Rok akademicki 2009/2010

Uroczystości 800 lecia zatwierdzenia Reguły – Dzień Pierwszy

01.10.2009r. Wieliczka

Ogólnopolskie obchody jubileuszu 800 lecia ustnego zatwierdzenia reguły św .Franciszka rozpoczęliśmy Kapitułą Namiotów w Wieliczce. To tutaj znajduje się replika Porcjunkuli – kościółka przy którym 800 lat temu Franciszek wraz z pierwszymi braćmi odbył ją po raz pierwszy. I jak wtedy tak i teraz można było powtórzyć słowa , że oto bracia tworzą prawdziwy obóz i wojsko rycerzy Bożych.

Do braci słowo wygłosił o. Raniero Cantalamessa OFMCap., rekolekcjonista papieski. Zachęcał braci by odkrywali Franciszka jako proroka uczącego słuchać głosu Boga we współczesnym świecie. Podkreślał również , że bracia muszą pamiętać o „korzeniach” Franciszka – Jezusie Chrystusie, Którego powinni głosić ludziom jako Osobę, a nie ideę.

Bracia dzielili się również swoimi świadectwami z pracy apostolskiej i duszpasterskiej, a spotkanie uświetniła swym koncertem pani Lidia Jazgar wraz z zespołem Galicja z Krakowa.

O godzinie 17:00 w czasie uroczystej mszy św. w Bazylice św. Franciszka słowo Boże wygłosił bp. Stanisław Padewski OFMCap. Zachęcał braci do wspólnoty myśli i serca w czasie obchodzonych uroczystości. Wyraził również pragnienie by Słońce z Asyżu jakim jest św. Franciszek, prześwietliło i nakierowało nas – franciszkanów – na właściwa drogę, oraz aby duchowy Wiatr nas „dotlenił”.

Wieczorem około godziny 20:00, w strugach deszczu odbył się mecz pomiędzy franciszkanami, a połączonymi siłami Wisły, Cracovii i Hutnika.

Uroczystosci 800 lecia zatwierdzenia Reguły – Dzień Drugi

05.10.2009 r.

02. 10. 2009r. Kraków

O godzinie 9:00 w auli Akademii Górniczo Hutniczej rozpoczęła się sesja naukowa zatytułowana „Kulturotwórcza rola Zakonu Franciszkanów w Polsce”. O. Prowincjał Jarosław Zachariasz w słowie wstępnym powiedział, że są dzieła i osoby które „żyją przez wieki” – przez swój dorobek, twórczość i spuściznę. A taką żywotnością cechuje się Zakon św. Franciszka. Obchodzonym uroczystością musi towarzyszyć refleksja intelektualna, którą stanowi niniejsze sympozjum. Z kolei o. Marek Fiałkowski wprowadzając zebrane audytorium do wysłuchania sesji, podkreślił, ze już przez same rozważanie kultury franciszkańskiej, pytamy o nią samą. A pytanie jakie jest stawiane do nas, franciszkanów dotyczy tego z jakich źródeł czerpiemy i czym karmimy współczesnych ludzi.

W czasie mszy św. o godzinie 17:00  kościele św. Bernarda ze Sieny, podczas homilii bp. Pacyfik Antoni Dydycz OFMCap. mówił m.in. o tym , że w osobie Franciszka możemy zauważyć dwie postawy – otwartości (na ludzi) i sprzeciwu (na zło). Podkreślił także  uniwersalizm charyzmatu św. Franciszka przywołując Dni Modlitwy o Pokój odbywające się w Asyżu oraz przypomniał również, że nie można spłycać postaci Biedaczyny z Asyżu zwłaszcza jeśli chce się go naśladować.

Uroczystości 800 lecia zatwerdzenia Reguły – Dzień Trzeci

03. 10. 2009r. Kraków

Rankiem, w kaplicy sióstr klarysek odbyła się msza święta pod przewodnictwem o. Jerzego Norela, Wikariusza Generalnego Zakonu braci Mniejszych Konwentualnych.

A już od godziny 10:00 otwarły się progi naszego krakowskiego klasztoru. Było to chyba pierwsze takie wydarzenie w jego długiej historii. Dla osób świeckich udostępniliśmy najważniejsze miejsca dla naszego codziennego, wspólnotowego życia. Bardzo miłym gestem były kwiaty wręczane braciom z okazji jubileuszu przez zwykłych ludzi, za które serdecznie dziękujemy.

O godzinie 16:30 rozpoczęła się uroczysta msza święta. Homilię wygłosił kard. Franciszek Macharski. Nawiązując do obchodzonego jubileusz, stwierdził, że oto Asyż przyszedł do Krakowa. Do miasta, które sobie Jezus upodobał tak jak św. Franciszka. Poprzez te 800 lat przez jego Zakon przechodziły tysiące, braci i sióstr których dotykał Duch Święty – ten sam który dotykał św. Franciszka i św. Klarę. I ten Duch Święty dal Franciszkowi podobieństwo do Jezusa i to Ukrzyżowanego. A nawiązując do znajdującego się w bazylice obrazu Matki Bożej Bolesnej, kardynał podkreślił iż jest Ona Smętną Dobrodziejką Krakowa ponieważ przypomina nam, że Miłość nie jest kochana.

