Rok akademicki 2010/2011

II Nowicjat

16.09.2010 r.

Od 1 do 30 września w Brehovie (Słowacja) bracia z trzech Polskich prowincji franciszkańskich (OFMConv) przeżywają swój II Nowicjat.


Klasztor Minorytów (tak na Słowacji nazywają się franciszkanie) w małym Brehovie przez cały wrzesień tętni życiem i jak mało kiedy wszystkie pokoje są zajęte. Całe to zamieszanie jest spowodowane przez II Nowicjat, który jest miesięcznym okresem bezpośredniego przygotowania do złożenia ślubów wieczystych. Przeżywa go w tym roku 30 braci z wszystkich Polskich prowincji franciszkańskich (OFMConv).

W tym oddaleniu od Polski i Krakowa nie jesteśmy sami. Do tej pory odwiedzili nas: kustosz słowacki o. Lucjan Bogucki oraz Wikariusze naszych prowincji, a z niecierpliwością oczekujemy odwiedzin naszego Rektora - o.Piotra.
Przez te 30 dni poznajemy prawodawstwo zakonne: Reguła, Konstytucje, Statuty, ale przede wszystkim jest to czas przeznaczony na "złapanie głębokiego oddechu duchowego" przed złożeniem Profesji wieczystej.

Jak zawsze prosimy wszystkich Was o wsparcie nas swoją modlitwą nie tylko teraz, ale i później, byśmy żyli tym co będziemy ślubować do końca naszych dni. Galeria

Transitus

03.10.2010 r.

W każdym kościele franciszkańskim 3 października wieczorem odprawiane jest nabożeństwo " TRANSITUS",

upamiętniające śmierci św. Franciszka, który zmarł wieczorem 3 października 1226 roku. We wszystkich zakonach franciszkańskich na całym świecie uroczyście celebruje to nabożeństwo w wigilię uroczystości św. Franciszka.

Samo słowo pochodzi oczywiście z języka łacińskiego i oznacza przejście, a śmierć św. Franciszka była takim właśnie przejściem z życia pokuty do życia w chwale Nieba. W czasie "Transitusu" przypominamy sobie ostatnie chwile życia św. Franciszka i dziękujemy za tego niezwykłego Świętego, który do końca ukochał Boga i wszystkie stworzenia, a nawet śmierć nazywał swoją siostrą, która prowadzi ludzi do Stwórcy. Nabożeństwo zakończyło się ucałowaniem relikwii św. Franciszka.

Św. Franciszek umierał w cierpieniu, był prawie niewidomy, z krwawiącymi ranami - stygmatami, pełen lęku o losy zakonu. Tuż przed śmiercią kazał położyć się na ziemi, tuż przy swojej ukochanej kapliczce Matki Bożej Anielskiej, nazywanej Porcjunkulą, czyli "Cząsteczką". Pochowano go w kościele św. Jerzego w Asyżu, a w 1230 r. ciało przeniesiono do asyskiej bazyliki św. Franciszka, gdzie spoczywa do dzisiaj.

za www.franciszkanie.pl

Pierwszy dzień w szkole !

05.10.2010 r.

Trochę nietypowo i z małym opóźnieniem, ale zaczęło się, a raczej zaczęły się w naszym seminarium... wykłady.

To małe opóźnienie wynika z tego, że początek października każdego roku spada na nas z taką szybkością i intensywnością, że trudno ze wszystkim nadążyć. Jeszcze nie tak dawno były wakacje, w czasie których każdy z nas był zaangażowany w jakąś akcję duszpasterską, np: FSM, Odpust Kalwaryjski, Oaza i wiele innych. Niektórzy z braci odbywali miesięczną praktykę w jednym z klasztorów, a tu nagle październik i wszystko się nagle kończy. Trzeba spakować tornister i ... zacząć naukę. Taki to już los studenta-kleryka, że całe wakacje mieszka w plecaku, a potem szybka przeprowadzka do nowych pokoi i... biegiem na wykłady!

Jeśli chodzi o te nowe pokoje, to niektóre z nich są dosłownie nowe, albo tak odnowione, że wyglądają zupełnie inaczej jak przed kilkoma miesiącami. A wszystko to za sprawą remontu, który od kilku lat cały czas mieszka razem z nami. Od czasu do czasu przenosi się w inne miejsce pozostawiając po sobie te same mury, ale jakże odmienione. Bardzo się z tego cieszymy i wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do postępów w pracach remontowych naszego seminarium zapewniamy o naszej modlitwie. Sami polecamy się Waszemu wstawiennictwu przed Panem, bo każdemu klerykowi-studentowi, na progu nowego roku akademickiemgo, wsparcie modlitewne ze strony innych osób jest niezwykle pomocne i potrzebne.

Uroczysta inauguracja

11.10.2010 r.

W sobotę 9 października w murach naszego franciszkańskiego seminarium dokonała się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2010/2011.

Ponieważ wykłady idą już pełną parą, pozostało już tylko uroczyście ogłosić nowy rok akademicki 2010/2011 i wręczyć indeksy braciom z I roku. Jak to zwykle bywa, indeksy wręczył o. Piotr Gryziec - nasz rektor, schola odśpiewała "Gaude Mater Polonia", a wykład inauguracyjny wygłosił w tym roku o.Andrzej Zając OFMConv. Naszymi gośćmi  byli ponadto: ks. dr hab. Wojciech Zyzak - prodziekan wydziału Teologicznego UPJPII oraz prowincjał o.Jarosław Zachariasz.

Ta podniosła uroczystość odbyła się w cieniu innego wydarzenia. Tego samego dnia, nieco wcześniej, na Cmentarzu Najświętszego Zbawiciela w Krakowie pochowaliśmy o.Justyna Chudobieckiego, który w latach 60 i 70-tych XX w. był m.in. sekretarzem prowincji franciszkanów, wykładowcą prawa kanonicznego i ojcem duchownym w naszym seminarium. Przeżył 99 lat życia, z czego 60 lat w zakonie, a 56 lat w kapłaństwie.

foto www.franciszkanie.pl

Pierwszy dzień… skupienia

We środę 20 października nasza wspólnota przeżywała swój pierwszy dzień skupienia w tym roku akademickim.Naszym przewodnikiem w tym dni był ks. Andrzej Ziółkowski CM, który w konferencji mówił o tym, że potrzeba takich dni skupienia, choćby po to, aby nabrać dystansu do świata i do tego co się dzieje wokoło. Zachęcał, abyśmy mieli oparcie w Słowie Bożym. Zapewniał nas, że warto też pisać swój własny komentarz do Pisma Świętego, bo powstanie wtedy zbiór ważnych dla nas fragmentów Pisma, którymi będziemy mogli się podzielić z innymi ludźmi.

Relikwie bł. Jakuba

22.10.2010 r.

W liturgiczne wspomnienie Błogosławionego Jakuba Strzemię (21 września) nasza franciszkańska bazylika w Krakowie otrzymała relikwie współpatrona naszej prowincji zakonnej, którym jest właśnie bł. Jakub.Instalacja relikwiarza odbyła się bezpośrednio po uroczystej mszy św., której przewodniczył o. Jarosław Zachariasz - prowincjał.

Relikwiarz w kształcie krzyża równoramiennego, opleciony sznurem franciszkańskim został w asyście uroczyście wniesiony przed ołtarz główny, a po celebracji umieszczony w bocznym ołtarzu św. Antoniego, który wraz z bł. Jakubem jest współpatronem naszej prowincji.

Po zakończeniu uroczystości wszyscy zebrani mogli poprzez ucałowanie, uczcić relikwie bł. Jakuba Strzemię. Więcej o bł. Jakubie na stronie www.jakubstrzemie.pl

Bł. Jakub Strzemię (1340-1409)

W XIV wieku był jedną z najbardziej wpływowych osobistości nie tylko w zakonie franciszkańskim, ale także w Kościele w Polsce. Jakub Strzemię (Strepa) urodził się na terenie diecezji krakowskiej w roku 1340. Przyszedł na świat w rodzinie szlacheckiej, która w herbie miała strzemię. Stąd wziął się jego przydomek "Strzemię", niekiedy używany w łacińskim odpowiedniku - "Strepa". Jego rodzina osiedliła się we Włodzimierzu na Rusi. W młodym wieku wstąpił do zakonu franciszkanów, pragnął być misjonarzem na kresach wschodnich, które przyłączył do Polski król Kazimierz Wielki. W latach 1385-1388 był przełożonym klasztoru Świętego Krzyża we Lwowie.

W 1375 roku wybrano go we Lwowie przełożonym Stowarzyszenia Braci Pielgrzymujących dla Chrystusa, które skupiało w swoich szeregach dominikanów i franciszkanów, prowadzących misję ewangelizacyjną na Rusi i w Mołdawii. Jakub z gorliwością i oddaniem pracował jako misjonarz na Rusi Czerwonej, Wołyniu, Podolu i Wołoszczy.

W XIV wieku zaczął rozpowszechniać się zwyczaj urządzania adoracji Najświętszego Sakramentu oraz procesji eucharystycznych z monstrancją. Jakub odznaczał się szczególnym nabożeństwem do Eucharystii, był także wielkim czcicielem Matki Boże.

Zmarł 20 października 1409 roku. W testamencie napisał, aby sprzedać paramenty liturgiczne, które ofiarował mu Władysław Jagiełło, a otrzymane pieniądze rozdać jako jałmużnę. W poczet błogosławionych zaliczył go papież Pius VI w 1790 roku. Liturgiczne wspomnienie bł. Jakuba przypada 21 października.

za www.franciszkanie.pl

Zakończył się Tydzień Misyjny

02.11.2010 r.

Ubiegły tydzień przeżywaliśmy pod znakiem misji. Tradycyjnie już 30 niedziela zwykła rozpoczęła Tydzień Misyjny w Kościele. Inspiracją do szczególnej modlitwy w tym czasie za misje i za misjonarzy jest zainspirowany nauczaniem papieskim, a przeżywaliśmy go pod hasłem „Aby mieli życie”.Tydzień misyjny rozpoczęliśmy od wizyty w Parafii NSPJ w Hilary z Kenii, a po mszach świętych zbierane były datki na rzecz misji.

Ponadto bracia brali udział w modlitwach w intencji misji i misjonarzy, które odbyło się w klasztorze sióstr Klarysek w Krakowie, oraz w spotkaniu z o. Jerzym Brusiło, który opowiadał o swojej pracy i pobycie w Tybecie i na Syberii.

Pamięć o zmarłych

03.11.2010 r.

Po uroczystości Wszystkich Świętych i po Dniu Zadusznym - 3 listopada w zakonie franciszkańskim jest dniem, w którym wspominamy  i modlimy się za zmarłych braci, siostry, rodziców, krewnych i dobrodziejów Zakonu Franciszkańskiego.

W naszej rodzinie zakonnej w tym dniu przypada też miesięczny dzień modlitw za zmarłych Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych, Dobrodziejów naszego Zakonu oraz zmarłych członków Franciszkańskiego Zakonu świeckich.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

Nie obwiniaj Boga za zło

07.11.2010 r.

Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu, który w prosty sposób pokazuje, że to nie Bóg jest odpowiedzialny za wszelkie zło świata... .

Sportowo – listopadowo

Sport to zdrowie - o tym wiedzą wszyscy, również nasi bracia "piłkarze". W minioną sobotę nasz seminaryjny bus wypełnił się do ostatniego miejsca i zajechał do... Jasła. Niepisaną tradycją są już mecze: ministranci (Jasło) - bracia (Kraków). I tak też było w minioną sobotę. Jak to zwykle bywa, każda z drużyn chciała wygrać i każda drużyna robiła co tylko było w jej mocy, aby na swoją stronę przechylić szalę zwycięstwa, ale...  zwycięzca może być tylko jeden.

Po zaciętym i wyrównanym meczu okazało się że goście z Krakowa (czyli my) byliśmy nieco lepsi i wynik spotkania bardziej podobał się nam, niż ministrantom. Chylimy jednak czoła przed drużyną ministrantów z Jasła, którzy zawsze waleczni i nieustraszeni również i tym razem łatwo nie oddali wygranej. Cieszymy się ze zwycięstwa i czekamy na rewanż, tym razem w Krakowie.

Pewien człowiek wpadł do dołu…

08.11.2010 r.

Pewien człowiek wpadł do dołu... tak zaczyna się narracja tego filmu. O tym, w jaki sposób można próbować wyjść z "dołu" opowiada ten film. Zapraszam

Jesienne wyprawy

14.11.2010 r.

Niektórzy z braci czekali na tą wyprawę niemalże cały rok. W tym roku pomimo zaawansowanej już jesieni, pogoda była łaskawa.

Mowa oczywiście o 11 listopada, kiedy to z racji Narodowego Święta Niepodległości możemy wyjechać na cały dzień poza Kraków. Propozycje na spędzenie tego dnia może być dużo, ale wiele zależy od pogody. Jak już wspomniałem w tym roku warunki pogodowe były dość dobre i aż 13 braci wybrało się w góry. Z tak licznej grupy śmiałków powstały dwie drużyny, jedna z nich przemierzała Tatry Wysokie.

Wrażeń nie ma co opisywać, trzeba zobaczyć zdjęcia, a jeśli kto może, to najlepiej się samemu tam wybrać...

Zapraszam do obejrzenia

DIA DE MUERTOS (Dzień Zmarłych)

17.11.2010 r.

Jak w każdą drugą niedzielę miesiąca, 14 listopada spotkaliśmy się na Mszy Świętej w języku hiszpańskim w naszej bazylice,

a później w jednej z sal seminaryjnych. Jak przystało na miesiąc listopad, w sposób szczególny modliliśmy się za zmarłych oraz poznawaliśmy obrzędy związane z uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym. W tym roku były to zwyczaje pochodzące z Meksyku. Po Mszy Świętej o godzinie 14:30 udaliśmy się do seminaryjnej rozmównicy, gdzie wcześniej została przygotowana sala z tradycyjnym ołtarzem zmarłych.

