Rok akademicki 2013/2014

Po rekolekcjach

30.09.2013 r.

Choć większość z nas w seminarium przeżywała swoje zakonne rekolekcje, podczas których odnowiliśmy nasze śluby, to cała wspólnota seminaryjna spotkała się ze sobą dopiero 30 września wieczorem. Był to czas przyjazdu braci z kursu I, którzy dnia 21 września w Kalwarii Pacławskiej złożyli swoją pierwszą profesję zakonną na ręce brata prowincjała Jarosława Zachariasza. Tego samego dnia bracia z kursu II oraz o. Andrzej Prugar, ojciec duchowny naszej wspólnoty, uczestniczyli w pielgrzymce Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II do pobliskiej Kalwarii Zebrzydowskiej. Bracia przeżywali tam w uroczystą Mszę Świętą, której przewodniczył ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak – rektor UPJPII. Razem z innymi studentami, wykładowcami i pracownikami administracji uniwersytetu modlili się również na kalwaryjskich dróżkach uczestnicząc w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Wszystkim studentom oraz sobie błogosławionego czasu studiowania! Zdjęcia z rekolekcji:  

Św. Franciszek w epoce Papieża Franciszka

03.10.2013 r.

W przededniu uroczystości św. Franciszka z Asyżu, założyciela naszego zakonu, Franciszkańskie Towarzystwo Naukowe zaprosiło franciszkanów, krakowian i wszystkich zainteresowanych duchowością franciszkańską na konferencję „Św. Franciszek w epoce Papieża Franciszka – obrazy prawdziwe i fałszywe”. Zaproszeni goście wygłosili wykłady na temat osoby Serafickiego Patriarchy oraz tego, jak jest postrzegany w kulturze, sztuce i życiu codziennym dzisiejszego człowieka. Mówiono również o Ojcu Świętym Franciszku, zainspirowanym postaciom naszego Brata. Projekt składał się z czterech części: trzech sesji oraz Mszy Świętej, po której odbyło się tradycyjne nabożeństwo przejścia św. Franciszka do Nieba – Transitus. W mroku naszej krakowskiej bazyliki odśpiewaliśmy pieśni, tak bardzo charakterystyczne dla franciszkanów oraz rozważaliśmy moment śmierci św. Franciszka.

Święty bracie Franciszku – módl się za nami! Zobacz więcej.

Dominikanie u Franciszkanów

07.10.2013 r.

Uroczystość świętego ojca Franciszka to czas wyjątkowy nie tylko dla nas franciszkanów. Cały Kościół cieszy się i dziękuje Bogu za tak wielkiego świętego, który poprzez swoją prostotę, ubóstwo i ukochanie Jezusa zmienił oblicze Kościoła. Dzień ten był ważny również z innego powodu. Zaprosiliśmy do modlitwy braci dominikanów z pobliskiego, krakowskiego klasztoru. W myśl wieloletniej tradycji, która została zaniechana i poniekąd zapomniana, ponownie w dzień św. Franciszka stanęliśmy razem przed Panem na wspólnych nieszporach. Po modlitwach, jako biało-czarna armia udaliśmy się na naszą seminaryjną rekreację. Dziękujemy Wam „biali bracia” za modlitwę, za świadectwo chrześcijańskiego życia! Do zobaczenia za rok!

Inauguracja nowego roku akademickiego

10.10.2013 r.

Choć na zajęcia uczęszczamy już od ponad tygodnia, to moment uroczystego zainaugurowania roku akademickiego miał miejsce 10 października, w rocznicę kanonizacji patrona naszego seminarium – św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Uroczystość rozpoczęliśmy Eucharystią, której przewodniczył ojciec prowincjał Jarosław Zachariasz. Zachęcił nas wszystkich do pielęgnowania ducha modlitwy i pobożności. Bardzo ucieszyliśmy się, kiedy stanowczo poprosił wszystkich obecnych na Mszy braci, aby modlili się za nas – braci formujących się, stawiających pierwsze kroki nie tylko w studiowaniu, ale również życiu zakonnym.

Kolejna część Inauguracji odbyła się w Auli bł. Jakuba, gdzie wysłuchaliśmy wykładu wygłoszonego przez o. dra Przemysława Michowicza OFMConv.

Dołączamy się do wszystkich podziękowań, które z mównicy wygłosił nasz rektor o. Andrzej Zając. Jesteśmy wdzięczni wszystkim tym, którzy zadają sobie trud formowania naszych serc.

Niech Jezus błogosławi naszemu seminarium!

Zobacz więcej.

Rozprostować skrzydła

19.10.2013 r.