Po mszy bracia uczestniczyli w nabożeństwie Transitus – pamiątce przejścia naszego Serafickiego Ojca z życia ziemskiego do niebiańskiego. Nabożeństwo poprowadził kard. Franciszek Macharski.

Wieczorem bracia przeszli uroczyście na rynek krakowski, na którym odbyła się premiera oratorium „Transitus”. Słowa do niego ułożyła Beata Mencel, a muzykę skomponował Joachim Mencel.

Uroczystości 800 lecia zatwierdzenia Reguły – Dzień Czwarty

04. 10. 2009r. Kraków – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i rynek krakowski

We wspomnienie św. Franciszka uczestniczyliśmy w uroczystej mszy świętej w łagiewnickim sanktuarium. Dziękowaliśmy wspólnie za 800 lat istnienia Zakonu i prosiliśmy o potrzebne łaski byśmy umieli żyć Ewangelią w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. Mszy przewodniczył i homilię wygłosił jego eminencja kard. Stanisław Dziwisz. Rozpoczynając stwierdził, że ustne zatwierdzenie Reguły rozpoczęło niezwykłe dzieło. Trudno jest dzisiaj wyobrazić sobie nam nasze dzieje bez franciszkanów. Kardynał w imieniu całego Kościoła, a szczególnie Kościoła w Krakowie dziękował braciom za wielowiekowe świadectwo, trud i pracę. Podkreślił także znaczenie franciszkańskiego charyzmatu tj. ewangelicznego ubóstwa, braterstwa, radości oraz fakt, że braterskie wspólnoty umacniają cywilizację miłości. A świat potrzebuje takich świadków.

Po południu na rynku krakowskim odbyła się kwesta misyjna. Bracia z naszego seminaryjnego zespołu „Fioretti” zagrali również koncert jako dziękczynienie Bogu i ludziom.

Przywitanie pierwszego kursu

07.10.2009 r.

06.10.2009r.

Po wszystkich wielkich uroczystościach,  tradycji seminaryjnej musiało stać się zadość. Wieczorem, po licznych pracach porządkowych spotkaliśmy się na rekreacji by przywitać "oficjalnie" braci z pierwszego kursu. Mogliśmy również zapoznać się co nieco z ich życiem "przed Zakonem".  Nie zabrakło również nader dociekliwych pytań z naszej strony :)

Wykłady ruszyły !

10.10.2009 r.

A dokładnie to ruszyły od 6 października. Czyli w tym roku zaczęliśmy naukę z lekkim opóźnieniem spowodowanym uroczystościami z okazji 800 lecia zatwierdzenia Reguły. Czujemy się zatem usprawiedliwieni :)

Święcenia w Legnicy

Dnia 10.10.2009r. w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Legnicy, z rąk ks. biskupa sufragana Marka Mendyka święcenia kapłańskie przyjął o. diakon Tomasz Trawiński. Jest to wielka radość także i dla nas! Ojcu Tomaszowi życzymy by Chrystus, który obdarzył go swoja miłością i zaufaniem i który powierzył mu pełnienie misji pasterskiej w swoim Kościele, zawsze obdarzał go swoimi łaskami. By w duchu franciszkańskiej radości służył ludziom i dopomagał im w zbawieniu!  Ojcze Tomaszu - Niech Pan obdarzy Cię pokojem !

Misa en Español

14.10.2009 r.

Po wakacyjnej przerwie znów ruszyły comiesięczne spotkania na Mszy hiszpańskiej. Misa en Español jest to wspólne spotkanie osób pochodzących z krajów posługujących się językiem hiszpańskim (dodam, że nie chodzi tylko o Hiszpanię :D).

Na Mszę Świętą, którą odprawia teraz jeden z naszych ojców (tym razem o. Zbigniew Świerczek) przychodzi około 40-50 osób. Część braci włącza się w jej przygotowanie, oczywiście na tyle, ile pozwoli im znajomość języka. :) Oprawę muzyczną i czytania przygotowują wierni. Spore wrażenie robi zespół muzyczny ubrany w tradycyjne stroje i grający jak na polskie realia dość skoczne melodie, co tylko podnosi atrakcyjność liturgii i przyciąga do kaplicy Matki Bożej Bolesnej (gdzie zawsze odbywa się Msza) ciekawskich, którzy często zostają do zakończenia spotkania. Po Mszy Świętej odbywa się tradycyjne już spotkanie przy kawie czy herbacie, a czasem i ciastku, gdzie można porozmawiać (najczęściej nie po polsku) i dowiedzieć się ciekawych rzeczy o innych krajach i zwyczajach. Na spotkaniach są obecne prawie zawsze osoby, które pomagają nam zorganizować to spotkanie, ale pojawiają się też goście i turyści, którzy chcieli w niedzielę uczestniczyć we Mszy we własnym języku.