W Meksyku chrześcijańskie celebracje religijne przeplatają się z kulturą przedhiszpańską, podobnie jest w przypadku pamięci o zmarłych.

W wierzeniach ludowych dusze zmarłych za Bożym dopustem mogą w Dzień Zaduszny przybyć na ziemię, aby odwiedzić żyjących członków rodziny oraz miejsca bliskie zmarłemu. Na takie odwiedziny trzeba się specjalnie przygotować. Wykonuje się w tym celu ołtarz, na którym znajdują się ulubione przedmioty zmarłego, pokarmy, które mu wyjątkowo smakowały za życia, oraz rzeczy, mogące mu pomóc w wędrówce w zaświaty. Jeśli na przykład ołtarz jest poświęcony dziecku, przynosi się także zabawki i słodycze.

W tej ludowej tradycji przenikają się uczucia kontrastujące ze sobą, ból po stracie kochanej osoby oraz kolorowa zabawa i rozrywka, która ma być równocześnie pociechą dla zmarłego.

Ołtarz, który przygotowali państwo Diana i Sergio Valdes Rodriguez, był poświęcony zmarłemu papieżowi Janowi Pawłowi II. Znalazły się na nim kremówki, kiełbasa, owoce, które lubił Ojciec Święty. Nadto biblia, narty, sprzęt do chodzenia po górach. Tradycyjnie w centralnym miejscu znajduje się portret zmarłej osoby, więc i tym razem nie było inaczej.

Warto wymienić choć część elementów potrzebnych do zbudowania takiego ołtarza. Ważna jest również ich symbolika.

 • łańcuchy papierowe w kolorze fioletowym i żółtym, które oznaczają przenikanie się śmierci i życia, ich współistnienie,
 • „nakłuwany” papier (podobny do wycinanek), symbolizujący radość życia,
 • kwiaty w trzech kolorach, które witają duszę: kwiat biały reprezentuje niebo, żółty ziemię, a fioletowy - żałobę,
 • biały obrus, wyrażający czystość duchową i niebo,
 • krucyfiks, który sprowadza błogosławieństwo,
 • świece wraz z płomieniami reprezentują unoszenie się ducha, a światło - przewodnika w wędrówce duszy,
 • owoce, jako ofiara natury,
 • woda symbolizuje dawanie życia i siły podczas podróży,
 • wapno usypane na kształt krzyża symbolizuje cztery kierunki świata
 • sól, która sprawia, że ciało nie niszczeje i która je oczyszcza,
 • fotografia lub obraz osoby, której dedykujemy ołtarz,
 • ścieżka z pomarańczowych płatków kwiatów przed ołtarzem, która wskazuje wędrówkę dusz,
 • rzeczy osobiste związane ze zmarłym.

Rodziny zapalają w nocy świece na grobie, wierząc, że wtedy duch zmarłego schodzi na ziemię i cieszy się z obecności członków rodziny oraz z przygotowanych dla niego samego różnych „prezentów”.

oprac. br. Piotr Szpunar

książki to ciężka praca

24.11.2010 r.

To już trzeci dzień, kiedy nasi bracia na własnej skórze mogli poznać, jak ciężką pracą jest zdobywanie wiedzy, jak wyczerpująca może być wiedza zawarta w książkach.

Tym razem nie chodzi o pracę naukową, ale fizyczną.  Od trzech dni trwa przywożenie i rozładowywanie kartonów wypełnionych książkami. Książki te pochodzą z naszej biblioteki prowincjalnej i do czasu zakończenia budowy nowego budynku biblioteki będą przetrzymywane w bibliotece tymczasowej.

Abyśmy mogli choć w części korzystać z zasobów naszej biblioteki została stworzona biblioteka tymczasowa, do której właśnie zwozimy kolejne książki. Jak widać na zdjęciach praca jest ciężka, ale dzięki niej w przyszłości (a sesja już niedługo) wielu braci będzie mogło skorzystać z tych książek, w celu rozwijania swojego intelektu.

zaproszenie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Teatralne Centrum Wartości i Pojednania "Theatrum Mundi" im. Mieczysława Kotlarczyka, Wydawnictwo "Gaudium" oraz Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów

zapraszają 27 listopada na inaugurację powołanej w 10. rocznicę założenia "Theatrum Mundi"  dla  pamięci o artystycznej, krakowskiej przeszłości Karola Wojtyły Program spotkania: 16:30 - Msza św. w Bazylice Franciszkanów 17:45 - Inauguracja "Jaskini słowa" - ul. Kanonicza 9 W programie:

Promocja pierwszego polskiego, kompletnego wydania "Sztuki żywego słowa" Mieczysława Kotlarczyka, ze wstępem ks. kard. Karola Wojtyły (z dziełem P. Andrzeja Solki - pierwszego wydawcy rzymskiej edycji dzieła z 1975 r.) ilustrowana wykładem parateatralnym, zrealizowanym przez studentów UPJP2 - pod opieką artystyczną "Theatrum Mundi" w oparciu o V rozdział książki pt. "Magia słowa".

apel Benedykta XVI

25.11.2010 r.

Ojciec Święty Benedykt XVI w sobotę 27 listopada rozpocznie w Bazylice św. Piotra w Watykanie modlitewne czuwanie w intencji każdego poczętego dziecka. Papież wzywa wszystkich wierzących na całym świecie do modlitwy w tej intencji.

Odpowiadając na wezwanie Ojca świętego

Franciszkanie zapraszają

27 listopada w sobotę  na Eucharystię o godz. 16:30

Po Eucharystii zapraszamy na wspólne czuwanie modlitewne w intencji jaką powierza nam Benedykt XVI.

próba sił

27.11.2010 r.

W dniu 23 listopada br. bracia naszego seminarium tworząc jedną drużynę z seminarium kapucynów, rozegrali swój pierwszy mecz, w tym roku akademickim, w ramach Kleryckiej Ligi Seminaryjnej Piłki Nożnej.

Ze względu na braki kadrowe, zarówno w naszym seminarium oraz seminarium kapucynów, a także w ramach wzajemnej integracji, postanowiliśmy w tym roku akademickim stworzyć jedną drużynę piłkarską.

Jako pierwszy mecz rozegraliśmy spotkanie z drużyną seminarium paulinów. Niestety początki dla naszych braci nie okazują się najlepsze. Mecz zakończył się wynikiem 8:1 dla drużyny paulinów. Jedną z dwóch bramek w naszej drużynie strzelił br. Marcin Załuski OFMConv. Bracia kapucyni również dołożyli jednego gola, ale niestety do naszej bramki.

Jak widać wynik meczu może być rezultatem słabego jeszcze zgrania dwóch, do tej pory oddzielnych drużyn, ale wierzymy, że z czasem nasza, połączona drużyna osiągnie szczyty piłkarskiej sławy.

nowenna

Dnia 29 listopada w bazylice franciszkanów rozpoczyna się nowenna przed Uroczystością Matki Bożej Niepokalanej.

Bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy, każdego dnia od 29 listopada do 7 grudnia do bazyliki franciszkanów na godz. 16:30.  Przeżywać będziemy wspólnie Wielką Nowennę przed Uroczystością Patronki naszego Zakonu.

Nowennowe kazania głosić będzie o. dr Piotr Cuber OFMConv, Asystent Prowincjalny ds. Rycerstwa Niepokalanej w naszej Prowincji. Jak co roku schola naszego seminarium śpiewać będzie uroczyście Tota pulchra es Maria. Nowenna zakończy się 8 grudnia w Uroczystość Matki Bożej Niepokalanej Eucharystią o godz. 16:30, którą celebrować będą Ojcowie Cystersi z Mogiły.

drzwi otwarto…

Przez ostatni weekend, tzn. w dniach od 26 - 28. XI w naszym seminarium gościliśmy siedmioro chłopaków, którzy postanowili przyjechać do nas, aby zobaczyć jak żyje się za klauzurą.

W piątek do naszego seminarium przyjechała grupa młodych ludzi, którzy zaciekawieni sposobem naszego życia, postanowili sprawdzić jak to jest mieszkać za klauzurą. Przyjechali oni z Legnicy i z Kowar.

Uczestniczyli we wszystkich punktach programu jakie obowiązują każdego zakonnika mieszkającego w naszym klasztorze. Wspólnie z nami modlili się, pracowali i spędzali czas na rekreacji.

Oczywiście nie mogło zabraknąć także krótkiego zwiedzania Krakowa.

Na zakończenie swojego pobytu zapewniali nas, że było to bardzo ciekawe doświadczenie i będą mile nas wspominać w swoim otoczeniu oraz zachęcać innych do skorzystania z tak niecodziennej możliwości, jaką jest mieszkanie w klasztorze.

A jest to rzeczywiście okazja nie zdarzająca się często, ponieważ  w klasztorach obowiązuje klauzura, czyli całkowity zakaz wchodzenia osób  nie będących zakonnikami. Jedynie przełożony może zezwolić na jednorazowe zawieszenie klauzury. Tak też było w czasie tego weekendu.

Jeżeli jesteś zainteresowany takim sposobem poznania bliżej nas franciszkanów, zapraszamy także i Ciebie (tylko młodzież męska) na Dni drzwi otwartych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.franciszek.pl

eko Franciszek

28.11.2010 r.

Ruch ekologiczny św. Franciszka z Asyżu zaprasza 29 listopada /poniedziałek/ o godz. 18:00 do bazyliki franciszkanów na Mszę św. w intencji wszystkich zaangażowanych w ochronę Bożego Stworzenia.

Uroczystość ta związana jest z 30. rocznicą ogłoszenia przez Jana Pawła II patronem ekologów św. Franciszka z Asyżu.

Po wspólnej modlitwie organizatorzy zapraszają na zieloną herbatę do sali węgierskiej przy krużgankach klasztornych. Tam też odbędzie się mini promocja nowej książki o. Stanisława Jaromi OFMConv pt. "Eco-Book o Eko-Bogu".

Zgłębiamy naszą Regułę

01.12.2010 r.

Dnia 29 listopada w WSD Franciszkanów p.w. św. Bonawentury w Krakowie Bronowiczach wzięliśmy udział w sesji naukowej zatytułowanej "Reguła i życie na początku dziewiątego stulecia rodziny franciszkańskiej rodziny franciszkańskiej. Sesja odbyła się w ramach Instytutu Studiów Franciszkańskich.

Prelegentami (chronologicznie) byli: o. dr Andrzej Zając OFMConv, o. dr Ezdrasz Biesok OFM, prof. dr hab. Teresa Paszkowska oraz o. mgr. lic. Piotr Stanisławczyk. Głównym zagadnieniem poruszanym w trakcie tegoż spotkania była kwestia Reguły Ojca Serafickiego – jej praktyczne zastosowanie, przełożenie na współczesność, spojrzenie na nią pod kątem prawa kanonicznego oraz w odniesieniu do dokumentów Kościoła (zwłaszcza adhortacji Vita consecrata). Zapoznaliśmy się także z wynikami ankiety przeprowadzonej po obchodach Wielkiego Jubileuszu 800lecia ustnego zatwierdzenia Reguły. Nie zabrakło także pod koniec czasu na dyskusję i pytania do prelegentów.

Całe spotkanie odbyło się w przyjaznej, braterskiej atmosferze zapewnionej zwłaszcza przez gospodarzy spotkania, za co wyrażamy im serdeczne podziękowania.

Jak trudno być Bogiem

07.12.2010 r.

Czy komuś z nas, przyszło kiedykolwiek do głowy, że Pan Bóg musi nieźle się nagłówkować aby... wyprowadzić na tzw prostą to co my, ludzie nieustannie gmatwamy ? Trochę żartem, a trochę serio opowiada o tym ten filmik. Polecam szczególnie ludziom młodym.

Śluby wieczyste

11.12.2010 r.

W dniu 8 grudnia b.r., w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, dwunastu braci kleryków z naszego seminarium rozpoczęło kolejny etap swojego życia.

Młodzi franciszkanie poświęcili się bez reszty Bogu, składając wieczyste śluby zakonne.  Tym samym zobowiązali się żyć na zawsze w ubóstwie, posłuszeństwie  i bez własności w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych. Uroczysta konsekracja braci odbyła się podczas Mszy Świętej sprawowanej w Bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie.

Liturgii eucharystycznej przewodniczył oraz przyjął śluby zakonne o. Jarosław Zachariasz OFM Conv – przełożony krakowskiej prowincji franciszkanów. Radość przeżywania tej uroczystości z braćmi neoprofesami dzielili ich najbliżsi: rodziny,  przyjaciele, proboszczowie rodzinnych parafii, oraz liczni bracia z naszego zakonu.

Po ceremonii o. Jarosław Zachariasz wyraził ogromną wdzięczność Bogu z poszerzenia Zakonu Franciszkanów o nowych braci, podkreślając niezwykłość daru każdego z nich na służbę Chrystusowi.

Niedziela radości

12.12.2010 r.

Trzeci tydzień adwentu w Kościele katolickim rozpoczyna niedziela Gaudete – niedziela radości. Tego dnia szczególną radość przyniosły nam odwiedziny zacnych gości.

W naszych progach zawitali klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich, z krakowskiego Kazimierza. Podczas tej wizyty spotkaliśmy się przy ołtarzu uczestnicząc wspólnie we Mszy Świętej, której przewodniczył rektor Seminarium Księży Kanoników, natomiast posługę liturgiczną podjęli goszczący u nas klerycy. Następnie odbyła się modlitwa przy relikwiach bł. Jakuba Strzemię. Po wspólnej modlitwie udaliśmy na świętowanie niedzieli przy stole zastawionym smakołykami. Gdy już pokrzepiliśmy nasze dusze i ciała oprowadziliśmy naszych gości po terenie naszego seminarium i klasztoru. Inicjatywa zorganizowania takiego spotkania zaistniała w wyniku wcześniejszych znajomości braci kleryków z obu seminariów. Teraz czeka nas rewizyta na Kazimierzu. 

