz schola pod kierownictwem pana Piotra Pałki. Po liturgii zebrani kontynuowali świętowanie na refektarzu i salach bł. Jakuba oraz św. Maksymiliana.

Triduum Paschalne

01.04.2018 r.

Obchody Triduum Sacrum zaczęliśmy Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej, której przewodniczył o. Marian Gołąb. W homilii o. prowincjał mówił, że w czasie świąt paschalnych Chrystus chce przejść przez nasze życie. Zwrócił uwagę, że w liturgii słowa Chrystus dwukrotnie prosi, byśmy Go naśladowali: w sprawowaniu Eucharystii oraz w służbie braciom. Następnie odbył się obrzęd Mandatum, czyli obmycia nóg. Po Mszy świętej zebraliśmy się na kolacji i złożyliśmy życzenia kapłanom.

W piątkowe przedpołudnie odśpiewaliśmy Jutrznię z Godziną Czytań oraz uczestniczyliśmy w drodze krzyżowej. Centralnym punktem dnia była Liturgia Męki Pańskiej, którą celebrował o. Mariusz Orczykowski. Bracia odśpiewali Ewangelię o męce Chrystusa według św. Jana.

Bracia lektorzy i akolici posługiwali w sobotę, błogosławiąc pokarmy na stół wielkanocny. Po zmroku Wigilią Paschalną rozpoczęliśmy świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego obrzędem poświęcenia ognia, od którego został zapalony paschał. Exsultet odśpiewał br. dk Sylwester. Liturgii przewodniczył tego dnia o. gwardian Piotr Bielenin, a zakończyła się ona przeniesioną w tym roku z poranka procesją rezurekcyjną. Po jej zakończeniu schola pozostała w bazylice, aby przez śpiew przedłużyć radość ze zwycięstwa Chrystusa.

Życzymy, aby ta radość stale przebywała również w Waszych sercach, a Zmartwychwstały niech Was obdarzy swoim błogosławieństwem!

Wielki Czwartek Wielki Piątek Wielka Sobota i Wigilia Paschalna

U Wenantego

10.04.2018 r.

W tydzień po Wielkanocy ośmiu kleryków naszego seminarium z o. Łukaszem Ścieszką pojechało na Kalwarię Pacławską, aby wziąć udział w dniach modlitw o beatyfikację o. Wenantego Katarzyńca. Pierwszym punktem programu była sobotnia droga światła po kalwaryjskich dróżkach, którą poprowadził o. Dariusz Sowa z nowicjuszami. Następnie modliliśmy się różańcem przy niedawno przeniesionym do kościoła grobie Czcigodnego Sługi Bożego i wysłuchaliśmy konferencji o. Andrzeja Zająca. O 18:00 wzięliśmy udział w Mszy świętej, której przewodniczył ks. abp Adam Szal. Na wieczór bracia nowicjusze przygotowali program słowno-muzyczny o życiu o. Wenantego.

W niedzielę odbyła się konferencja Tomasza Terlikowskiego, autora książki "Wenanty Katarzyniec. Polski Szarbel". Eucharystii przewodniczył wikariusz naszej prowincji zakonnej, o. Mariusz Kozioł.

Pielgrzymka alumnów

19.04.2018 r.

W środę przed Niedzielą Dobrego Pasterza odbyła się Piąta Ogólnopolska Pielgrzymka Wyższych Seminariów Duchownych na Jasną Górę. Jej hasłem były słowa: "W Sercu Jezusa, w Sercu Maryi". Wzięło w niej udział ponad 2000 alumnów oraz 300 kapłanów.

O godzinie siódmej rano wyruszyliśmy z Krakowa, żeby spokojnie zdążyć na przywitanie uczestników w częstochowskiej katedrze o 10:00. Po nim konferencję wygłosił ks. bp Grzegorz Ryś, zwracając uwagę na pokorę Chrystusa i zachęcając do przyjęcia w wolności Jego jarzma.

Po adoracji Najświętszego Sakramentu przeszliśmy procesyjnie na Jasną Górę; w tym czasie odmawialiśmy różaniec, którego piątą dziesiątkę prowadziło nasze seminarium. Ostatnim wspólnym punktem programu była Eucharystia w języku łacińskim, której przewodniczył abp Jorge Carlos Patrón Wong, sekretarz watykańskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa.