Misa en Español odbywa się zawsze w drugą niedzielę miesiąca w naszej bazylice na którą zapraszamy wszystkich zainteresowanych (niekoniecznie znających język hiszpański).

br. Piotr Szpunar

Imieniny braci

15.10.2009 r.

Wieczorem 14 października w nowo wyremontowanej sali rekreacyjnej spotkaliśmy się by złożyć życzenia wszystkim braciom, którzy w czasie wakacji, we wrześniu lub w pierwszej połowie października obchodzili swoje imieniny. Życzenia, które w imieniu braci składał nasz wicedziekan - br. Darek - rozpoczęliśmy od o. Jacka i o.Bartosza, naszych wychowawców. Każdy z braci otrzymał mały upominek wraz z sentencją - życzeniami.

W zdrowym ciele zdrowy duch !

19.10.2009 r.

Stosując się do tej znanej maksymy jak i przestrzegając wszelkich zasad "fair play", rozpoczęliśmy różnej maści rozgrywki sportowe na sali u braci kapucynów. Jest to nie tylko w ramach naszych ulubionych "wykładów" z wychowania fizycznego (pod bacznym okiem o. Bartosza :) ), ale także miłe, wspólne spędzenie czasu. No i nasze kadry reprezentacyjne mogą się nieco podszkolić !

Dzień skupienia z bł. Jakubem Strzemię

20.10.2009r. przeżywaliśmy w naszej wspólnocie seminaryjnej dzień skupienia. W tym też to dniu przybyły do nas relikwie bł. Jakuba Strzemię – współpatrona naszej  prowincji. O godzinie 11:00 powitaliśmy go przed furtą klasztorną by następnie, procesyjnie przejść do kaplicy klasztornej (nasza kaplica w seminarium jest w stanie remontu). W ciągu dnia przy relikwiach spotykaliśmy się kilka razy na wspólnych modlitwach. Natomiast wieczorem rozpoczęła się całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu. Wraz z bł. biskupem halicko – lwowskim wysławialiśmy dobrego Boga i prosiliśmy o potrzebne łaski dla wszystkich, którzy ich potrzebowali. Dla chętnych odbyła się również prezentacja multimedialna na temat naszego błogosławionego brata, którą przygotował i przedstawił br. Rafał Antoszczuk, odpowiedzialny za przebieg peregrynacji relikwii w naszej prowincji.

Inauguracja roku akademickiego 2009/2010

21.10.2009 r.

W 600 rocznicę śmierci błogosławionego  Jakuba Strzemię, przeżywaliśmy uroczyste rozpoczęcie nowego roku akademickiego. O godzinie 10:00 po przeniesieniu relikwii biskupa do bazyliki, odbyła się uroczysta msza święta. Przewodniczył jej i słowo Boże wygłosił o. Prowincjał Jarosław Zachariasz. Nawiązując do Ewangelii powiedział, że oto Chrystus jako Gospodarz winnicy, szuka owoców na swoich drzewach – czyli u każdego z nas. Szuka Swego Boskiego śladu w każdym z nas.

Po mszy w auli bł. Jakuba, przy jego relikwiach, nastąpiła inauguracja roku akademickiego 2009/2010. o. Piotr Gryziec, rektor naszego seminarium życzył wszystkim błogosławieństwa Bożego oraz naukowych i duchowych owoców studiowania. Z kolei dziekan wydziału teologii na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II, o Dariusz Kasprzak życzył świętego zapału w poznawaniu Boga. Braciom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce w poprzednim roku akademickim wręczono nagrody. Natomiast bracia z pierwszego roku mieli swoja immatrykulację. Inaugurację uświetnił wykład o. dr. Stanisława Jaromiego zatytułowany „Inspiracje franciszkańskie w ekologii i ekofilozofii”.

Jednocześnie rozpoczęło się także dzisiaj, w krakowskim klasztorze spotkanie przełożonych naszej prowincji.

Dzień skupienia

14.11.2009 r.

13 listopada przeżywaliśmy w naszej wspólnocie drugi w tym roku akademickim dzień skupienia. Poprowadził go o. Zbigniew Kubit - gwardian klasztoru w Sanoku. Tematem dnia było hasło "Odpowiedzialność w życiu konsekrowanym". Ojciec Zbigniew podkreślił, że odpowiedzialność to wysiłek każdego osobiście, a przejawia się na trzech płaszczyznach: osobistym każdego człowieka, w wymiarze obowiązków, zajęć i działalności oraz z racji przynależności do danej instytucji.

Powróćcie do domu

15.11.2009 r.

Niemal wszechobecny internet jest pełen różnych treści, tych dobrych i tych złych. Chcemy się z Wami podzielić tym co dobrego złowiliśmy w sieci.