Fiesta

W niedzielę 12 grudnia br. w naszym seminarium odbyła się „Fiesta Navideña” czyli uroczystości związane z czasem Bożego Narodzenia przeżywane przez społeczność związaną ze środowiskiem latynoamerykańskim i hiszpańskojęzycznym.

Uroczystości te rozpoczęły się Mszą św. w języku hiszpańskim, w bazylice franciszkańskiej. Następnie w uroczystej procesji, którą poprowadziło członkowie koła naukowego Blabel z AGH uczestnicy przy śpiewie kolęd przeszli do auli bł. Jakuba. Tu w drzwiach gospodarze miejsca przywitali i udzielili „posady” - symbolicznej gościny Świętej Rodzinie.

Następnie miały miejsce jasełka (pastorela) przygotowane przez uczniów British International School of Cracow oraz śpiewy kolęd w wykonaniu zespołu „Kantus”.

Odbyła się także charytatywna loteria, z której dochód przeznaczono dla dzieci ze świetlicy środowiskowej w Areguá (Paragwaj), którą prowadzą franciszkanie.

W ramach przenikania się kultur, uczestnicy podzielili się tradycyjnym polskim opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia.

Na zakończenie dla dzieci i młodzieży przygotowano tradycyjną „piñatę” czyli kulę zrobioną z papieru, napełnioną słodyczami, a którą trzeba rozbić. Symbolizuje ona złego ducha, a jej siedem ramion siedem grzechów głównych. Jej rozbicie wskazuje na zniszczenia zła.

Na zakończenie został przygotowany poczęstunek z tradycyjnych latynoskich potraw.

Organizatorami „Fiesty” byli: WSD Franciszkanów, British International School of Cracow oraz Ewa i Feliks Malaga.

Wśród sponsorów nagród do loterii oraz poczęstunku znaleźli się: Restauracja MiastoSalsy.pl

imieniny Mikołaja

15.12.2010 r.

Kilka dni spóźnione, bo dopiero 13 grudnia, ale jednak odbyły się w naszym  seminarium  imieniny św. Mikołaja.

Już tradycyjnie organizacją zajęli się bracia z pierwszego kursu. Tym razem to nie Mikołaj przyszedł do nas, ale my mieliśmy okazję odwiedzić go w jego domu.

Spotkanie miało miejsce naszej rekreacji, która została zaaranżowana jako mieszkanie świętego Mikołaja. Ponieważ Święty się rozchorował, to my przyszliśmy do niego po podarunki. Wcześniej Mikołaj otrzymał od niektórych uczestników spotkania na swoją skrzynkę internetową listy z prośbą o prezenty (oczywiście sparodiowaną przez organizatorów), dlatego wiedział jakie podarunki przygotować.

Zabawa była bardzo udana. Nie brakowało kilku uszczypliwości kierunku wychowawców i niektórych braci, ale zawsze w duchu braterskiej miłości.

Na zakończenie każdy braci został obdarowany przez Świętego drobnym upominkiem.  Za co mu serdecznie dziękujemy.

dzień skupienia

W ciągu roku, raz w miesiącu całą wspólnotą przeżywamy dzień skupienia.  W tym miesiącu taki dzień miał miejsce 14 grudnia.

Rozważania w tym dniu prowadził o. Włodzimierz Zatorski - benedyktyn. Tematem jaki podjął była modlitwa liturgiczna. W czasie konferencji podjął się przybliżenia nam najpierw natury modlitwy, mówiąc, że modlitwa jest misterium, które zawarte jest w Bogu. Bardzo często cytując św. Benedykta mówił o tym, że liturgia ma być centralnym momentem dnia, najważniejszą czynnością jaką ma spełniać zakonnik.  Modlitwa Liturgiczna jest fundamentem modlitwy, z której ma wypływać modlitwa osobista, czyli odpowiedź człowieka za Boże Słowo.

Oczywiście w ciągu dnia przeżywaliśmy Eucharystię, a popołudniu w czasie adoracji modliliśmy się koronką do Bożego Miłosierdzia. Następnie po medytacji Słowa Bożego w grupach dzieliliśmy się owocami tej medytacji.

Dzień zakończyliśmy adoracją Najświętszego Sakramentu i wspólnie odmówioną modlitwą na zakończenie dnia czyli Kompletą.

we are the champions

16.12.2010 r.

W dniach 13-16 XII br. w Częstochowie odbyły się XIII Mistrzostwa Polski Wyższych Seminariów Duchownych w Tenisie Stołowym.

Ogromny sukces odnieśli bracia reprezentujący nasze krakowskie seminarium: br. Roman Janusz, br. Jacek Bielecki i br. Marcin Guzik.

W rywalizacji drużynowej dotarliśmy, aż do finału, gdzie po emocjonującej walce wygraliśmy z WSD z Tarnowa, zdobywając tytuł drużynowego Mistrza Polski WSD w Tenisie Stołowym.

W turnieju drużynowym wzięły udział 22 seminaria diecezjalne i zakonne z całej Polski.

Natomiast w grach indywidualnych rywalizowało 64 zawodników. Tu też odnieśliśmy duży sukces. Br. Marcin został wicemistrzem Polski i zdobył srebrny medal, br. Roman zajął 7 miejsce, a br. Jacek 13 miejsce.

Gospodarze, czyli WSD w Częstochowie zapewnili wszystkim uczestnikom bardzo dobre warunki do rywalizacji sportowej oraz wspólnej modlitwy i odpoczynku.

Zarówno ceremonii rozpoczęcia jaki i zakończenia przewodniczył miejscowy Pasterz abp Stanisław Nowak. W homilii wygłoszonej podczas Mszy św. kończącej Mistrzostwa Metropolita częstochowski powiedział do zgromadzonych kleryków: Pamiętajcie, aby również przez sport, który jest waszą pasją prowadzić młodych ludzi do lepszego poznania siebie i bliższej relacji z Bogiem.

Dziękujemy naszym przełożonym za możliwość uczestnictwa w tych zawodach sportowych, a wszystkim braciom i sympatykom za doping i modlitwę.

tekst Jacek Bielecki OFMConv

wigilia

17.12.2010 r.

15 grudnia br. w naszej wspólnocie zabrzmiała pierwsza w tym roku akademickim kolęda. Był to dzień kiedy przeżywaliśmy przyśpieszoną wigilię.

Tradycją świąteczną jest to, że niektórzy z naszych braci wyjeżdżają na czas Bożego Narodzenia do klasztorów naszej Prowincji, aby tam przeżywać ten czas oraz aby wspomóc naszych współbraci swoją pracą. Natomiast bracia z kursu IV tradycyjnie święta te spędzają w domach rodzinnych.

Dlatego też organizujemy wcześniej wigilie, aby była możliwość przeżyć ten czas radości i wzajemnej życzliwości razem w całej wspólnocie. Jest to dobry czas, aby złożyć życzenia braciom, którzy na święta wyjeżdżają z Krakowa.

Tradycyjnie już za przygotowanie całej oprawy tego wydarzenia odpowiedzialni byli bracia z kursu VI. Zadbali oni o piękną dekorację sali oraz o może nie do końca tradycyjne, ale smaczne potrawy na stół.

Po odśpiewaniu kolędy diakon poświęcił opłatki, którymi później się łamaliśmy i skąpaliśmy sobie najlepsze życzenia. Najpierw swoje życzenia skierował do nas o. Rektor. Mówił on o tym, abyśmy pamiętali, że ten biały chleb jakim jest opłatek ściśle nawiązuje do Eucharystii, w czasie której Jezus ofiaruje nam całego siebie. Dlatego też i my mamy wraz z tymi dobrymi życzeniami ofiarować siebie naszym braciom.

Gdy już złożyliśmy sobie dobre życzenia, zabraliśmy się do pałaszowania potraw „wigilijnych” oraz wspólnego śpiewania kolęd.

Śluby we Lwowie

21.12.2010 r.

Dwóch braci: Michał i Marian złożyło wieczyste śluby zakonne w kościele św. Antoniego we Lwowie.

Ślubowanie naszych braci przyjął o. Edward Kawa. Na uroczystości obecni była rodzina i przyjaciele,a także bracia z klasztorów franciszkańskich na Ukrainie i liczna, bo 15-to osobowa reprezentacja naszego franciszkańskiego Seminarium.

Naszym kolejnym neoprofesom życzymy otwartości na natchnienia Ducha Świętego, oraz wytrwania w tym co ślubowali. Waszej codziennej modlitwie polecamy tych dwóch oraz pozostałych dwunastu braci z kursu V, którzy 8 grudnia na zawsze związali się z Zakonem.

Przygotowań czas

22.12.2010 r.

Szał przedświątecznych przygotowań zapewne panuje w każdym domu.

Myślałby kto, że w klasztorze spokojniej przed Bożym Narodzeniem,  nic z tego: a to Żywa Szopka, więc bracia niemal od tygodnia codziennie pracują przy budowie, a to Wigilia dla ubogich, więc też pracy nie brakuje przy znoszeniu krzeseł i stołów, a to porządki przedświąteczne, które  zakonników wcale nie omijają... więc czas nam ucieka szybko i ciągle go mało. Pamiętajmy jednak, abyśmy zdążyli przygotować swoje serca na przyjście Jezusa, bo bez tego cała nasza krzątanina będzie niewiele warta...

Aukcja charytatywna

24.12.2010 r.

Od dzisiaj (24.12) pod tutaj.

Pragniemy wystawić do licytacji obraz znanego krakowskiego malarza, portrecisty Zdzisława Pabisiaka.  „Kontrasty brył” to olejny malunek na sklejce o wymiarach 58x28 cm. W sposób abstrakcyjny przedstawia kompozycję złożoną z brył.

O autorze obrazu:

Zdzisław Pabisiak urodził się 18 stycznia 1922 w Pabianicach. Wybuch II Wojny Światowej przerwał naukę malarza w liceum im. Jędrzeja Sniadeckiego w Pabianicach. Maturę zdał jako eksternista w liceum Mikołaja Kopernika w Lodzi. W latach 1945-1950 podjął studia malarskie na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni prof. Zbigniewa Pronaszki. W roku 1949 rozpoczął prace w Collegium Maius nad rekonstrukcją fresków. Jego działalność w Collegium Maius trwała prawie 40 lat. W tym czasie wykonał wiele rekonstrukcji, kopii obrazów wzbogacając tym samym ikonografię Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odznaczony Medalem Jubileuszowym Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz Złotym Krzyżem Zasługi. W 1979 r. otrzymał tytuł docenta Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Poza działalnością dydaktyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim, był czynnym portrecistą, malarzem kompozycji monumentalnych oraz rekonstrukcyjnych. Zmarł 08 października 2009 r. Jego liczne obrazy znajdują się z zbiorach publicznych i prywatnych.

sesja kolbiańska

03.01.2011 r.

8 stycznia br. w naszym seminarium obchodzimy święto patronalne. W tym roku jest to dzień wyjątkowy, ponieważ w Zakonie przeżywamy Rok kolbiański, a także w naszej Ojczyźnie rok 2011 jest rokiem św. Maksymiliana Kolbe.

Zapraszamy bardzo serdecznie 8 stycznia /sobota/ na Sesję Kobiańską. Szczegółowy program na plakacie.

zaćmienie

06.01.2011 r.

We wtorek 4 stycznia na niebie można było zaobserwować piękne zjawisko. Miało miejsce częściowe zaćmienie słońca. Także i my wyszliśmy poza seminarium, aby przyjrzeć się temu wydarzeniu.

Oto kilka zdjęć:

Często jest tak, że to co obserwujemy w przyrodzie możemy idealnie odnieść do naszego życia, także duchowego. Jak wiadomo Bóg jest Słońcem naszego życia i oświeca drogę naszego postępowania.

Czasami zdarza się, że z naszej winy (grzech) następuje zaćmienie tego Słońca. Ale trzeba wtedy pamiętać, że to tylko chwilowe i zraz po spowiedzi i pojednaniu Słońce znów oświeca naszą drogę życia.

Wszystkim życzę, aby Słońce Sprawiedliwości, którym jest Jezus Chrystus oświecało nasze życie każdego dnia tego nowego roku, a także przez całe życie.

hej kolęda, kolęda

08.01.2011 r.

Dzień 6 stycznia w Kościele obchodzony jest jako Uroczystość Objawienia Pańskiego. W naszych wspólnotach klasztornych jest to także dzień wizyty kolędowej, w naszych celach zakonnych.

Jak co roku wszyscy z seminarium uczestniczyliśmy w uroczystej Eucharystii w kościele św. Andrzeja Apostoła u sióstr klarysek. Po Eucharystii, w czasie której śpiew kolęd animowali bracia z zespołu Fioretti, wróciliśmy do seminarium.

Wspólne kolędowanie po naszym domu rozpoczęliśmy od celi o. Gwardiana, a następnie odwiedzaliśmy wszystkich braci w klasztorze oraz seminarium. Kapłan, który przewodniczył naszemu świętowaniu i modlitwie poświęcił również nowe sale wykładowe, rozmównice, czyli miejsca gdzie przyjmujemy gości oraz nowo wyremontowaną furtę.

Po skończonej kolędzie udaliśmy się na uroczysty obiad, w czasie którego każdy z nas mógł wylosować sobie patrona na ten nowy rok. Oprócz imienia patrona na obrazku, który losowaliśmy umieszczony jest także fragment myśli świętego, który staje się poniekąd sentencją na nowy rok. W tym roku wszystkie cytaty zaczerpnięte zostały z myśli św. Maksymiliana, ponieważ zarówno w naszej Ojczyźnie, jak i w naszym zakonie obchodzimy rok św. Maksymiliana. Patronem seminarium na ten rok został św. Jan z Dukli.