O tym, że nie mamy poprzestawać tylko na rzeczach ziemskich, że musimy rozprostować nasze skrzydła i żyć pełnią życia w Bogu, mówił nam podczas dnia skupienia o. Alojzy Warot, franciszkanin z Krakowa. Ojciec Alojzy zachęcał nas do życia przepełnionego obecnością Pana, przypominał o wzroście w wierze i miłości. Przytoczył też modlitwę św. Ignacego Antiocheńskiego, w której błagał on Ducha Świętego, aby stał się w jego sercu wodą żywą, wodą, która tryska ku życiu wiecznemu. Milczenie, dzielenie się Słowem Bożym, konferencje, Eucharystia, wieczorna adoracja Pana ukrytego w Chlebie – niech Jezus będzie w tym wszystkim uwielbiony.

Idziemy do nóg Twych Błogosławiony!

21.10.2013 r.

Kościół Święty obchodzi tego dnia wspomnienie obowiązkowe błogosławionego Jakuba Strzemię, biskupa. Dla nas jest to czas szczególnego świętowania. Bł. Jakub obok św. Antoniego patronuje każdemu bratu naszej prowincji.Na wspólnym różańcu wpatrywaliśmy się w jego postać, modląc się, aby każdy z nas był – tak jak nasz błogosławiony patron – wpatrzony w Jezusa Eucharystycznego i Jego ubogą Matkę. Prosiliśmy Boga, abyśmy mogli jak najszybciej cieszyć się dniem jego kanonizacji!

Błogosławiony Jakubie Strepo, patronie naszej prowincji – módl się za nami i opiekuj się każdym dziełem, które podejmujemy!

 

Kurs wychowawcy… kolonijnego

29.10.2013 r.

W dniach 25 – 27 października 2013 r. kilku braci z naszej wspólnoty wraz z osobami świeckimi brało udział w kursie wychowawcy kolonijnego i kierownika wycieczek szkolnych. W ramach tego szkolenia organizowanego przez Fundację Brat Słońce działającej przy naszej zakonnej prowincji przeprowadzony był również instruktaż pierwszej pomocy przedmedycznej. Ostatniego dnia kursu, razem z wolontariuszami fundacji i wspólnotą klasztoru św. Antoniego braliśmy udział we Mszy świętej.

O męstwie… Dzień skupienia

16.11.2013 r.

Czym jest męstwo? Dlaczego jest go dzisiaj tak mało? Czy potrzeba nam dzisiaj postaw silnych, zdecydowanych? Na te i wiele innych postawionych przez siebie pytań, podczas listopadowego dnia skupienia, odpowiadał nam ks. Andrzej Ziółkowski, misjonarz z krakowskiego klasztoru na Stradomiu.

Ksiądz Andrzej, zwracając uwagę na założyciela swojego zgromadzenia, św. Wincentego à Paulo, pokazał nam istotę odważnego głoszenia Dobrej Nowiny wszędzie tam, gdzie Pan nas posyła. Być mężnym świadkiem – to trwać w nauce Jezusa i nie bać się nieść Prawdy aż na krańce ziemi.

Tego dnia przypadł czas modlitwy za naszych bliskich zmarłych, których poleciliśmy w nabożeństwie wypominkowym. W intencji naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i współbraci odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Dzień skupienia zakończyliśmy wspólną adoracją Najświętszego Sakramentu.

Wierzymy, że czas zamyślenia i ciszy – to czas wzrostu dla całej naszej wspólnoty. Niech się tak stanie! Amen!

Franciszkańskie warsztaty muzyki liturgicznej

24.11.2013 r.

Błogosławiona pełna miłości, módl się za nami – Maryjo! Wielu z niecierpliwością czekało na te dni. Był to czas franciszkańskich warsztatów muzyki liturgicznej Ave Maris Stella, które odbyły się w naszym krakowskim klasztorze. Prawie 90 uczestników, w tym czterech z nas, zaśpiewało i zagrało na cześć Boga i Jego świętej Matki. Warsztaty poprowadzili dla nas Urszula Rogala, Katarzyna Młynarska oraz Piotr Pałka. Wiele dobrych emocji, dużo humoru i radości, nowe znajomości… To wszystko jest bardzo cenne. Najważniejszy był (i jest!) jednak Chrystus Król, w którego uroczystość zakończyliśmy nasze uwielbienie śpiewem! Modlitwa, która płynęła z naszych serc, czas, który spędziliśmy razem, spojrzenia skierowane w Niebo – bezcenne! Z serca dziękujemy każdemu i każdej z Was! Niech Bóg będzie uwielbiony w każdym dźwięku, który wybrzmiał przez te trzy dni! PS. Pozdrawiamy „kolegów” z tenorów i basów – mianowicie braci dominikanów, bernardynów i braci franciszkanów z Katowic-Panewnik J Do zobaczenia na następnych warsztatach – mamy nadzieję… już niedługo.