Dzisiaj na dobry początek reklama co prawda nie polskiej, ale amerykańskiej strony internetowej skierowanej do ludzi, którzy odeszli od Kościoła Katolickiego lub do tych, którzy aktywnie i świadomie poszukują Boga http://catholicscomehome.org . Zapraszam do obejrzenia.

Złowione w sieci

16.11.2009 r.

Zarzucając sieć można złowić dużo różnych rzeczy, tych warościowych oraz tych zupełnie nieprzydatnych a nawet szkodliwych. Zapraszamy do nowego działu, który od niedawna pojawił się na naszej stronie. Chcemy w nim prezentować to, co w sieci jest dobre i co może służyć naszemu zbudowaniu w wierze. Może nie zawsze będą to rzeczy najnowsze, ale czasem warto "wyjąć ze skarbca" również te nieco starsze skarby. Zatem zapraszamy do oglądania i dzielenia się swoimi opiniami na ten temat.

Na ulicach

22.11.2009 r.

Kolejnym skarbem złowionym w sieci jest krótki filmik o tym jak Jezus wzywa nas abyśmy nie bali się i wyszli z naszą wiarą do ludzi. Abyśmy pokazali innym że wierzymy i że nasza wiara jest żywa. Film co prawda opatrzony jest komentarzem w języku angielskim, ale przesłanie jest tak wyraźne, że nie powinno być kłopotów z jego odczytaniem. Zapraszam do obejrzenia.

Imieniny listopadowe

27.11.2009 r.

Już po raz drugi spotkaliśmy się by świętować imieniny  naszych braci. Nie zabrakło życzeń br. Rektora, śpiewu i upominków książkowo muzycznych oraz - solidnej dawki radości ! :)

Czas sesji … naukowych

28.11.2009 r.

W dniach 26 i 27 listopada odbyły się u nas dwie sesje naukowe. Pierwsze poświęcone było nowemu wydaniu "Pism św. Franciszka z Asyżu" przygotowanemu przez wydawnictwo "Bratni Zew". Nowe wydanie oparte jest na najnowszych wynikach badań naukowych prowadzonych nad "Pismami".

Następnego dnia z okazji 30 rocznicy ogłoszenia św. Franciszka patronem ekologów, miała miejsce sesja naukowa przygotowana przez Instytut Studiów Franciszkańskich (ISF) i Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu (REFA). W czasie sesji zaprezentowano m.in. ostatnie wydawnictwa i projekty REFy oraz odbył się panel dyskusyjny.  Spotkanie zakończyła uroczysta Msza święta.

Bóg i… człowiek

02.12.2009 r.

Ten filmik to niemalże klasyka w swoim gatunku !

Dla osób, które często goszczą na różnych chrześcijańskich stronach nie będzie on niczym nowym, a dla tych którzy być może zobaczą go pierwszy raz - będzie na pewno umocnieniem w wierze. Przyznać trzeba że w bardzo prosty i obrazowy sposób pokazuje relacje Bóg - człowiek oraz to jak łatwo mogą się one popsuć . Zatem zapraszam do oglądnięcia.

In saecula saeculorum

10.12.2009 r.

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia br. w bazylice św. Franciszka z Asyżu wKrakowie  pięciu naszych braci z 5 kursu złożyło wieczyste śluby zakonne. Byli to:
 • br.Jakub Pałuska
 • br. Marcin Urbański
 • br. Marian Michasiów
 • br. Michał Storta
 • br. Dariusz Kosturkiewicz
Bracia złożyli śluby zakonne (profesję wieczystą) na ręce prowincjała o. Jarosława Zachariasza.  W uroczystościach uczestniczyli franciszkanie z kilkudziesięciu klasztorów w Polsce, w Niemczech, na Ukrainie i na Słowacji. Obecni byli także rodzice, krewni i przyjaciele nieoprosfesów, oraz kapłani diecezjalni, i siostry zakonne. Naszym neoprofesom* życzymy, aby wiernie trwali przy Chrystusie i obiecujemy naszą pamięć w modlitwie. Neoprofes - osoba zakonna, która właśnie złożyła śluby zakonne, czyli zobowiązała się do życia wg rad ewangelicznych: w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.

Przed-przed-świąteczny tydzień.

22.12.2009 r.

Boże Narodzenie już za dwa dni. Zapewne w każdym domu panują wielkie porządki przedświąteczne. Podobnie i u nas, ale zanim doczekaliśmy tych bezpośrednich przygotowań do świąt - wiele się wydarzyło.

W weekend w naszym klasztorze i seminarium trwały Franciszkańskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej w których udział wzięło ponad 80 osób. Zakończyły się one w niedzielę 13 grudnia uroczystą mszą św., którą swym śpiewem ubogacili uczestnicy warsztatów. Na drugi dzień nasza wspólnota przeżywała dzień skupienia, który poprowadził o.Radosław Kramarski OFMConv - gwardian z Rychwałdu.