Ministranci w Krakowie

30.04.2018 r.

W Krakowie odbyło się spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza działającej przy klasztorach naszej prowincji. Ministranci spędzili tu weekend 27-29 kwietnia. W programie mieli m.in. coroczny turniej piłkarski.

Dla nas najazd stu kilkudziesięciu młodych ludzi wiązał się z przygotowaniem im miejsc do spania oraz pomocą na refektarzu. Niektórzy mogli się sprawdzić jako sędziowie piłkarscy lub po prostu dać świadectwo franciszkańskiego życia.

Piknik franciszkański

04.05.2018 r.

Już od dziesięciu lat 1 maja odbywa się piknik franciszkański. W tym roku byliśmy razem z kapucynami gospodarzami spotkania pięciu franciszkańskich seminariów.

Zaczęliśmy przy Franciszkańskiej od poczęstunku. Później odbyła się Eucharystia, której przewodniczył o. Mariusz Kozioł. Następnie w części artystycznej każde z seminariów mogło zaprezentować "program dowolny" - najgorętsze oklaski zebrała przygotowana przez nas w formie skeczu alternatywna historia podziału zakonu na trzy gałęzie.

Po obiedzie przeszliśmy na ul. Loretańską, gdzie odbyła się część sportowa. Niestety, w tym roku nie zdobyliśmy żadnego z pucharów, chociaż w finale rozgrywek siatkarskich ponownie stoczyliśmy zacięty bój z braćmi bernardynami z Kalwarii Zebrzydowskiej. Spotkanie zakończyliśmy nieszporami, nabożeństwem majowym i kolacją.

Dzień skupienia – maj

07.05.2018 r.

Od tygodnia Kościół krakowski cieszy się nową błogosławioną - pielęgniarką, Hanną Chrzanowską. Jej postaci był poświęcony majowy dzień skupienia. Obok stałych punktów programu tym razem poszliśmy do kościoła św. Mikołaja, gdzie spoczywają doczesne szczątki błogosławionej. Konferencję oraz homilię wygłosił ks. Andrzej Scąber, referent ds. kanonizacyjnych Archidiecezji Krakowskiej. Mówił o szczególnym rysie miłosierdzia, który łączy świętych tego miasta - od królowej Jadwigi i Jana Kantego aż po siostrę Faustynę, Jana Pawła II i Hannę Chrzanowską.

Posłanie misyjne o. Andrzeja

11.05.2018 r.

Na popołudniowej Eucharystii 10 maja o. Andrzej Gutkowski ze wspólnoty klasztornej otrzymał z rąk o. prowincjała Mariana Gołąba krzyż misyjny. W najbliższym czasie o. Andrzej wyjedzie na misje do Peru. Dotychczas pełnił on w krakowskim konwencie funkcję ekonoma oraz duszpasterza Drogi Neokatechumenalnej i wspólnoty Comunità Maria. Polecamy go modlitwie!

Więcej informacji i zdjęcia na stronie misji franciszkańskich.

Procesja św. Stanisława

14.05.2018 r.

W drugą niedzielę maja część braci z seminarium wzięła udział w mającej niezwykle bogatą tradycję procesji św. Stanisława z Wawelu na Skałkę. Nieśliśmy w niej relikwie franciszkańskich świętych związanych z Krakowem: św. Maksymiliana oraz bł. Michała i bł. Zbigniewa.

Uroczystościom ku czci patrona Polski przewodniczył kard. Giuseppe Versaldi, prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, a udział wziął m.in. prezydent RP Andrzej Duda. Homilię podczas Mszy świętej na Skałce wygłosił przewodniczący KEP, abp Stanisław Gądecki.

Relikt czy drogowskaz?

19.05.2018 r.

19 maja odbyło się przy Franciszkańskiej sympozjum "Rycerstwo Niepokalanej – relikt przeszłości czy drogowskaz przyszłości?", zorganizowane przez Franciszkańskie Towarzystwo Naukowe.