Spotkanie z Prowincjałem Węgierskim

27.11.2013 r.

Nasza wspólnota miała okazję posłuchać historii i informacji dotyczących węgierskiej prowincji naszego Zakonu. Opowiadaniu o pracy w Siedmiogrodzie i okolicznych terenach przewodniczyło dwóch braci wspomnianej prowincji: o. Zsolt Kalna – minister prowincjalny oraz o. Pavel Ferenc Cadar – diakon. Spotkanie z nimi było dla nas także zachętą do rozeznawania powołania misyjnego, czyli pracy na terenach po za ojczyzną. www.ofmconv.hu

Wszystkich Świętych Zakonu Franciszkańskiego

29.11.2013 r.

Bracia razem z wychowawcami udali się do Katowic, aby wziąć udział w sesji naukowej dotyczącej liturgii i jej piękna oraz wkładu Zakonu Serafickiego w działaniach na jej dzisiejszy przebieg. Wspólna podróż z braćmi z seminarium bronowickiego do katowickich Panewnik, gdzie odbywały się wykłady oraz wspólna celebracja Eucharystii na zakończenie wydarzenia dała nam wszystkim kolejny raz możliwość odświeżenia poczucia wspólnoty: zakonnej oraz w szerszym znaczeniu – wspólnoty Kościoła. Również tego dnia, w Święto Wszystkich Świętych Zakonu Franciszkańskiego, kiedy to modlimy się do Pana za wstawiennictwem wszystkich świętych pochodzących z naszego Zakonu oraz osób z nim związanych miało miejsce tradycyjne odnowienie ślubów, które każdy z braci składa w chwili profesji czasowej lub wieczystej, aby całkowicie oddać się Bogu i podejmować sposób życia naśladując Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Akt ten miał miejsce w czasie uroczystej liturgii Nieszporów (wieczornej modlitwy Kościoła), której przewodniczył gwardian naszego klasztoru w Krakowie, o. Roman Banasik.

Śluby Wieczyste

07.12.2013 r.

Ślubuję żyć na zawsze w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. (...) Przeto całym sercem oddaję się tej braterskiej wspólnocie. Te ważne, a zarazem bardzo wymagające słowa padły z ust naszych sześciu braci, którzy dnia 7 grudnia, w wigilię Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Patronki Zakonu Serafickiego, złożyli swoje wieczyste śluby zakonne. Przez ten fakt na zawsze złączyli się z Zakonem franciszkańskim. Na tą uroczystość przygotowywali się od wielu dni. Razem z nimi te wyjątkowe chwile przeżywaliśmy nie tylko my, bracia, ale również ich rodziny, bliscy i przyjaciele. Swoje śluby złożyli na ręce Ojca Prowicjała Jarosława Zachariasza w obecności wielu braci z całej naszej prowincji zakonnej. To ogromna radość patrzeć na tych naszych braci, którzy całe swoje życie składają w ręce Wszechmogącego Boga! Polecamy Waszej modlitwie naszych braci neoprofesów: - brata Marcina Jelinka, - brata Marcina Buntowa, - brata Adama Mikosiaka, - brata Macieja Wapińskiego, - brata Piotra Hrymę, - brata Łukasza Gorę. Niech Pan Was prowadzi, bracia! Relacja ze ślubów.  

Grudniowy dzień…. skupienia

11.12.2013 r.

Potrzebujemy dni skupienia, czasu w którym możemy po prostu na chwilę się zatrzymać, zobaczyć to, co ciężko jest dostrzec na co dzień. W grudniu dzień skupienia poprowadził dla nas ojciec kapucyn Tadeusz Bargieł. Zawsze kiedy te chwile refleksji prowadzi zakonnik, a szczególnie franciszkanin temat jest nam szczególnie bliski. I tak było tym razem. Spojrzenie na Jezusa, jako na pokornego sługę oraz na Jego świętego sługę Franciszka, który całym sercem ukochał prostotę i ubóstwo. Jezu, cichy i pokorny sercem – zmiłuj się nad nami!

Wigilijny wieczór

24.12.2013 r.