We czwartek odwiedził nas niecodzienny gość - św. Mikołaj (zadziwiająco podobny do o. Gwardiana). Mieliśmy zaszczyt gościć również innych zacnych gości jak: o. Jarosław Zachariasz - prowincjał czy o. Bronisław Staworowski - ekonom prowincji. Sam wieczór mikołajkowy przygotowali bracia z kursu pierwszego.

W sobotę (19 grudnia) część braci wyjechało na praktyki świąteczne oraz do domów (IV kurs), a pozostali bracia  bardzo intensywnie przygotowują się do Bożego Narodzenia. Szczególnie bracia z kursu II, którzy organizują Żywą Szopkę o jeden dzień dłuższą ! Dużo pracy przed nimi, a efekty tej pracy będą mogli zobaczyć nie tylko mieszkańcy Krakowa, ale wszyscy, którzy zajrzą na stronę www.szopka.franciszkanie.pl.

A na koniec naszym bliskim, przyjaciołom sympatykom oraz wszystkim, którzy (nie)przypadkowo trafili na nasze strony życzymy:

Aby radość z narodzenia Bożej Dzieciny nie opuszczała Was przez cały Nowy 2010 rok!

Kapłan – wczoraj i dziś

05.01.2010 r.

Serdecznie zapraszamy na IX Sesję Kolbiańską, która odbędzie się 9 stycznia 2010 roku w Auli bł. Jakuba w naszym seminarium. Program sesji: 9.00 - otwarcie sesji - rektor WSD Franciszkanów - o. dr Piotr R. Gryziec 9.15 - Jezus Chrystus - Kapłan na wieki -  ks. prof. dr. hab. Tomasz Jelonek (UPJP II) 9.45 - Św. Maksymilian - kapłan katolicki - o. mgr lic. Paulin Sotowski OFMConv (Łódź) 10.25 - przerwa 10.45 - Kobieta w misji i nauczaniu Kościoła - dr Monika Waluś (UKSW) 11.15 - Kapłan w mediach - dr Tomasz Terlikowski (Warszawa) 11.45 - pytania i dyskusja 12.30 - Msza św. w bazylice św. Franciszka - przewodniczy wikariusz prowincji o.Paweł Dybka organizatorzy:
 • WSD Franciszkanów im. św. Maksymiliana M. Kolbego
 • Ośrodek Studiów Franciszkańskich
 • Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka

Ojciec i Syn

19.01.2010 r.

Opowieść o Ojcu i jego Synu, którego bardzo kochał, ale którego ofiarował, aby uratować wielu...

Kolokwia, zaliczenia… egzaminy

25.01.2010 r.

Dla każdego studenta te trzy słowa z tytułu kojarzą się tylko a jednym.

Również i nam kojarzą się z tym samym, a mianowicie z sesją egzaminacyjną, którą rozpoczęliśmy w minioną sobotę.  Pomimo, że za oknem temperatura wybitnie zimowa (-19˚C w chwili pisania tego tekstu), to wewnątrz naszego seminarium atmosfera dość gorąca ;-) . Trudno się temu dziwić i jest to raczej sprawa normalna w takiej sytuacji. Prognozy na najbliższe dwa tygodnie nie przewidują zmiany atmosfery wewnątrz seminarium, potem ma nastąpić zdecydowana zmiana i będzie już spokojniej. :-)

A tak na serio, to jak zawsze, prosimy o modlitwę za nas i za wszystkich studentów, którzy teraz, podobnie jak my, przeżywają czas wzmożonej pracy.

Kapituła seminaryjna

31.01.2010 r.

Zima trzyma, sesja egzaminacyjna na półmetku, a nas kapituła. Piątkowy wieczór mogliśmy nieco oderwać się od książek i notatek, po to, aby spotkać się na kapitule seminaryjnej. Przebieg tego braterskiego spotkania jak zawsze rozpoczęliśmy modlitwą w kaplicy. Najpierw były uroczyste nieszpory ze słowem o. Rektora a potem część sprawozdawcza i ta najbardziej emocjonująca, czyli wyborcza. Wybieraliśmy nowego dziekana na następny semestr. Głosowanie odbyło się w dwóch turach i wybrany został br. Michał Storta z kursu IV. Gratulujemy bratu Michałowi i życzymy mu wielu sił na czas jego posługi dla wspólnoty seminaryjnej którą podjął. Zastępcą dziekana i jego prawą ręką będzie br. Mateusz Biedrzycki z kursu III.

Rekolekcje przed diakonatem

Od 9 do 14 lutego, podczas przerwy międzysemestralnej, dwaj bracia z kursu V: Marcin Urbański i Marian Michasiów uczestniczyli w rekolekcjach przed święceniami diakonatu.