Rozpoczęło się ono od Eucharystii pod przewodnictwem o. prowincjała, na której homilię wygłosił prezes polskiego MI, o. Stanisław Piętka. W części naukowej wysłuchaliśmy referatów o prawodawstwie Rycerstwa (p. Małgorzata Sztolf), formach realizacji jego idei (o. Robert Stachowiak) i Szkole Ewangelizacji Niepokalanej (p. Janusz Jaraźny i p. Małgorzata Rochowiak). Spotkanie zwieńczyła dyskusja o kształcie MI, którą animował o. Piotr Cuber.

Przed święceniami

01.06.2018 r.

Przełom maja i czerwca jest w seminarium czasem bardzo intensywnym - nie tylko dlatego, że zbliżają się egzaminy. W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa część braci udała się na Eucharystię na Wawelu oraz procesję na rynek; pozostali wzięli udział w popołudniowej procesji w kościele św. Franciszka. Wieczorem wszyscy zebraliśmy się na adoracji, aby otoczyć modlitwą braci przygotowujących się do przyjęcia sakramentu święceń.

Nazajutrz po wykładach ruszyliśmy z przygotowaniami do święceń. Tego samego dnia o 16:30 uczestniczyliśmy w Mszy świętej z ponownym umieszczeniem w bazylice relikwii bł. Salomei. Kończyła ona rekognicję relikwii pierwszej polskiej klaryski w siedemset pięćdziesiątą rocznicę jej śmierci. Wieczorem odbyły się uroczyste nieszpory, podczas których kandydaci do święceń złożyli wyznanie wiary i przysięgę wierności Kościołowi Katolickiemu.

Nowi kapłani i diakon

02.06.2018 r.

Z rąk o. bpa Edwarda Kawy sakrament święceń przyjęli dzisiaj trzej franciszkanie. Diakonem został br. Mateusz Wojtowicz, a prezbiterami bracia Mateusz Kłosowski i Piotr Kantorski. Nowi kapłani w najbliższych dniach będą odprawiać swoje Msze prymicyjne, a już niebawem rozpoczną posługę w przydzielonych im wspólnotach klasztornych.

Dzień skupienia – czerwiec

Po święceniach i prymicjach naszych braci przyszedł czas na ostatni w tym roku akademickim dzień skupienia. Poprowadził go ks. dr Paweł Gałuszka, który zaproponował rozważania nad ewangelią o bogatym młodzieńcu. Ostrzegał przed narzucaniem Bogu własnej wizji powołania oraz opieraniem wiary na emocjach. Zachęcał do wolnego wyboru Bożego marzenia i odnalezienia swojego miejsca w winnicy Pana.

Spotkanie z s. Bertą

09.06.2018 r.

W dniu liturgicznego wspomnienia męczenników z Peru, bł. Michała Tomaszka i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego, wzięliśmy udział w Eucharystii o godzinie 16:30 w bazylice. Przewodniczył jej franciszkański misjonarz z Ameryki Południowej, o. Marek Krupa.

Po Mszy świętej w auli bł. Jakuba odbyło się spotkanie z s. Bertą Hernandez, peruwiańską zakonnicą, która współpracowała z błogosławionymi. Wysłuchaliśmy opowieści o ostatnich godzinach życia ojców Zbigniewa i Michała - odprawionej Mszy, porwaniu, sądzie i wywiezieniu za miasto na miejsce kaźni. Na koniec odśpiewaliśmy dla s. Berty życzenia z okazji jej 75 urodzin.

Wakacje

23.06.2018 r.

Dzisiaj uroczystą Mszą świętą zakończyliśmy rok akademicki 2017/2018 i zaczęliśmy wakacje. W homilii o. prowincjał zachęcał do służby jednemu Panu niepodzielnym sercem.

Dzień wcześniej odbyła się kapituła seminaryjna. W bardzo rozbudowanej części sprawozdawczej podsumowaliśmy miniony semestr. Następnie o. rektor podziękował br. Mateuszowi za posługę dziekana. Nowym dziekanem został przez wybór wspólnoty seminarium br. Jan Pawlik.

W miesiącach letnich obok czasu wolnego czeka nas mnóstwo pracy - pomoc na naszych placówkach oraz przy Franciszkańskim Spotkaniu Młodych i Wielkim Odpuście Kalwaryjskim. Zespół "Fioretti" będzie świętował pięćdziesięciolecie swojego istnienia.