Na zakończenie dnia spotkaliśmy się w rekreacji na wspólnym świętowaniu, konsumując wszystkie słodycze jakie otrzymaliśmy w czasie kolędy.

Promocja o. dra hab. Zdzisława Gogoli OFMConv

11.01.2011 r.

We wtorek, 11 stycznia b.r. delegacja braci z naszego seminarium udała się do katedry na wzgórzu Wawelskim, aby uczestniczyć w promocji habilitacyjnej o. dra hab. Zdzisława Gogoli OFMConv. O. dr hab. Zdzisław Gogola jest mieszkańcem  klasztoru św. Franciszka z Asyżu w Krakowie.  Oprócz obowiązków duszpasterskich podejmowanych w bazylice przy ul. Franciszkańskiej o. Zdzisław zajmuje się pracą naukową na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, gdzie wykłada historie Kościoła. Promocja habilitacyjna odbyła się po Mszy Świętej, którą celebrował ks. kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Uczestniczyli w niej nowo promowani doktorzy i doktorzy habilitowani z Krakowa. W przeżywaniu uroczystości brali także udział przedstawiciele naszej prowincji zakonnej i członkowie rodziny oraz przyjaciele o. Zdzisława. Po wręczeniu dyplomu przez księdza kardynała, nowo promowany doktor habilitowany wraz z gośćmi  udał się na wspólny obiad do klasztornego refektarza, gdzie trwało dalsze świętowanie i były składane życzenia.

dzień patronalny

13.01.2011 r.

Dzień 8 stycznia corocznie w naszej wspólnocie obchodzony jest jako dzień patronalny naszego seminarium. W tym roku była to uroczystość jeszcze bardziej podniosła, gdyż w całym naszym Zakonie oraz w naszej Ojczyźnie obchodzimy rok poświęcony osobie i dziełu św. o. Maksymiliana Kolbe.

Z okazji dnia patronalnego w naszym seminarium odbyła się Sesja Kolbiańska. Uroczyście otworzył ją o. Jarosław Zachariasz przełożony krakowskiej prowincji franciszkanów.

Swoje referaty wygłosili znamienici prelegenci: ks. prof. dr hab. Jan Machniak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, o. prof. Zbigniew Suchecki OFMConv, który przyjechał z Rzymu, o. lic. Kazimierz Malinowski OFMConv z Warszawy, ks. dr Piotr Gąsior z Krakowa.

Na zakończenie spotkania naukowego uczestnicy wzięli udział w uroczystej Eucharystii, której przewodniczył wyższy przełożony krakowskich franciszkanów.

Natomiast bracia z seminarium, jeszcze wieczorem mieliśmy okazję spotkania z o. Prowincjałem, który dzielił się z nami swoimi refleksjami na temat życia zakonnego oraz misji jakie prowadzi nasza Prowincja i nasz Zakon.

kolędy po hiszpańsku

15.01.2011 r.

W dniu 9 stycznia br., w niedzielę odbył się koncert kolęd iberoamerykańskich i polskich. Organizatorami tego koncertu byli: Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów w Krakowie i Iberoamerykańska Wspólnota Chrześcijańska Ojców Franciszkanów w Krakowie.

 

Pierwszym punktem programu była uroczysta Msza św. w języku hiszpańskim w naszej bazylice. Eucharystii przewodniczył o. Zbigniew Świerczek OFMConv, który jest Sekretarzem ds.  Animacji Misyjnej w naszej Prowincji zakonnej.

 

Po Eucharystii uczestnicy spotkania udali się do auli bł. Jakuba Strzemię, gdzie odbył się koncert kolęd w wykonaniu Juliety Gonzalez – sopran, Barbary Hawling – fortepian.  Artystki wykonywały utwory m.in. z Wenezueli, Meksyku, Hiszpanii oraz kilka polskich kolęd i pastorałek.

 

 

Gościnnie w koncercie wystąpił nowopowstały chór młodzieżowy VIII LO w Krakowie Canticum Cantinorum pod dyrekcją Małgorzaty Mazur.

 

Wśród publiczności na koncercie zasiadał również pan Janusz P. Postolko, Konsul Honorowy Meksyku w Krakowie.

 

 

Po zakończonym koncercie uczestnicy udali się na poczęstunek kawą, herbatą i ciastkami.  Organizatorzy byli zaskoczeni bardzo dużym zainteresowaniem jakie wzbudziła ta inicjatywa i podkreślają, że z każdym miesiącem przybywa uczestników Mszy św. w języku hiszpańskim, która odprawiana jest w naszej bazylice.

sesja

26.01.2011 r.

Chodzę do szkoły, różne stopnie zbieram. Szóstki i piątki i jedynki nieraz. Uczę się dzielnie od niedzieli do soboty (…) Tekst piosenki, którą śpiewa kabaret Otto dobrze oddaje czas jaki zaczęliśmy w seminarium.

Od poniedziałku 24 stycznia trwa w naszym seminarium sesja egzaminacyjna. Jest to szczególny czas w życiu każdego studenta, także kleryków. Potencjał naukowy w naszym domu wzrasta o kilkaset procent.

W tym czasie zmienia się nam plan dnia, w taki sposób, abyśmy mogli więcej czasu poświęcać na przygotowanie do egzaminów. Wstajemy nieco później, aby nasze organizmy były wypoczęte. Oczywiście w tym czasie nie mamy wykładów.

W każdej celi zakonnej panuje iście naukowa atmosfera. Każdy stara się jak najlepiej usystematyzować zdobytą przez cały semestr wiedzę, aby na egzaminie przekazać ją egzaminatorowi, a później wykorzystać ją w życiu.

Łącząc się ze wszystkimi studentami, którzy również przeżywają  w tym czasie sesję lub w będą ją przeżywać w najbliższych dniach, zapewniamy o naszej pamięci modlitewnej.

kapituła

28.01.2011 r.

W czwartek 27 stycznia w naszej wspólnocie seminaryjnej przeżywaliśmy kapitułę sprawozdawczo-wyborczą.

Kapituła podzielona był na trzy części. Pierwsza z nich odbyła się w kaplicy. Były to uroczyste nieszpory wraz z konferencją ascetyczną o. Rektora. Ojciec Rektor mówił o warunkach do dobrego rozeznania powołania wynikających z obserwacji życia wspólnego, które jest jednym z podstawowych wymiarów franciszkańskiego charyzmatu.

W drugiej części zebraliśmy się w jednej z sal, aby wysłuchać sprawozdań z działalności naszego seminarium za poprzedni semestr. Jako pierwsze przedstawione zostało sprawozdanie ekonomiczne, które pokazało nam jakimi prawami ekonomicznymi rządzi się nasza wspólnota. Następnie bracia przeczytali swoje sprawozdania z działalności sekcji, jakie działają w naszym seminarium.

Kolejnym etapem tej części były wybory dziekana seminarium na drugi semestr tego roku akademickiego. Nowo wybranym dziekanem został br. Michał Mordziałek, który przyjął wybór.

Trzecia część kapituły miała miejsce w rekreacji, gdzie świętowaliśmy wybór nowego dziekana oraz pogłębialiśmy wymiar wspólnotowy naszego życia.

Ludzie Boga

29.01.2011 r.

W nocy z 26 na 27 marca 1996 roku grupa uzbrojonych mężczyzn wdarła się do klasztoru i uprowadziła siedmiu mnichów. Dwa miesiące później odnaleziono ich ciała. Okoliczności ich śmierci do dziś nie zostały wyjaśnione.

Ludzie Boga -- zdobywca Grand Prix tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes -- to oparta na faktach historia mnichów, mieszkających w klasztorze u podnóża gór Atlas w algierskim Tibhirine. Przez lata żyli oni w całkowitej symbiozie z muzułmańską ludnością, służąc jej i pomagając bez śladu nawracania. Kiedy w Algierii doszło do konfliktu z islamskimi ekstremistami i eskalacji przemocy, miejscowe władze zaczęły nalegać, by cystersi opuścili Tibhirine. Decyzję podjąć musieli jednak sami mnisi...

za

zimowo – sportowo

01.02.2011 r.

Zima trzyma, i choć śniegu za wiele nie widać to mrozik czasem ściska dość mocno.

Pomimo trwającej ciągle (jeszcze) sesji egzaminacyjnej. Kilku braci (zwolenników białego szaleństwa) postanowiło zaszaleć i wziąć udział w niedzielnych (30.01.2011) zawodach narciarskich organizowanych przez Związek Podhalan o Puchar Gorców na stoku narciarskim w Kluszkowcach. Bracia wystartowali w slalomie w habitach i jak widać na zdjęciu nie mieli sobie równych, a ponadto wzbudzili wielkie zainteresowanie i poruszenie wśród narciarzy na stoku.

Wyprawa się udała, pogoda dopisała, medale zdobyte, zatem czas wracać do... nauki. Sesja egzaminacyjna trwa do 5 lutego.

ferie

06.02.2011 r.

Zakończyliśmy już kolejny semestr w naszej „przygodzie” akademickiej. 5 lutego w naszej wspólnocie rozpoczęliśmy ferie zimowe.

Po zakończeniu, z różnymi stopniami, wszystkich egzaminów bracia tłumnie podążyli na dworce krakowskie, aby rozjechać się do swoich rodzinnych domów na zasłużony wypoczynek. Dzięki takiej możliwości możemy w naszych domach spotkać się z najbliższymi, a także po prostu odpocząć od naukowej atmosfery jaka szczególnie panuje w seminarium w czasie sesji. Jest to czas na odbudowanie sił i dobry start w nowy semestr.

W seminarium, w tym czasie, pozostają jedynie bracia z kursu IV, którzy pomagają w przeprowadzeniu rekolekcji, które w tym czasie zazwyczaj odbywają się w naszym seminarium.  Natomiast bracia z kursu V w tym czasie przeżywają swoje rekolekcje przed święceniami diakonatu.

Do seminarium wszyscy wracają 13 lutego i startujemy z nowym semestrem.

rekolekcje

W dniach 08-12 lutego br. w Lubomierzu k. Limanowej, w pięknej scenerii Gorców,  przeżywaliśmy swoje rekolekcje przed święceniami diakonatu.

Udział w rekolekcjach wzięło 15 braci, czyli cały piąty kurs z naszego seminarium. Rekolekcje prowadził o. Paweł Solecki OFMConv, gwardian naszego klasztoru w Przemyślu.

Ojciec Paweł w swoich konferencjach oparł się na treści pytań jakie są zadawane kandydatom do święceń diakonatu. Dzięki temu przybliżył nam istotę tych święceń w wymiarze duchowym oraz przedstawił obowiązki jakie wynikają z faktu przyjęcia tych świeceń.

Nie zabrakło także praktycznego przygotowania. Każdy z nas mógł zapoznać się z praktyką czynności jakie podejmują diakoni w swojej posłudze.

Każdy dzień tych rekolekcji był okazją do pogłębiania swojego życia wewnętrznego. Było dużo czasu na osobiste spotkanie z Bogiem w modlitwie w pięknej górskiej scenerii.

Po zakończeniu rekolekcji wróciliśmy do Krakowa, gdzie rozpoczniemy nowy semestr i będziemy przygotowywać się w dalszym ciągu do święceń, które odbędą się w Uroczystość św. Józefa 19 marca.

Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o modlitwę w naszej intencji, abyśmy dobrze przygotowali się do podjęcia zadań święceń diakonatu i dobrze przygotowali się do święceń prezbiteratu.

dzień skupienia

15.02.2011 r.

W dniu święta św. Cyryla i Metodego w naszej wspólnocie przeżywaliśmy kolejny dzień skupienia.

Tym razem na zaproszenie ojca duchownego, rozważania poprowadził  o. Stanisław Mazgaj OFM z Krakowa.

W konferencji o. Stanisław przedstawił nam obraz modlitwy u św. Franciszka z Asyżu. Na podstawie pism biograficznych oraz pism samego świętego Franciszka prowadzący dzień skupienia ukazał nam przekrój postawy modlitewnej Biedaczyny z Asyżu. O. Stanisław powiedział, że św. Franciszek nie był teoretykiem w kwestii modlitwy i nie zostawił żadnego traktatu o modlitwie, ale był on praktykiem w tej sferze i najlepiej uczyć się od niego modlitwy patrząc na to, jak on sam się modlił.

W homilii w czasie wspólnej Eucharystii o. Stanisław przedstawił nam sylwetki patronów Europy św. Cyryla i Metodego oraz ukazał potrzebę współczesnej ewangelizacji, biorąc przykład z misjonarzy z IX w.

Każdy dzień skupienia jest dla nas okazją do zatrzymania się w biegu codzienności studenckiej i głębszego zaczerpnięcia Ducha. Mamy ku temu okazję zarówno w czasie wspomnianej konferencji czy Eucharystii, ale także w czasie adoracji, wspólnej Koronki do Bożego Miłosierdzia czy dzielenia się owocami medytacji nad tekstami Pisma Świętego.

Kim ja jestem … ?

16.02.2011 r.

Kim jestem i po co żyję ? Warto zadać sobie to pytanie !

mgr

22.02.2011 r.

Po kilku latach zmagania się z pracą naukową, przyszedł dzień 21 lutego, kiedy to czterech z naszych braci podsumowało cały ten trud. W tym dniu odbył się w naszym seminarium egzamin magisterski.

Zakończenie studiów w naszym seminarium uwieńczone jest zawsze obroną pracy magisterskiej oraz zdawaniem tzw. egzaminu magisterskiego. W tym roku egzamin taki zdawali bracia: Raymond Ogutu, Hilary Raduk, Marcin Urbański i Marian Michasiów.