Rekolekcje odbyły się na zakopiańskich Kalatówkach w gościnnej Pustelni Braci Albertynów, a prowadził je o. Paweł Solecki - przełożony franciszkańskiego klasztoru w Przemyślu i wykładowca liturgiki w naszym seminarium. Wśród uczestników byli również kandydaci do diakonatu z naszego bratniego seminarium w Łodzi-Łagiewnikach oraz br. Robert Gajderus z junioratu w Bratysławie na Słowacji, który pierwsze dwa lata studiów odbywał u nas w Krakowie.

Program poszczególnych dni wyznaczały wspólne celebracje Eucharystii i Liturgii Godzin, adoracje Najświętszego sakramentu oraz konferencje, w których punktem wyjścia były pytanie, jakie w dniu święceń kandydaci usłyszą z ust biskupa.

Był też czas na osobistą refleksję, której sprzyjało odosobnione miejsce, górzysty teren i piękna zimowa aura. Udało się też zakosztować nieco "białego szaleństwa" w zaśnieżonych Tatrach...

Diakonat jest pierwszym stopniem sakramentu świeceń, przeznaczonym do pomocy i służenia biskupom i prezbiterom. Poprzez przyjęcie święceń diakoni mają upodabniać się do Chrystusa, który stał się sługą. Ich zadaniem jest między innymi asystowanie biskupowi i prezbiterom przy celebracji Bożych tajemnic, szczególnie Eucharystii, asystowanie przy zawieraniu małżeństwa, głoszenie Ewangelii, prowadzenie pogrzebu, oraz pełnienie innych posług (por. KKK 1554; 1570).

Ostatnie wesele

W przeddzień rozpoczęcia Wielkiego Postu nasza wspólnota seminaryjna zgromadziła się na tradycyjnych wspólnych "ostatkach". Jak co roku gospodarzami zabawy byli bracia z kursu II.

Nasi bracia zaprosili nas na "wesele"... Trzeba przyznać, że para młoda była dosyć oryginalna. Z resztą, zobaczcie sami:

Nie zabrakło też spojrzenia z przymrużeniem oka na naszą codzienną rzeczywistość. Na środek wywołani zostali również nasi wychowawcy, którzy zmierzyli się z braćmi klerykami w "Familiadzie"...

Cała wspólnota miała  tego wieczoru ubaw po pachy.

Następne takie  spotkanie dopiero podczas najbliższych "andrzejek", a więc za "ładne" pół roku... Obszerniejsza fotorelacja z tegorocznych ostatków znajduje się w galerii.

Post czas zacząć…

Dniem skupienia w Środę Popielcową wspólnota klasztorno-seminaryjna krakowskich franciszkanów wraz z całym Kościołem weszła w przeżywanie Wielkiego Postu - 40-dniowego okresu pokuty, przygotowującego do owocniejszego przeżycia Świąt Wielkanocnych.O głoszenie nam w tym dniu słowa Bożego został poproszony o. Augustyn Pelanowski, paulin. Podczas konferencji i homilii z wielka mocą podkreślał, że okres, który się rozpoczyna w Kościele i naszym życiu, to przede wszystkim czas odkrycia na nowo, jak bardzo potrzebujemy Boga i przylgnięcia do Niego przez szczerą, autentyczna modlitwę w miejscu odosobnionym, w swojej "zamkniętej izdebce".

Podczas wspólnotowej Mszy św., której przewodniczył przełożony krakowskiego klasztoru - o. Stanisław Glista. Odbył się tradycyjny obrzęd posypania głów poświęconym popiołem na znak podjęcia pokuty.

Po południu po odśpiewaniu Koronki do Miłosierdzia Bożego, był czas na medytację Pisma Świętego i adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz wspólnotowe nieszpory.

Wieczorem zebraliśmy się w Kaplicy Męki Pańskiej, by tam przejść Droga Krzyżową, po której - dla chętnych - był dalszy ciąg adoracji Pana.

Ojciec AUGUSTYN PELANOWSKI - paulin, ur. 1963 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ojciec duchowny w Seminarium oo. Paulinów na krakowskiej Skałce. Autor komentarzy biblijnych w “Gościu Niedzielnym” i “Agendzie Liturgicznej Maryi Niepokalanej”. Pan Bóg posłużył się nim podczas “dotykania” znanych polskich muzyków rockowych: m.in. Tomasza Budzyńskiego (Armia), Dariusza Malejonka (HOUK), Piotra Żyżelewicza (Armia, Voo-Voo) i Grzegorza “Dzikiego” Wacława, zawiązanego z warszawskim środowiskiem anarchistycznym.

Naukowo wokół Franciszka

Podobnie jak w ubiegłych latach w II semestrze roku akademickiego w murach naszego seminarium odbywać się będą wykłady monograficzne związane z tematyką franciszkańską. Tradycyjnie monografy będą się odbywały w środowe przedpołudnia (od 9.00 do 12.30, z przerwą od 10.30 do 11.00) w seminaryjnej auli bł. Jakuba (wejście od strony Plant). Organizatorami wykładów są Ośrodek Studiów Franciszkańskich Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Konferencja Rektorów Seminariów Franciszkańskich.