Klasztor jest naszym domem! Nikt z nas w to nie wątpi. A jeśli dom to i wspólna wieczerza wigilijna! Nasze świętowanie Bożego Narodzenia rozpoczęliśmy o godzinie 18.00 w kaplicy klasztoru. Odśpiewaliśmy wspólnie I nieszpory z uroczystości Bożego Narodzenia. Zaraz po nich spotkaliśmy się na refektarzu, aby przy wigilijnym stole połamać się opłatkiem, złożyć sobie życzenia. Potem – uroczysta kolacja i… śpiewanie kolęd! Potem już tylko Żywa Szopka!

Bogaty czas

26.12.2013 r.

Dla nas braci z Krakowa święta mijają pod znakiem Żywej Szopki przy Franciszkańskiej. Po ponad 2-tygodniowych, bezpośrednich przygotowaniach do tego wydarzenia plac przy naszym seminarium po brzegi wypełnił się ludźmi, jak wierzymy, chcących razem z nami ucieszyć się z Bożego Narodzenia. Plan Żywej Szopki był niezwykle bogaty. Spotkaliśmy się z wieloma życzliwymi nam ludźmi. Razem śpiewaliśmy, modliliśmy się, po prostu cieszyliśmy się tym, że Jezus przyszedł do nas ludzi w osobie małego dziecka.

Głęboko wierzymy, że cały ten nasz trud, nasze starania na wielu frontach podobały się nie tylko, tym którzy nas odwiedzili, ale przede wszystkim Wszechmogącemu Bogu! Oddajemy Mu ten czas i wszystkich naszych sponsorów i dobrodziejów bez których całe to wydarzenie nie mogłoby się odbyć!

Modlimy się za nich wszystkich i za każdego z osobna!

Hej kolęda, kolęda…!

07.01.2014 r.

Dzień uroczystości Objawienia Pańskiego jest w naszym Zakonie dniem tzw. kolędy. O godz. 10.00 wszyscy bracia, razem z wychowawcami uczestniczyli w Mszy Świętej w kościele św. Andrzeja, gdzie modlą się siostry klaryski. Oprawę muzyczną Eucharystii przygotował zespół Fioretti. Po Mszy rozpoczęliśmy w naszym klasztorze i seminarium modlitwę o błogosławieństwo Boże nad każdym bratem. W procesji udawaliśmy się od celi do celi śpiewając kolędy i pastorałki. Po kolędzie spotkaliśmy się w klasztornym refektarzu losując tradycyjnie swoich patronów, którzy będą się nami opiekować przez najbliższy rok.

Kapituła sprawozdawczo-wyborcza

13.01.2014 r.

Dobrą rzeczą jest podsumowywać co jakiś czas nasze życie. Warto obejrzeć się za siebie, rozliczyć siebie z tego, co robimy. Wyciągnąć wnioski z błędów, prosić Pana o trwanie w dobrym, podziękować za łaski i dary, których Niebo nam nie skąpi.

Po skończonej sesji czas na kapitułę seminaryjną. 13 lutego zebraliśmy się wszyscy razem na dziękczynnej modlitwie. Zaraz po niej przeszliśmy do Sali bł. Jana Dunsa Szkota, aby wysłuchać i zdać sprawozdania z naszej działalności. Nie da się ukryć, że najbardziej ciekawym i wyczekiwanym momentem całej kapituły był dla wszystkich wybór nowego dziekana. Jako swojego przedstawiciela wspólnota wybrała brata Wojciecha Szymczaka z kursu III. Podczas kapituły wybraliśmy również tzw. dziekana odpustowego, który przygotuje naszą wspólnotę do Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego, który odbywa się co roku na Kalwarii Pacławskiej w miesiącu sierpniu. W tajnym głosowaniu wybrany został brat Łukasz Mężyk z kursu II. Tę funkcję pełnić będzie przez najbliższe dwa lata.

Braciom dziekanom życzymy przede wszystkim cierpliwości i błogosławieństwa od Pana. A Wam polecamy całą naszą wspólnotę.

Posługi lektoratu i akolitatu

02.03.2014 r.

A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. Tymi słowami z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostała do Koryntian o. Jarosław Zachariasz upomniał braci, którzy 2 marca w kaplicy seminaryjnej przyjęli posługi lektoratu i akolitatu. O. Prowincjał wskazał jak ważna jest wierna i odpowiedzialna służba Ludowi Bożemu darami, które bracia stopniowo otrzymują w trakcie formacji od Kościoła. Życzymy naszym braciom Bożego błogosławieństwa  i polecamy ich Waszej modlitwie!

Posługa lektoratu – III kurs:
  • br. Piotr Wilczyński
  • br. Adam Smyk
  • br. Wojciech Szymczak
  • br. Mateusz Kłosowski
  • br. Rafał Indyk
Posługa akolitatu – IV kurs:
  • br. Krzysztof Jackiewicz
  • br. Piotr Chmielowski
  • br. Tomasz Pałuk
  • br. Arkadiusz Żelechowski
 

Adoracja przed święceniami diakonatu

17.03.2014 r.