W skład szacownej Komisji weszli: o. dr hab. Dariusz Kasprzak OFMCap – prodziekan wydział teologicznego UPJPII, o. dr Tomasz Żak OFMCap, o. dr Piotr Gryziec OFMConv, o. dr Franciszek Solarz OFMConv, o. dr Adam Mączka OFMConv, o. dr Jerzy Brusiło OFMConv.

 

 

  Nasi bracia podjęli następujące tematy swoich prac: Marian MICHASIÓW OFMConv: Franciszkanie we Lwówku Śląskim po II wojnie światowej (1945-2005) napisana na seminarium z historii Kościoła pod kierunkiem o. dra Adama Mączki OFMConv. Raymond Owinda OGUTU OFMConv: Diverse Journeys to Faith. A Study In John 20:1-29 napisana na seminarium z teologii biblijnej pod kier. o. dra Piotra Gryziec OFMConv. Hilary Omondi RADUK OFMConv: The Decline of the Catholic Heritage In North Africa during the Vandals’ Occupation (V-VI Century) napisał na seminarium z historii Kościoła pod kierunkiem o. dra Adama Mączki OFMConv. Marcin URBAŃSKI OFMConv: Szkoła Ewangelizacji i Życia Chrześcijańskiego (1993-1998) wobec wezwania Jana Pawła II do nowej ewangelizacji napisana na seminarium z teologii pastoralnej pod kierunkiem o. dra Jerzego Brusiło OFMConv.

Teraz bracia diakoni wyjeżdżają na swoje praktyki diakońskie do przydzielonych im klasztorów naszej prowincji. Tam sprawdzą swoje dotychczasowe umiejętności duszpasterskie w posłudze diakońskiej oraz pedagogiczno-wychowawcze w szkołach w których będą uczyć religii. Oraz będą nabywać nowych umiejętności potrzebnych w przyszłym życiu kapłańskim i zakonnym.

 

dzień rektorski

23.02.2011 r.

W dniu Święta Katedry św. Piotra (22 lutego) w naszym seminarium obchodziliśmy podniosłą uroczystość, a mianowicie imieniny naszego ojca Rektora – Piotra Gryźca.

Z tej okazji został ogłoszony tzw. „dzień rektorski”, a co się z tym wiąże nie mieliśmy w tym dniu wykładów.

Dzień rozpoczęliśmy wspólną Eucharystią, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ojciec Prowincjał. Cały dzień mieliśmy okazje składać ojcu Rektorowi dobre życzenia i modlić się w jego intencji.

 

 

Wieczorem natomiast spotkaliśmy się wszyscy razem na uroczystej rekreacji, gdzie miały miejsce oficjalne życzenia składane przez Wicerektora oraz Dziekana seminarium. Nie zabrakło oczywiście wspaniałych prezentów i śpiewu „Plurimos annos”.

 

 

Na tej rekreacji także oficjalnie podziękowaliśmy naszym współbraciom z Kenii, którzy po zakończonych studiach wracają do swojego kraju.

A jak wyglądał ten dzień, choć w części można zobaczyć w galerii.

 

kwaheri

Kwaheri – w języku suahili znaczy do zobaczenia. Takimi słowami pożegnaliśmy się w piątek 25 lutego z naszymi braćmi z Kenii.

Br. Raymond i br. Hilary 21 lutego zakończyli swoje studia w Polsce pomyślną obroną pracy magisterskiej.

 

 

 

Teraz powrócili do Kenii i tam będą przygotowywać się w dalszym ciągu do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu.

W roku 2006 trzech braci z Kenii - Raymond, Hilary i Ayub rozpoczęło naukę w naszym seminarium. Uczyli się od podstaw języka polskiego, aby móc w tym języku studiować. Bardzo szybko postępowali w nauce i już po roku rozpoczęli swoje studia. Brat Ayub już w czerwcu 2010 r. zakończył studia pomyślną obroną pracy magisterskiej i wrócił do swojej Ojczyzny.

Do naszej wspólnoty, bracia z Kenii, wnosili wiele radości i wiele dobra, za co im z serca dziękujemy i mamy nadzieję, że prędko uda nam się ponownie spotkać. KWAHERI!

oceń nas

26.02.2011 r.

Od jakiegoś czasu zbieraliśmy się, aby zaktualizować tę naszą stronę. W końcu się udało!

Zmieniliśmy całkowicie wygląd naszej strony oraz zaktualizowaliśmy wiele zakładek. Dodaliśmy nowe i wzbogaciliśmy te, które już były.

Zwracamy się do Was, drodzy Internauci z prośbą, jeżeli coś się Wam na tej stronie nie podoba i można byłoby to ulepszyć napiszcie nam o tym. Każda uwaga jest cenna i może poprawić przekaz naszej strony.

andrzej@franciszkanska4.pl

Pokój i Dobro

skauci Europy werbują !

02.03.2011 r.

W poniedziałkowy wieczór zjawili się w naszej wspólnocie skauci ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "Zawisza".

Harcerze przywędrowali bynajmniej nie po to, aby bawić się w podchody. Celem spotkania było przybliżenie braciom działalności skautów. Usłyszeliśmy jak wygląda formacja harcerska oraz w jaki sposób noszenie munduru może przybliżać do Pana Boga.

 

 

Skauci zachęcali braci, aby w przyszłości włączyli się w pomoc duszpasterską, gdyż jak mówili "obecność opiekuna duchowego w funkcjonowaniu katolickiego harcerstwa jest bardzo istotna".

 

Spotkanie przyniosło wiele radości. Kto wie, może i w nas jest "uśpiony zastęp".

Polecamy stronę internetową SKAUTÓW EUROPY:

www.skauci-europy.pl

 

 

 

zdobywać praktykę

04.03.2011 r.

W życiu brata seminarzysty nadchodzi taki czas, kiedy trzeba opuścić  mury seminarium i wypłynąć na szeroką wodę...

Absolwenci seminarium wyruszyli do wspólnot franciszkańskich na terenie naszej prowincji zakonnej w Polsce sprawdzić, uzupełnić i wykorzystać wiedzę nabytą podczas formacji w seminarium. Będą zaprawiać się w boju ucząc w szkołach oraz podejmować posługę duszpasterską jaka zostanie im powierzona przez przełożonych.

Bracia odbywają praktykę w klasztorach w Zielonej Górze.

Niech Pan Wam błogosławi !

solenizant z furty

05.03.2011 r.

Pan Kazimierz - najprawdopodobniej nie ma  franciszkanina w naszej prowincji, który by nie wiedział o kim mowa.

Najczęściej pana Kazimierza można spotkać przy Franciszkańskiej 4, obowiązkowo wypełniającego swoją prace przy furcie seminaryjnej.  Przyjmuje naszych gości, odbiera telefony, dostarcza prasę i załatwia wszystkie pilne sprawy. Tym razem było inaczej....

Czwartego marca  w Kościele w Polsce jest obchodzone wspomnienie św. Kazimierza Królewicza,  właśnie wtedy swoje imieniny obchodzi  nasz furtian. Z racji praktycznych przenieśliśmy wspólne świętowanie z piątku na sobotni poranek. Zaprosiliśmy solenizanta do sali rekreacyjnej, gdzie złożyliśmy życzenia i zaśpiewaliśmy tradycyjne "Plurimos annos" (łaciński odpowiednik "Sto lat"). Wręczyliśmy prezent i okazaliśmy wdzięczność za jego  solidną prace gromkimi brawami.

Pan Kazimierz oczywiście nie pozostał nam dłużny. Przyniósł z domu przepyszne ciasta, które upiekła jego żona - ale to co dobre, bardzo szybko się kończy, ciasto pomimo znacznej ilości bardzo szybko wyparowało.

ostatki

Dużymi krokami zbliża się środa popielcowa, a to oznacza, że niedługo już rozpoczniemy Wielki Post. Nasza wspólnota świętowała tzw. ostatkami, czyli zakończenie karnawału w poniedziałek 7 marca.

Jak to już jest w naszym seminaryjnym zwyczaju, za przygotowanie ostatków odpowiedzialni są bracia z kursu II. Tak też było i w tym roku.

Zebraliśmy się wspólnie w rekreacji, gdzie organizatorzy przygotowali odpowiednią scenerię i dekoracje.

W czasie tego spotkania było wiele radości  i śmiechu. Na początku bracia zaprezentowali kilka bardzo śmiesznych skeczy, m. in. parodię audycji radiowej.

Na zakończenie była także okazja sprawdzić swoje talenty wokalne w karakoe.

 

święto Pań

08.03.2011 r.

Dzień 8 marca to Światowy Dzień Kobiet. W naszym seminarium także pracują Panie. Dlatego też składaliśmy im dzisiaj najlepsze życzenia. Po obiedzie i wspólnych modlitwach, zebraliśmy się w refektarzu gdzie spotkaliśmy się z Paniami, które pracują w naszym seminarium. Dziekan seminarium br. Michał, złożył w naszym imieniu najserdeczniejsze życzenia wraz z obietnicą naszej pamięci modlitewnej. Panie otrzymały także symboliczne kwiaty, które są wyrazem naszej życzliwości. Wszystkim Paniom składamy najlepsze życzenia.  

posypmy głowy popiołem…

10.03.2011 r.

Dnia 9 marca 2011 r. w środę popielcową w naszej wspólnocie przeżywaliśmy kolejny dzień skupienia.

Tym razem prowadzącym dzień skupienia był o. Krzysztof Ościłowski - paulin z klasztoru na Skałce w Krakowie.

Tematem tego dnia był Wielki Post i modlitwa. O. Krzysztof przypomniał nam to, że modlitwa jest naszym dialogiem miłości z Bogiem, a najważniejszą modlitwą jest modlitwa osobista.  Powinniśmy też pamiętać, że w modlitwie nie jest najważniejsze to, co my mówimy do Boga, ale najważniejsze jest to, co możemy usłyszeć od Boga.

W swojej konferencji o. Krzysztof przypominał nam również podstawowe wymiary Wielkiego Postu jakimi są modlitwa, post i jałmużna.

Po obiedzie każdy z nas, po wspólnej Koronce do Bożego Miłosierdzia i medytacji miał okazję podzielić się z braćmi owocami rozmyślania nad Pismem Świętym.

Wieczorem natomiast uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej, której rozważania oparte były na nauce św. Maksymiliana.

rekolekcje przyszłych lektorów – Rychwałd

12.03.2011 r.

Ostatnie dni były poświęcone przygotowaniu braci do udzielenia im posług lektoratu i akolitatu.

Studenci trzeciego roku odbyli kilkudniowe rekolekcje (9 -11 marca b.r.) w Rychwałdzie k. Żywca, gdzie znajduje się Franciszkański Dom Formacyjny oraz klasztor, w którym żyją nasi bracia.

Dni skupienia prowadził o. Andrzej Prugar OFM Conv – ojciec duchowny oraz wykładowca homiletyki w seminarium. Rekolekcje przeżywało dziewięciu braci.

Czas wypełniony był przede wszystkim modlitwą i słuchaniem Słowa Bożego w konferencjach oraz w indywidualnej medytacji. Bracia poznawali dokumenty Kościoła mówiące o posłudze lektora i jej wielkim znaczeniu.

       

 

Rekolekcje przed akolitatem

W dniach 9 - 11 marzec czterech naszych braci z czwartego roku, przeżywało swe rekolekcje przed przyjęciem posługi akolity.

wprowadzeni w posługi

13.03.2011 r.

W I Niedzielę Wielkiego Postu A.D. 2011 bracia z naszego seminarium przyjęli z rąk o. Prowincjała Jarosława Zachariasza posługi lektoratu i akolitatu.

Uroczystość ta była poprzedzona kilkudniowymi rekolekcjami, jakie bracia odbyli w Rychwałdzie k. Żywca (lektorat) oraz w Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla (akolitat).

Posługę lektoratu przyjęło 9 braci z kursu III, a posługę akolitatu 4 barci z kursu IV.

Z posługą lektora wiąże się przywilej uroczystego odczytywania czytań mszalnych, przygotowywanie wiernych do przyjęcia sakramentów oraz możliwość błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny (tzw. święconki). Natomiast akolita posługuje jako szafarz nadzwyczajny w rozdzielaniu Komunii Świętej i zanosi Ją chorym, a także przygotowuje ołtarz do sprawowania Najświętszej Ofiary.

 

numer specjalny

Jeszcze nie wyszedł drukiem, ale już dostępny w Sieci. Zredagowaliśmy kolejny numer Franciszkańskiej 4 (19 - 2011).

Tym razem jest to numer specjalny, w całości poświęcony postaci św. Maksymiliana Kolbego. Inicjatywa tego numeru podyktowana jest tym, że aktualny rok przeżywamy jako Rok kolbiański.

Zapraszamy do lektury.

Wszystkie numery Franciszkańskiej 4 można pobrać tutaj.

zakonfranciszkanow.pl

15.03.2011 r.

Zapraszamy do odwiedzenia odnowionej strony internetowej Krakowskiej Prowincji Franciszkanów

Zapraszamy na: www.zakonfranciszkanow.pl

Świecenia diakonatu

21.03.2011 r.

Swe słowo zachęty skierował również wikariusz generalny Zakonu o. Jerzy Norel oraz o. Jarosław Zachariasz, przełożony naszej prowincji. Dziękowali oni za tak liczny dar święceń oraz wezwali do wierności Chrystusowi jaka miała miejsce u św. Franciszka oraz św. Maksymilina Marii Kolbego. Po Eucharystii nastąpiło wspólne świętowanie i radowanie się z daru od Boga jakimi były te świecenia. Wraz z nami świętowały rodziny nowych diakonów oraz zaproszeni goście.