W ramach monografów podjęte będą dwa zagadnienia:

* Ideały człowieka a świętość chrześcijańska w starożytności (ks. dr hab. Arkadiusz Baron) terminy: 3 i 17 marca, 14 i 28 kwietnia, 12 i 26 maja oraz 10 czerwca; * Obraz Boga w pismach św. Franciszka z Asyżu (o. dr Andrzej Zając OFMConv) terminy: 24 lutego, 10 i 24 marca, 21 kwietnia, 5 i 19 maja oraz 2 czerwca;

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wspólnego słuchania wykładów!

Pięciu nowych magistrów

18.02.2010 r.

W czwartek 18 lutego w godzinach popołudniowych grono absolwentów naszego seminarium powiększyło się o pięciu braci z kursu VI, którzy w tym dniu zdawali swój egzamin magisterski.

W komisji obok promotorów prac znaleźli się również wykładowcy Pisma Świętego, teologii  fundamentalnej, dogmatyki i teologii moralnej, z których to dziedzin bracia musieli opracować do egzaminu po pięć przekrojowych zagadnień. Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie reprezentował przewodniczący komisji dziekan Wydziału Teologicznego - ks. dr hab. Jan Daniel Szczurek.

Oczywiście przed wejściem na salę egzaminacyjna nie obyło się bez stresu, w końcu ten egzamin wieńczył cały 6-letni okres studiów...

Takie są natomiast tematy prac naszych braci:

 • br. Marcin Drąg, Antyfonarz franciszkański z 1743 r. jako efekt XVIII-wiecznej reformy liturgicznej w świetle tradycji muzyczno-liturgicznej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, praca z muzyki kościelnej, pod kierunkiem ks. dra Roberta Tyrały;
 • br.Karol Januszewski , Teologiczno-pastoralne przesłanie ikony Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny (bazylika Ojców Franciszkanów w Krakowie), praca z teologii dogmatycznej, pod kierunkiem o. prof. dra hab. Andrzeja Napiórkowskiego OSPPE;
 • br. Stanisław Lelito, Historia klasztoru Franciszkanów w Starym Sączu (1280-1815), praca z historii Kościoła, pod kierunkiem o. dra Adama Mączki OFMConv.
 • br. Marek Mycek, Duchowość seraficka na podstawie pism błogosławionego Honorata Koźmińskiego, praca z teologii duchowości pod kierunkiem o. dra Andrzeja Ruszały OCD.
 • br. Mateusz Otręba (karmelita), Miłosierdzie Boże w życiu św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza na podstawie jej pism, praca z teologii duchowości, pod kierunkiem o. prof. dra hab. Jerzego Gogoli OCD.

Za tydzień świeżo upieczeni bracia magistrowie muszą zdać jeszcze egzamin jurysdykcyjny z prawa kanonicznego i teologii moralnej, który - po otrzymaniu święceń kapłańskich - umożliwi im spowiadanie wiernych. Po tym egzaminie wyjadą na 3-miesięczne praktyki do naszych klasztorów, gdzie odbędą ostatni etap przygotowań do czekających ich w czerwcu święceń.

Nowi lektorzy i akolici

21 lutego, w I Niedzielę Wielkiego Postu podczas naszej wspólnotowej Mszy św. o godz. 9.30 o. Prowincjał Jarosław Zachariasz ustanowił 5 nowych lektorów (bracia klerycy z kursu III) i 14 nowych akolitów (bracia z kursu IV).

W homilii o. Prowincjał w nawiązaniu do Ewangelii zachęcał do częstego odrywania się od spraw tego świata i wyruszania - wzorem Jezusa - na pustynię, która jest miejscem walki i zmagania, ale też miejscem poznania siebie, Boga i nabrania dystansu do codzienności. Przestrzegał również przed pokusami, które czyhają na człowieka szczególnie w momencie powrotu z pustynii, a których doświadczył również sam Jezus.

Po homilii nastąpił sam obrzęd wprowadzenia braci w posługi. Lektorzy zostali ustanowieni poprzez przyjęcie z rąk naszego wyższego przełożonego księgi Pisma Świętego, natomiast akolici - poprzez przyjęcie naczynia z chlebem przeznaczonym do konsekracji.

Do tego wydarzenia bracia przygotowywali się już od Środy Popielcowej poprzez 3-dniowe rekolekcje. III kurs odprawił je w Lubomierzu k. Limanowej pod przewodnictwem naszego Ojca Duchownego - o. Jana Janusa, natomiast kurs IV w Harmężach k. Oświęcimia pod przewodnictwem ks. Piotra Kulbackiego, liturgisty z Lublina.