Bądźcie sługami najmniejszych! W poniedziałkowy wieczór 17 marca zebraliśmy się w kaplicy seminaryjnej, aby wspólnie modlić się za braci mających przyjąć święcenia diakonatu w uroczystość św. Józefa. Na wzór wydarzeń z Ostatniej Wieczerzy o. Rektor obmył nogi kandydatom do diakonatu, a następnie wspólnie uwielbialiśmy Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.    

Święcenia diakonatu

22.03.2014 r.

19 marca w uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, byliśmy świadkami przyjęcia święceń diakonatu przez pięciu naszych braci z rąk ks. bp Tadeusza Pieronka. Prowincjał o. Jarosław Zachariasz podkreślał, aby neodiakoni dobrze wykorzystali czas dany im przez Boga i Kościół w przygotowaniu do przyjęcia święceń prezbiteratu. Zwrócił także uwagę na obfitość łask, które w tak krótkim czasie od złożenia wieczystej profesji zakonnej spłynęły na braci. Posługa diakonatu ma korzenie w Dziejach Apostolskich, kiedy to Apostołowie wybierają siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości. Podstawowym zadaniem diakonów jest głoszenie słowa Bożego i służba ludziom. Pomagają oni w przygotowaniu Uczty Eucharystycznej oraz rozdzielają komunię wiernym. Na prośbę biskupa mogą także głosić kazania, błogosławić małżeństwa, udzielać Wiatyku ciężko chorym, przewodzić obrzędom pogrzebowym oraz prowadzić modlitwy i nabożeństwa. Dzieląc radość z naszymi braćmi życzymy wielu łask Bożych oraz polecamy neodiakanów Waszej modlitwie! Bracia którzy przyjęli święcenia diakonatu: br. Rafał Antoszczuk br. Martin Buntov br. Łukasz Gora br. Marcin Jelinek br. Adam Mikosiak

Jak piknik – to tylko franciszkański!

01.05.2014 r.

1 maja kolejny raz uczestniczyliśmy w Pikniku franciszkańskim, które jest spotkaniem braterskim seminariów franciszkańskich. Obchody rozpoczęliśmy od Eucharystii, której przewodniczył ojciec prowincjał Jarosław Zachariasz. O. Jarosław nawiązał w czasie homilii do postaci św. Józefa jako wzoru mężczyzny, który z ufnością stał się narzędziem Boga.

Po Eucharystii udaliśmy się do sali św. Jakuba, gdzie odbył się konkurs piosenki piknikowej. Swoje utwory zaprezentowały dwa zespoły: nasi bracia z zespołu Fioretii oraz zespół braci kapucynów - Kapela. Po pełnych radości występach wyszliśmy przed seminarium, aby zrobić sobie wspólne zdjęcie. Druga część - sportowa – odbyła się w klasztorze braci kapucynów. Nasi bracia brali udział w turniejach piłki nożnej, badmintona, szachów oraz piłkarzyków. Po pełnym emocji dniu zebraliśmy się razem w ogrodzie braci kapucynów na wspólne nieszpory oraz ogłoszeniu wyników konkursów.

Wszystkim braciom gratulujemy sukcesów i do zobaczenia za rok!

Święcenia prezbiteriatu

04.06.2014 r.

W sobotę 31 maja w Krakowie sześciu naszych braci przyjęło święcenia w stopniu prezbiteratu z rąk ks. bp Jana Zająca.

Wyższy przełożony naszej prowincji o. Jarosław Zachariasz przypominał neoprezbiterom, aby nie byli apostołami zwątpienia tylko nadziei. Podkreślał również, że w świecie nie brakuje teraz smutku i zachęcał, aby nowo wyświęceni kapłani nieśli Dobrą Nowinę wszystkim ludziom. Nie ukrywał także, że w ich życiu pojawią się krzyże i trudności, lecz podpowiedział również gdzie szukać pomocy. „Jeśli przeznaczysz godzinę dziennie na adorację twojego Pana i jeśli nie będziesz czynił niczego, o czym wiesz, że jest złe, - wszystko będzie w porządku” – cytował bł. Teresę.

Natomiast ks. bp Jan Zając zaapelował do neoprezbiterów, aby nie lękali się być świętymi.

Neoprezbiterzy, będą odtąd sprawować Eucharystię, udzielać wszystkich sakramentów, oraz głosić Słowo Boże.

Nowo wyświęconych kapłanów polecamy Waszej modlitwie!