Nowi bracia diakoni:

br. Mateusz Kotyło

br. Michał Storta

br. Dariusz Mikuśkiewicz

br. Paweł Grządziel

br. Michał Bezronk

br. Arkadiusz Dąbek

br. Siergiej Fedorow

br. Andrzej Łaniecki

br. Adam Dudek

br. Piotr Odój

br. Józef Matuła

br. Daniel Chrzanowski

br. Arkadiusz Bąk

br. Marian Melnyczuk

gość z Ugandy

25.03.2011 r.

24 marca br. w naszym seminarium gościliśmy wyjątkową postać. Jest nią o. Marian Gołąb, który od dwóch lat pracuje na misjach, mianowicie w Ugandzie.

W czasie spotkania z misjonarzem bracia mogli poznać jak wygląda życie misjonarza w kraju misyjnym, ale także na czym polega posługa w takich warunkach.

Ojciec Marian mówił także o kulturze i zwyczajach Kościoła Afrykańskiego i wynikających z tego implikacji dla Europejczyków.

Podkreślał, że jest to zupełnie inna posługa niż ta w Polsce. Tam ludzie są bardzo otwarci na Boga i chcą Go poznawać i pogłębiać swoja wiarę. Jedynie potrzebują przewodnika na tej drodze wiary. Dlatego o. Marian gorąco zachęcał gorąco do przygotowywania się do pracy misyjnej i zapraszał do Ugandy.

 

wizyta braci z Łodzi

W ostatni weekend marca tj. w dniach 25-27. 03. w naszym seminarium gościliśmy braci seminarzystów z naszego bratniego seminarium w Łodzi - Łagiewnikach.

Bracia z kursu pierwszego przyjechali do nas z braterską wizytą zgodnie ze zwyczajem, jaki narodził się już kilka lat temu. Zarówno seminarzyści z Łodzi goszczą w Krakowie, jak i bracia z Krakowa późną wiosną jadą z wizytą do Łodzi.

W czasie tegorocznej wizyty bracia z Łodzi mieli okazję zobaczyć nie tylko nasze seminarium, ale także zwiedzili Kraków. Odwiedzili klasztor benedyktynów w Tyńcu oraz kamedułów na Bielanchach. Była także okazja na poznanie historii Krakowa w Muzeum Archeologicznym.

W czasie tych spotkań bracia mają okazję na lepsze poznanie się wzajemnie. Mogą także zobaczyć jak funkcjonują nasze seminaria. Bracia wspólnie się modlą, dzielą się między sobą swoimi doświadczeniami i spędzają czas w bardzo miłej atmosferze.

 

 

modlitwy o beatyfikację

28.03.2011 r.

W dniach 26-27 marca br. w Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla odbyły się Dni modlitw o beatyfikację sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca.

Już od wielu lat w okolicach dnia rocznicy śmierci o. Wenantego (31 marca) bracia z domów formacyjnych naszej prowincji spotykają się na Kalwarii, gdzie znajduje się grób sługi Bożego, aby modlić się o dar jego beatyfikacji.

Do Kalwarii w tym czasie przyjeżdżają także siostry zakonne z Niepokalanowa oraz ludzie świeccy.  Wszyscy trwają w modlitewnej atmosferze modląc się do Boga Wszechmogącego o wyniesienie na ołtarze o. Katarzyńca.

W tym roku do Kalwarii pojechało nas dziewięciu wraz z o. wicerektorem, który wygłosił na Kalwarii konferencje, w której przybliżył nam postać ojca Wenantego i jego stosunek do chrześcijańskiej eschatologii.

Więcej informacji o o. Wenantym można przeczytać na www.franciszkanie.pl

 

Antyfony wielkopostne

05.04.2011 r.

Zapraszam do słuchania i oglądania. W stopce strony pojawił się krótki filmik złożony ze zdjęć wykonanych podczas Sacrum Triduum. W tle bracia z sekcji Chorału śpiewają antyfonę "Vivat Christus", która do posłuchania i pobrania (mp3) dostępna jest tutaj. Zapraszam

dni kolbiańskie

06.04.2011 r.

W ostatnich dniach, od 1 – 3 kwietnia, bracia z naszego seminarium brali udział w kolejnych już 10 Dniach Kolbiańskich, zorganizowanych w Harmężach k. Oświęcimia, przez Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego.

Tematem tegorocznego spotkania było: Dawanie świadectwa o Chrystusie na wzór św. Maksymiliana. Kolejne dni, wypełnione były, interesującymi prelekcjami. Cykl wykładów otworzył O. Raffaele Di Muro z Rzymu, który wprowadził wszystkich w problematykę spotkania. Zwrócił on uwagę szczególnie na to jak założyciel Niepokalanowa dawał świadectwo przez całe swoje życie, a nie tylko w końcowej jego części w Auschwitz. Kolejni mówcy przedstawiali aktualność wezwania wszystkich chrześcijan, a Rycerzy Niepokalanej, do dawania świadectwa dobrego życia.

Czas poza konferencjami był wypełniony modlitwą i rozmowami z uczestnikami, przybyłymi z różnych stron Polski. Zwieńczeniem każdego dnia była zawsze wspólna Msza Święta. Tegoroczne spotkanie w Harmężach zbiegło się z 70- tą rocznicą męczeństwa Maksymiliana i było jednym z etapów obchodów Roku Kolbiańskiego.

 

 

dzień skupienia

16.04.2011 r.

Za kilka dni zakończymy okres Wielkiego Postu i będziemy radować się ze Zmartwychwstania naszego Zbawiciela. Zanim  jednak nastąpi ten czas w naszej Wspólnocie 15 kwietnia przeżywaliśmy dzień skupienia, który pomógł nam jeszcze lepiej przygotować się do tego ważnego wydarzenia.

Prowadzącym nauki tego dnia był o. Samuel Karwacki z zakonu Paulinów w Krakowie. W swojej konferencji przybliżył nam piękno codzienności, którą przeżywamy. Mówił nam o tym, że chrześcijanin to taki człowiek, który na Światło na swoje życie, a tym światłem jest Chrystus. To On każdego dnia obdarza nas codziennością i zapewnia nas o tym, że Bóg cały czas jest w tej codzienności.

 

W homilii, w czasie wspólnej Eucharystii o. Samuel wprowadził nas w tajemnicę dnia dzisiejszego, która zawarta została w Liturgii Słowa tego dnia. W Ewangelii usłyszeliśmy od Chrystusa że jesteśmy Bogami. Ta rzeczywistość obliguje nas do wspólnego życia z jedynym naszym Bogiem.

 

Po obiedzie odmówiliśmy wspólnie Koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz zaśpiewaliśmy w bazylice nieszpory. Następnie uczestniczyliśmy w nabożeństwie Gorzkich Żali. Dzień zakończyliśmy adoracją Najświętszego Sakramentu i wspólną Kompletą.

 

 

niedziela palmowa

Rozpoczynamy Wielki Tydzień. Pierwszy dzień tego tygodnia to Niedziela Palmowa. Niedziela ta nazywana jest także Niedzielą Męki Pańskiej.

W całym kościele wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. W czasie Ewangelii odczytywana jest Męka Jezusa Chrystusa. Nasza Wspólnota uczestniczyła we Mszy Świętej o godz. 9.30.

Jak co roku Mękę Pańską śpiewali bracia pod kierownictwem pana Stanisława Hrabiego, naszego wykładowcy muzyki kościelnej.

Jak to już stało się zwyczajem w Eucharystii tej uczestniczyli podopieczni domów zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Po Mszy Świętej w krużgankach odbył się konkurs palm przygotowanych przez osoby niepełnosprawne.

Przez cały dzień towarzyszyła naszej Wspólnocie atmosfera uwielbienia dla Chrystusa obwołanego Królem, a także zaduma nad Męką naszego Zbawiciela.

 

cracovia maraton

17.04.2011 r.

17 kwietnia w Krakowie odbył się X Cracovia Maraton. Wzięli w nim udział także nasi bracia.

Wśród około 3,5 tys. uczestników tegorocznego maratonu było dwóch naszych braci. W maratonie wystartowani bracia Jacek Bielecki oraz Ireneusz Rabski.

 

Dla brata Jacka był to już trzeci maraton, a brat Irek wystartował po raz pierwszy.

Zarówno br. Jacek jak i br. Irek ukończyli bieg z dobrymi wynikami i zadowoleni są ze swojego wyniku. Br. Jacek ukończył maraton na 1010 miejscu z czasem 3:44:46, a br. Irek na 1787 miejscu z czasem 4:03:35.

 

Naszym braciom gratulujemy i kibicujemy im w dalszych treningach i przygotowaniach do kolejnych biegów.

 

Wielki Czwartek

Wielki czwartek był czasem dziękowania dobremu Bogu za dar powołań kapłańskich. Stał się czasem refleksji dla samych powołanych nad ich upodobnieniem do Chrystusa - Najwyższego Kapłana.

Po Eucharystii Najświętszy Sakrament został przeniesiony w procesji do Ciemnicy, którą stanowiła Kaplica Matki Bożej Bolesnej.

Wielki Piątek

23.04.2011 r.

Najświętszy Sakrament po liturgii został przeniesiony do Grobu Pańskiego, który znajduje się w Kaplicy Męki Pańskiej.

Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania

25.04.2011 r.

Równo o 20:00 w Wielką Sobotę, Uroczystą Eucharystią Wigilii Paschalnej rozpoczęliśmy świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego.

Niech łaski, jakie otrzymaliśmy w czasie Wielkiego Postu oraz świąt owocują głębszym i większym przybliżeniem się osobistym do Chrystusa!

Niech to przybliżenie, spotkanie ze Zmartwychwstałym owocuje odważnym dawaniem o Nim świadectwa w świecie!

Niech Chrystus będzie uwielbiony przez nasze życie!

Błogosławieństwa i ogromu łask w codziennym życiu od Zmartwychwstałego dla wszystkich

życzą Bracia Franciszkanie!

Beatyfikacja Jana Pawła II

01.05.2011 r.

Dziś spełniło się pragnienie wielu serc. Wiele tych serc dziś się raduje! Również przed naszą bazyliką wyraziliśmy nasze dziękczynienie Bogu za dar Ojca Świętego i jego wyniesienie na ołtarze.

Błogosławiony Janie Pawle II wypraszaj nam potrzebne łaski u Miłosiernego Boga i czuwaj nad nami wszystkimi!

Módl się za nami Ojcze Święty!

Wieczne Miasto

1 maja br. w Watykanie, na Placu św. Piotra miała miejsce bardzo uroczysta Msza św. w czasie której Ojciec Święty Benedykt XVI beatyfikował papieża Jana Pawła II. W tej uroczystości wzięli udział także nasi bracia.

Do Rzymu pojechało 7 braci z seminarium. Uczestniczyli oni w Eucharystii na Placu św. Piotra, gdzie modlili się  i składali dzięki Boga za dar polskiego papieża.

 

Po uroczystościach bracia mieli także okazję zwiedzić najciekawsze zakątki Wiecznego Miasta. Odwiedzili także naszych braci, którzy mieszkają i pracują w Rzymie.

 

Bracia po powrocie podkreślali wspaniałe doświadczenie żywego Kościoła o raz przeżycia wspólnoty wiary i modlitwy, jaką dało się odczuć w czasie tej uroczystości.

 

Zachwyceni również samym miastem dzielili się z nami nie tylko przeżyciami duchowymi, ale także wspomnieniami ze zwiedzania opatrzonymi licznymi zdjęciami, których część można odnaleźć w naszej galerii.

 

jednodniówka

Długi weekend dla nas także był okazją do odpoczynku od sal wykładowych. 2 maja wszyscy bracia udali się na tzw. jednodniówkę.

Jednodniówka to taki dzień w ciągu roku, kiedy możemy w małych grupach wyjechać poza Kraków. Wtedy to bracia wyjeżdżają w różne zakątki województwa Małopolskiego. Najczęściej są to nasze piękne Tatry, gdzie zdobywamy szczyty i odpoczywamy w otoczeniu pięknej przyrody.

Jednak niektórzy w tym roku wybrali się także w piękny Beskid Żywiecki, a grupa śmiałków rowerami pojechała do Ojcowa.

Wszyscy szczęśliwie powrócili do Krakowa i mogliśmy rozpocząć kolejny etap nauki, już powoli myśląc o zbliżającej się sesji J

 

wizyta Generała

07.05.2011 r.

6 maja w naszym seminarium gościliśmy bardzo wyjątkowego gościa jakim był ojciec Marco Tasca Generał naszego Zakonu.

Oprócz tego, że Ojciec Generał miał okazję zobaczyć nowo wyremontowane części naszego seminarium, to poświęcił także czas na spotkanie z nami.

 

Ponad godzinne spotkanie w sali bł. Dunsa pełne było wielu ciekawych przemyśleń oraz cennych informacji i wskazówek jakie nam Ojciec Marco przekazał.

Mówił o tym, że każdy zakonnik nie jest dla samego siebie, ani nawet dla własnej prowincji zakonnej, ale jest częścią wielkiej rodziny franciszkańskiej. Dlatego mamy starać się o to, aby wnosić bogactwo naszej kultury i naszego sposobu naśladowania św. Franciszka do całego Zakonu.

 

Ojciec Generał przedstawił nam także strukturę naszego Zakonu na całym świecie. Mieliśmy okazję poznać jak rozległą działalność prowadzą franciszkanie na całym świecie.

Była także możliwość zadawania pytań naszemu gościowi. Z czego bracia chętnie skorzystali. Na zakończenie zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie.

Całe spotkanie przebiegło w bardzo miłej i braterskiej atmosferze.

Zapraszamy do galerii.

 

imieniny Prowincjała

W dniu 7 maja br. w naszej wspólnocie prowincjalnej przeżywaliśmy święto imienin naszego Przełożonego o. Jarosława Zachariasza.

Świętowanie rozpoczęliśmy Eucharystią na którą zjechali bracia z całej Prowincji. Gościliśmy także Ministra Generalnego naszego Zakonu o. Marco Tasca OFMConv z Rzymu, który wygłosił do nas homilię.

 

W homilii Ojciec Generał zwrócił naszą uwagę ku dobremu rozeznawaniu otaczającej nas rzeczywistości. Mówił, że mamy dobrze rozeznawać między tym co jest ważne, a co tylko potrzebne. Mamy na nowo rozeznawać co to znaczy być bratem mniejszym konwentualnym.

Po uroczystej Eucharystii wszyscy bracia spotkali się w auli bł. Jakuba, gdzie była okazja do wyrażenia swoich dobrych życzeń Ojcu Prowincjałowi.

 

Życzenia złożyli o. Mariusz Fałkowski – Wikariusz Prowincjała z Gdańska, o. Wiesław Pyzio – Wikariusz Prowincjała z Warszawy, o. Tomasz Lesnak – Kustosz Kustodii Słowackiej, o. Marian Gołąb z Ugandy, o. Andrzej Wanat z Ukrainy, o. Adam Stasicki z Niemiec, br. Michał Mordziałek – Dziekan seminarzystów, o. Stanisław Glista – Gwardian krakowskiego klasztoru oraz o. Paweł Dybka Wikariusz naszej Prowincji.

Ostatnim punktem naszej uroczystości był wspólny obiad.

Zapraszamy do galerii.

procesja na Skałkę

09.05.2011 r.

Tradycyjnie już w Uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika w Krakowie wyruszyła procesja z Wawelu na Skałkę.

Jak co roku w procesji tej biorą udział wszystkie zgromadzenia zakonne, więc nie może tam zabraknąć i naszych braci. Franciszkanie jako jeden z najstarszych Zakonów w Krakowie zajmujemy jedno z pierwszych miejsc w procesji.

Po procesji na Skałce miała miejsce uroczysta Eucharystia, której przewodniczył kard. Camillo Riuni z Rzymu. Mszę św. odprawiali także kardynałowie, arcybiskupi i biskupi z polskiego Episkopatu. W tym roku w procesji i w Eucharystii uczestniczył także nasz Minister Generalny o. Marco Tasca OFMConv.

 

majowy dzień skupienia

13.05.2011 r.

W dniu 12 maja br. nasza wspólnota przeżywała majowy dzień skupienia. Prowadzącym był o. Andriej Buko OFMConv, który pracuje na co dzień w Sankt Petersburgu (Rosja).

Po porannych modlitwach (jutrznia z godziną czytań) i śniadaniu wysłuchaliśmy konferencji ojca Andrieja. Mówił on o kontemplacji Bożego oblicza. Przypomniał, że oblicze, twarz wyraża całego człowieka, a więc kiedy stajemy przed wymalowanym Bożym obliczem, stajemy nie przed obrazem, ale przed konkretną Osobą, gdyż zobaczyć czyjąś twarz to znaczy zostać dopuszczonym do czyjejś obecności.  Tak jest właśnie z kontemplacją Oblicza Jezusa. Kiedy wpatrujemy się w  Jego twarz widzimy miłość bezwarunkową, którą On nas obdarzył.

 

Przed obiadem uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w czasie której o. Andriej w homilii przypomniał nam, że chcąc odnaleźć w swoim życiu wolę Bożą trzeba zgłębiać karty Pisma Świętego. Na zakończenie dodał, że każdy otrzyma życie wieczne w Bogu, jeżeli karmi się Jego Żywym Słowem i Żywym Chlebem, które jest Jego Ciałem.

Popołudniu wspólnie modliliśmy się Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz po medytacji dzisiejszej Ewangelii dzieliliśmy się jej owocami ze sobą nawzajem.

Wieczorem zaś po odmówieniu nieszporów odśpiewaliśmy przed figurą Niepokalanej „majówkę” w naszym ogrodzie.

Na zakończenie dnia każdy miał okazję na osobistą adoracje Najświętszego Sakrametu.

 

Kraków vs Głogówek

14.05.2011 r.

Jak co roku na wiosnę nasi bracia z Postulatu przyjeżdżają do Krakowa, aby rozegrać z nami mecz w piłkę nożną. Tak się stało i tym razem.

W dniu dzisiejszym (14.05.) nasi bracia rozegrali na boisku Salezjanów przy ulicy Tynieckiej towarzyski mecz z drużyną Postulatu z Głogówka.

 

Od samego początku gra była bardzo wyrównana. Już w pierwszej akcji bracia z Głogówka mogli wyjść na prowadzenie, jednak piłka odbiła się od słupka naszej bramki.

 

Dalsza część meczu przebiegała w bardzo szybkim tempie. Bramki padały bardzo często. Dlatego też mecz zakończył się wynikiem 9:4 dla Krakowa.

Jednak jak zawsze w takich spotkaniach najważniejsza jest dobra zabawa i braterskie spotkanie.

 

Po meczu w naszej rekreacji, przy zimnych napojach mogliśmy omówić rozegrany mecz i wspólnie radować się braterska wizytą.

Rewanż na jesieni w Głogówku.

Zapraszamy do galerii.

spotkanie rodziców

17.05.2011 r.

W miniony weekend tj. 13-15 maja w naszej wspólnocie seminaryjnej gościliśmy rodziców braci z kursu II.

Niektórzy z bliskich naszych współbraci przyjechali już w piątkowe popołudnie. Samo spotkanie rozpoczęło się w sobotę i trwało do niedzielnego wieczoru.

W tym czasie rodzice i rodzeństwo mają możliwość zobaczenia jak mieszkamy, jak wygląda nasz dzień. Uczestniczyli oni wraz z nami w naszych modlitwach oraz posiłkach, a także dzielili z nami czas wolny. W sobotni wieczór w naszym ogrodzie został zorganizowany także grill.

W niedzielę oprócz wspólnej Eucharystii przeżywaliśmy razem rekreację, a po południu bracia wraz ze swoimi bliskimi ruszyli w miasto :)

Spotkania rodziców braci poszczególnych kursów wpisane są w wieloletnią tradycję. Zazwyczaj odbywają się na wiosnę. Przyjeżdżają wtedy nasi rodzice i rodzeństwo i wspólnie przeżywamy ten czas.

gość z Kazachstanu

18.05.2011 r.

Na dzisiejszej (18 maja) porannej Mszy Świętej gościliśmy o. Pawła Bloka OFMConv, który na co dzień pracuje w Astanie, stolicy Kazachstanu.

Ojciec Paweł w swoim kazaniu mówił o sytuacji panującej w Kazachstanie. Mówił o jedynym klasztorze jaki jest w kraju ponad 8 razy większym od Polski. W klasztorze tym jest czterech braci (Polak, Rosjanin, Włoch i Koreańczyk). Prowadzą oni tam posługę duszpasterską oraz pomoc charytatywną.

Na zakończenie kazania wybrzmiało pytanie czy mamy w sobie takie serce, które możemy ofiarować Bogu i braciom.

Po wspólnej Eucharystii spotkaliśmy się z o. Pawłem przy kawie w rekreacji gdzie można było wypytywać misjonarza o pracę misyjną.

Ojciec Paweł weźmie udział jako prelegent w czwartkowym sympozjum organizowanym przez franciszkanów.

 

gość z Taszkientu

20.05.2011 r.

W dniu dzisiejszym (20 maja) na naszej porannej Eucharystii  gościliśmy o. bpa. Jerzego Maculewicza (franciszkanina), który jest Administratorem Apostolskim w Taszkiencie (Uzbekistan).

W czasie homilii ojciec biskup nawiązując do dzisiejszej Ewangelii mówił o cierpieniu ludzkim oraz o wierze, która wyprowadza z tego cierpienia. O. Jerzy wskazał na to, że cierpienie nie wiąże się tylko z bólem fizycznym, ale może być spowodowane odrzuceniem przez najbliższych (np. św. s. Faustyna).

Na zakończenie dzieląc się przykładem z własnego życia kaznodzieja przypomniał, że nie należy lękać się wyzwań jakie są przed nami stawiane, gdyż często są to natchnienia od Ducha Świętego.

Po Eucharystii gościliśmy o. biskupa Jerzego w rekreacji na wspólnej kawie. Tam też czekała na nas kolejna niespodzianka. Dzisiaj przyjechał o. dk. Marian, który był na swojej praktyce diakońskiej w Zielonej Górze. Wraz z o. dk. Marcinem będą teraz przygotowywać się do egzaminu jurysdykcyjnego, czyli do sprawdzenia umiejętności zastosowania w praktyce zdobytej przez sześć lat studiów wiedzy z prawa kanonicznego i teologii moralnej.

 

niedzielne przedpołudnie

22.05.2011 r.

W niedzielne przedpołudnie (22.05.) korzystając z pięknej pogody panującej w Krakowie, wybraliśmy się naszym zwyczajem na cmentarz Najświętszego Salwatora, gdzie pochowani są nasi zmarli współbracia, którzy poprzedzili nas na drodze do wiecznego szczęścia.

Raz w miesiącu, w niedzielne przedpołudnie całą wspólnotą udajemy się na cmentarz gdzie znajduje się grobowiec franciszkanów, aby tam modlić się za naszych zmarłych współbraci. Odmawiamy wtedy koronkę franciszkańską (do siedmiu radości Matki Bożej) lub różaniec.

Każde takie wyjście staje się także okazją do dawania świadectwa, bo czyż nie jest zastanawiające, kiedy na bulwarach nad Wisła można spotkać tak liczną grupę młodych ludzi w habitach, szczególnie kiedy nieba leje się żar słoneczny :)

 

dni otwarte

Przez miniony weekend (20-22. 05) naszej wspólnocie towarzyszyła trójka młodych ludzi. Gościli oni u nas w ramach tzw. dni otwartych w naszym seminarium.

Dni otwarte są czasem, kiedy nasza wspólnota przyjmuje na czas dwóch lub trzech dni młodych ludzi (płci męskiej), którzy mają okazję zobaczyć jak żyjemy na co dzień. Jak wygląda nasz dzień, nasza modlitwa, nasza praca i czas wolny.

Uczestniczą oni we wszystkich punktach naszego planu dnia. Jest także okazja porozmawiać z braćmi i dowiedzieć się więcej szczegółów dotyczących naszego życia. Z takiej formy spotkania z nami, może skorzystać każdy, kto wcześniej zgłosi się do Centrum Powołaniowego San Damiano naszej Prowincji.

 

 

pierwszaki w Łodzi

23.05.2011 r.

Wczesną wiosną gościliśmy u nas braci z kursu I, z Seminarium w Łodzi-Łagiewnikach, a w ten weekend (20-22. 05) to nasi pierwszacy pojechali do Łodzi.

W czasie tej wizyty nasi bracia spotkali się z równoległym kursem i razem spędzali czas na modlitwie i rekreacji.

Odwiedziny takie wpisały się już na stałe w nasze zwyczaje. Spotkania te mają na celu lepszą integrację braci pochodzących z różnych prowincji franciszkanów w Polsce.

 

ostatni egzamin

W dniu 26 maja br. dwóch braci diakonów zdawało swój egzamin jurysdykcyjny. Obaj zdali ten egzamin z bardzo dobrymi wynikami.

Brat Marian i brat  Marcin po odbyciu trzymiesięcznych praktyk diakońskich w klasztorze (odpowiednio: Zielona Góra i Jasło) wrócili do Krakowa, aby zdać egzamin jurysdykcyjny, upoważni jacy do spowiadania.

Egzamin ten jest sprawdzeniem wiedzy z zakresu teologii moralnej i prawa kanoniczego. Egzamin ten wymagany jest do podjęcia posługi sakramentu pokuty.

Nasi bracia już 4 czerwca przyjmą święcenia kapłańskie. Obecnie przygotowują się do tego bardzo ważnego wydarzenia na pięciodniowych rekolekcjach w Zakopanem.

 

formacja początkowa w Harmężach

27.05.2011 r.

W dniach 27-29 maja bracia z formacji początkowej (nowicjat, juniorat, seminarium) z wszystkich trzech prowincji franciszkańskich w Polsce przyjechali do Centrum św. Maksymiliana w Harmężach k. Oświęcimia, gdzie odbywa się zamknięte Sympozjum "Auschwitz - Historia i Symbolika".

Sympozjum to połączone z warsztatami edukacyjnymi organizowane jest przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau - Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz Centrum św. Maksymiliana w Harmężach.

W pierwszym dniu naszego spotkania mieliśmy okazję zwiedzić Muzeum Auschwitz-Birkenau, a także wysłuchać prelekcji na temat: "KL Auschwitz w systemie niemieckich obozów koncentracyjnych", którą wygłosił do nas dr Piotr Setkiewicz z PMA-B.

Poza wymiarem naukowym i edukacyjnym spotkanie to ma także ważny dla nas wymiar spotkania braterskiego.

w Harmężach – dzień II

28.05.2011 r.

W drugim dniu naszego braterskiego spotkania w Harmężach miało miejsce bardzo wiele interesujących wydarzeń. Przypominam, że uczestniczymy wraz z braćmi z formacji początkowej, ze wszystkich polskich prowincji franciszkanów w sympozjum oraz warsztatach edukacyjnych na terenie byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu KL Auschwitz.

Drugi dzień naszych rozważań na temat życia więźniów, ale i oprawców w KL Auschwitz. Pochyliliśmy się najpierw nad zapoznaniem się z historią osób duchownych i zakonnych w obozie oraz poznaliśmy sztukę jaką tworzyli za drutami więźniowie.

Następnie mieliśmy okazję zapoznać się z konspektem lekcji przygotowującej młodych ludzi do odwiedzin w KL Auschwitz. Z kolei ks. Manfred Deselaers, który od 20 lat mieszka w Polsce i bada archiwa związane z Auschwitz, opowiedział nam temat „Bóg, a zło w świetle biografii i wypowiedzi Rudolfa Hössa komendanta Auschwitz.”

Na zakończenie dnia odbyło się spotkanie z Kustoszem Muzeum Auschwitz-Birkenau panem Mirosławem Obstarczykiem.

W całym dniu dzisiejszym, bardzo bogatym w treści merytoryczne, nie zabrakło czasu na modlitwę oraz na braterskie spotkania, szczególnie wieczorem, kiedy wielu z nas zasiadło przed telewizorem, aby obejrzeć mecz finałowy Ligii Mistrzów.

 

ostatni dzień w Harmężach

30.05.2011 r.

Wszystko co dobre, szybko się kończy, tak też było z naszym braterskim spotkaniem w Harmężach. Zakończyliśmy je w niedzielę 29 maja w dniu 70-tej rocznicy osadzenia św. Maksymiliana w KL Auschwitz.

W ostatnim dniu po porannych modlitwach i śniadaniu odbyło się spotkanie z siostrą Raffaellą Aguzzoni – Misjonarką Niepokalanej Ojca Kolbego, która jest Prezesem Międzynarodowym Rycerstwa Niepokalanej (MI), a która przyjechała do nas z Rzymu. W czasie tego spotkania zapoznała nas siostra ze strukturami Stowarzyszenia MI na całym świecie oraz z aktualizacją jego charyzmatu w Europie i na całym świecie.

Następne spotkanie miało miejsce z bratem Francoisem Godeferdem OFMConv, sekretarzem międzynarodowym MI, który jest przełożonym klasztoru w Lourdes. Podzielił się on z nami świadectwem życia oraz mówił o realizacji franciszkańskiego charyzmatu w specyficznym miejscu jakim jest Sanktuarium w Lourdes.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy udali się do obozu KL Auschwitz, gdzie przeszliśmy wspólnie od bramy obozu do bloku 11 – bloku śmierci, gdzie zginął także św. Maksymilian. Tam uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, której przewodniczył o. Jarosław Zachariasz OFMConv, prowincjał naszej prowincji zakonnej.

nietypowy pielgrzym

W nocy z 29 na 30 maja gościliśmy w naszych progach niecodziennego pielgrzyma, gdyż poruszającego się na rowerze.

Pielgrzymem tym jest p. Marek Śledź, który ma 50 lat, a od 1999 roku jest członkiem Akcji Katolickiej działającej przy parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Legnicy. Jedną z form działalności tego oddziału Akcji Katolickiej są pielgrzymki rowerowe. W ramach Grupy Rower Akcji Katolickiej BICICLETTA A.K obejmującej 185 pielgrzymów odwiedzili oni przez 11 lat większość sanktuariów Maryjnych w Polsce z koronowanymi wizerunkami Matki Bożej, a także kilka sanktuariów Maryjnych.

W roku wyniesienia na ołtarze sługi Bożego Jana Pawła II pan Marek pragnie podziękować Bogu za pontyfikat Papieża Polaka oraz za łaskę pielgrzymowania. Formą dziękczynienia jest wysiłek i modlitwa w trakcie indywidualnej pielgrzymki rowerowej obejmującej wszystkie miejscowości, które nawiedził w trakcie swoich wizyt w Ojczyźnie Jan Paweł II.

Po hasłem Santo Subito – Ora Pro Nobis trasę ponad 4,5 tyś. kilometrów chciałby pokonać z Bożą pomocą w 27 dni, które mają symbolizować 27 lat Wielkiego Pontyfikatu. Pielgrzymkę pan Marek rozpoczął 27 maja w Legnicy, a chce zakończyć 23 czerwca w Częstochowie.

Nasz pielgrzym zachęca każdego, kto pragnąłby się przyłączyć do tej pielgrzymki, do duchowego w niej uczestnictwa. Możemy wspólnie dziękować Bogu za błogosławionego Jana Pawła II i prosić go o wstawiennictwo za nami.

Jak napisał nam pan Marek: Zapewne przyjdzie mi w różnych warunkach pogodowych i terenowych pokonywać dziennie średnio ponad 180 kilometrowe etapy. W tych dniach Wasza duchowa obecność będzie dla mnie nieocenionym wsparciem i dodatkową motywacją na trasie. Bóg zapłać.

 

Dzień Dziecka

01.06.2011 r.

1 czerwca, jak co roku obchodzimy Dzień Dziecka. Także i w naszej wspólnocie dało się odczuć, że dzisiaj Dzień Dziecka. Po obiedzie w rekreacji czekała na nas niespodzianka.

Kiedy przyszliśmy na chwilę wspólnej rekreacji przed kolejnymi obowiązkami okazało się, że czekają na nas lody. Okazało się, że jest to prezent od Ojca Gwardiana i naszego Ojca Ekonoma.

 

A my wszystkim dzieciom życzymy odczucia Bożej - Ojcowskiej miłości na każdy dzień.

Pamiętajmy też, że to nie wiek decyduje czy jesteśmy Bożymi dziećmi. Każdy z nas jest dzieckiem Bożym więc dzisiaj mamy nasze święto.

 

remontu ciąg dalszy…

02.06.2011 r.

W naszym seminarium od trzech lat trwa generalny remont, powoli wchodzi on już w końcową fazę. Każdy z nas, dzięki pracom remontowym może już mieszkać w nowych pokojach. Cieszymy się także nową rekreacją oraz salami wykładowymi. Niedługo już powinna zostać skończona kaplica, w której będziemy mogli rozpocząć wspólne modlitwy. Dzisiaj natomiast rozpoczął się remont frontowej ściany od ulicy Franciszkańskiej. Ma zostać zrobiona nowa elewacja. Więcej informacji o remoncie można przeczytać na naszej stronie.  

W internecie znajdziesz dużo, ale z Jezusem więcej !

Szukaj... a znajdziesz ;-)

przysięga wierności

03.06.2011 r.

W piątek 3 czerwca w czasie uroczystych nieszporów, w obecności o. Pawła Dybki OFMConv – wikariusza naszej prowincji, bracia Marcin i Marian złożyli przysięgę wierności nauce Kościoła katolickiego. Przysięga ta jest składana przed przyjęciem świeceń kapłańskich.

Ojciec wikariusz w swoim słowie skierowanym do naszych braci mówił o wielkiej wadze jaką ma posłuszeństwo ślubowane i przysięgane Bogu i prawnie ustanowionym przełożonym. Mówił o tym, że posłuszeństwo jest drogą zbawienia miłości i zawsze związana jest z doświadczeniem krzyża.

 

Na zakończenie prosił naszych braci, aby zawsze byli posłuszni Kościołowi Chrystusowemu. Jako przykład owocności zachowania posłuszeństwa o. Paweł podał kapłanów, którzy w tym czasie obchodzą swoje srebrne i złote jubileusze kapłaństwa.

 

Bracia Marcin i Marian w dniu 4 czerwca w bazylice św. Franciszka w Krakowie, przyjmą święcenia prezbiteratu.

 

 

 

święcenia prezbiteratu

05.06.2011 r.

W słoneczny, czerwcowy dzień (4VI) w bazylice św. Franciszka w Krakowie dwóch naszych braci przyjęło święcenia kapłańskie. Marcin Urbański i Marian Michasiów otrzymali święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Marka Mendyka – biskupa pomocniczego diecezji legnickiej.

W swoim słowie skierowanym w czasie homilii ksiądz biskup mówił o darze i tajemnicy jaką są Eucharystia i kapłaństwo. Na podstawie słów zaczerpniętych z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej, wskazał  na najważniejszy element posługi kapłańskiej, jakim według niego jest stać przed Panem i Jemu służyć.

 

 

Szafarz święceń mówił także jakim należy być kapłanem, aby dobrze spełniać tę posługę. Kapłan ma być czujny, aby świat był wrażliwy na Boga. Kapłan musi być prawy, nieustraszony i gotowy znosić zniewagi dla Chrystusa, jak chociażby franciszkańscy święci, np. św. Maksymilian. Ks. biskup ukazał także zebranym gościom sylwetki braci, którzy przyjmowali święcenia.

 

Teraz neoprezbiterzy będą odwiedzać swoje parafie, nasze domy formacyjne oraz klasztory sióstr klarysek, aby dzielić się z nimi radością święceń, a od lipca udadzą się na swoje pierwsze placówki.

Zapraszamy do galerii.

prymicje

W dwa dni po święceniach, w naszej bazylice przy Franciszkańskiej neoprezbiterzy odprawili swoją Mszę prymicyjną, której przewodniczył o. Marcin, a słowo Boże skierował do nas o. Marian.

Dziękowali oni Bogu za dar powołania i święceń, a także za wszystkich ludzi dobrej woli jakich postawił On na ich drodze powołania.

Otaczali swoją modlitwą wspólnotę seminaryjna i klasztorną oraz wszystkich  tych  ludzi, którzy na przestrzeni szczęściu lat ich pobytu w Krakowie korzystali z ich posługi w bazylice.

Na zakończenie neoprezbiterzy udzielili zebranym błogosławieństwa prymicyjnego, z którym związany jest odpust zupełny.

Obecnie młodzi kapłani przeżywają swój urlop, gdyż już od nowego miesiąca udadzą się na swoje nowe placówki.

sesja

08.06.2011 r.

Od poniedziałku w naszym seminarium rozpoczął się ulubiony czas dla studentów – sesja egzaminacyjna.

Z sesji cieszy się każdy student, ponieważ może na egzaminie pochwalić się przed profesorem zdobytą przez cały semestr wiedzą. Czasami bywa  z tym różnie, ale zawsze pozostaje to czas pełen wrażeń, emocji i radości ze zdanych egzaminów.

U nas sesja potrwa do 21 czerwca, a zaraz po niej upragniony czas wypoczynku – WAKACJE!

franciszkanie w półmaratonie

14.06.2011 r.

W niedzielę 12 czerwca w Rudawie koło Zabierzowa (powiat krakowski) odbył się VII Jurajski Półmaraton (21,097 kilometrów). Jest to jeden z najtrudniejszych, pod względem profilu trasy, biegów półmaratońskich w Polsce. Brali w nim udział zarówno zawodowcy jak i amatorzy, łącznie ukończyło bieg 1398 zawodników, kobiet i mężczyzn.

W tym roku w rywalizację włączyli się też bracia z naszego seminarium. Po odpowiednich przygotowaniach zdecydowaliśmy się na start w tym wymagającym biegu.

 

Wszyscy ukończyliśmy bieg z bardzo dobrymi wynikami: br. Łukasz Pazgan 663 miejsce z czasem 1.52.35 godz.; br. Piotr Szpunar 626 miejsce - 1.51.14 godz.; br. Rusłan Zhmurko 544 miejsce- 1.48.55 oraz br. Jacek Bielecki 96 miejsce- 1.29.14.

 

Ponadto w specjalnej klasyfikacji drużynowej, gdzie sumowano czasy pięciu wcześniej zgłoszonych zawodników (w tym minimum jednej kobiety) uplasowaliśmy się na 10 miejscu na 19 zgłoszonych drużyn. W składzie naszej drużyny była Magdalena Inglot, nauczycielka wychowania fizycznego z Łańcuta, która indywidualnie zajęła 1059 miejsce, z czasem 2.06.47 godz.

Zmaganiom zawodników towarzyszyła słoneczna pogoda i piękne krajobrazy jury krakowsko-częstochowskiej.

Więcej informacji na stronie: www.jurajskipolmaraton.pl

br. Jacek Bielecki

nowy numer

15.06.2011 r.

Pojawił się nowy numer Franciszkańska 4. Zachęcamy do ściągania go w formacie PDF z naszej strony i rozsyłania innym. Nowy numer o raz numery archiwalne do ściągnięcia w zakładce na stronie startowej: POBIERZ.

Franciszkańska 4 – wydanie specjalne

Na naszej stronie można już pobrań nowy numer naszego pisma Franciszkańska 4, który w całości poświęcony jest naszym braciom, którzy dwadzieścia lat temu oddali swoje życie za Chrystusa w Peru, w Ameryce Południowej.

Zachęcamy do pobierania tego numeru oraz numerów archiwalnych z naszej strony.

kapituła

21 czerwca br. w naszym seminarium odbyła się kapituła, na której zebrali się wszyscy bracia.

Kapitułę rozpoczęliśmy uroczystymi nieszporami, w czasie których ojciec rektor wygłosił do nas konferencję.

Następnie miała miejsce część sprawozdawcza, w czasie której odczytano sprawozdania z działalności sekcji seminaryjnych z kończącego się semestru.

Kolejnym punktem naszego spotkania były wybory nowego dziekana seminarium. Został nim br. Piotr Hryma z kursu II.

Po wyborach można było składać jeszcze wolne wnioski, a całą kapitułę zakończyliśmy wspólną rekreacją.

 

WAKACJE

26.06.2011 r.

Zakończyliśmy już zmagania sesyjne. Zatem przyszły wyczekiwane już od jakiegos czasu  WAKACJE.

Rok  akademicki zakończyliśmy wspólną Eucharystią, której przewodniczył nasz wyższy przełożony o. Jarosław Zachariasz. W swoim słowie do nas ojciec prowincjał mówił i pięknym czasie wakacji, ale także o tym, żebyśmy świadczyli w czasie wakacji o naszej przynależności do Chrystusa.

Po Mszy św. zjedliśmy wspólny obiad, a po jego zakończeniu część braci rozjechała się w różne kierunki Polski i nie tylko.

W czasie wakacji uczestniczymy w różnych rekolekcjach, akcjach typu pielgrzymki. Jeździmy do naszych klasztorów na praktyki. Oczywiście odwiedzamy także nasze domy rodzinne.

Wszystkim, którzy także rozpoczęli swoje wakacje życzymy błogosławionego czasu odpoczynku.