Funkcja lektora związana jest z przekazywaniem Słowa Bożego, poprzez czytanie czytań z Pisma Świętego na zgromadzeniach liturgicznych. Natomiast posługa akolity, jako szafarza nadzwyczajnego upoważnia do pomocy kapłanom i diakonom w udzielaniu Komunii Świętej i zanoszeniu jej chorym. Ponadto akolici przygotowują ołtarz podczas Eucharystii oraz puryfikują naczynia liturgiczne.

Więcej zdjęć z uroczystości ustanowienia nowych lektorów i akolitów można zobaczyć w naszej galerii.

Imieniny Rektora

22.02.2010 r.

22 lutego, w liturgiczne Święto Katedry Świętego Piotra, swoje imieniny obchodził nasz rektor - o. Piotr Gryziec.

Dzień ten rozpoczęliśmy wspólną Mszą św., której przewodniczył sam Solenizant w koncelebrze seminaryjnych wychowawców, wykładowców i innych kapłanów z klasztoru św. Franciszka z gwardianem - o. Stanisławem Glistą na czele.

Następnie zebraliśmy się w rekreacji seminaryjnej na wspólnym świętowaniu. Swoją obecnością zaszczyciła nas również Wikariusz Prowincji - o. Paweł Dybka.

Był czas na życzenia, przemowy okolicznościowe...

... nie zabrakło również imieninowych upominków.

O. Rektor również zrobił nam upominek z racji swoich imienin, ogłaszając ten dzień dniem rektorskim, a więc... wolnym od zajęć dydaktycznych!

O. Piotr Roman Gryziec urodził się w r. 1956 w Jaśle. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1985 i bezpośrednio potem przez dwa lata pracował w klasztorze w Krakowie. W roku 1987 rozpoczął studia na uniwersytecie w Lublinie. Następnie kontynuował naukę w Rzymie. Po ukończeniu studiów pełnił funkcje sekretarza seminarium, sekretarza prowincji oraz w latach 1998-2004 rektora seminarium. Przez kolejne 4 lata był ojcem duchownym i spowiednikiem kleryków. Przez cały ten czas prowadził wykłady z Nowego Testamentu. Ponownie rektorem został w 2008 roku.

Goście z Łodzi

01.03.2010 r.

W piątek z 26 lutego 3-dniową wizytą przybyli do nas bracia klerycy z I roku z bratniego seminarium franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach wraz ze swoim wychowawcą - o. Andrzejem Zalewskim.

Gości w szczególny sposób podjęli nasi "pierwszacy" i ich wychowawca - o. Bartosz Pawłowski.

Czas spędzony w Krakowie był dla braci z Łodzi okazją do zwiedzenia miasta. W sobotnie przedpołudnie po ważniejszych zabytkach Grodu Kraka oprowadził gości o. Adam Mączka - wykładowca historii Kościoła w naszym seminarium. Po południu natomiast miał miejsce wspólny wyjazd do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach.

Oczywiście przede wszystkim był to czas spotkania, wzajemnego poznawania i zacieśniania relacji braci z równoległych roczników. Nie brakowało więc spotkań rekreacyjnych, czasu na rozmowę i bycie razem, jak również wspólnej modlitwy.

W maju nasi "pierwszacy" wybierają się z rewizytą do Łodzi.

Antyfony na Wielki Post

06.03.2010 r.

Wielki Post to czas wyciszenia i rozważania Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa. Pomocą w wyciszeniu może być chorał gregoriański. Bracia z sekcji Chorału Gregoriańskiego przy pomocy domowego sprzętu nagrali  kilka antyfon wielkopostnych. Zapraszam do medytowania i słuchania... [dewplayer:http://franciszkanska4.pl/wp-content/uploads/2010/03/Crucem-tuam.mp3 | http://franciszkanska4.pl/wp-content/uploads/2010/03/Adoramus-te-Christe.mp3 | http://franciszkanska4.pl/wp-content/uploads/2010/03/Vivat-Christus.mp3]
 1. Crucem tuam
 2. Adoramus te Christe
 3. Vivat Christus

Imieniny Pana Kazimierza

4 marca, w liturgiczne Święto św. Kazimierza, królewicza swoje imieniny obchodził nasz furtian - Pan Kazimierz. Ponieważ jednak był to czwartek, czyli "dzień roboczy", naszego drogiego Solenizanta uczciliśmy w sobotnie przedpołudnie, 6 marca.

Wtedy spotkaliśmy się na wspólnej rekreacji, aby złożyć Panu Kazimierzowi życzenia.

Nasz Solenizant - podobnie jak w ubiegłych latach - przyniósł na to spotkanie słodki upominek - kilka kartonów ciasta upieczonych przez małżonkę i córki.

Pan Kazimierz na naszej furcie pracuje już 20 lat. Jest on dla nas - młodych zakonników - wzorem obowiązkowości, systematyczności i zaangażowania.

Dzień Kobiet

8 marca w Dniu Kobiet symbolicznymi tulipanami, gromkim śpiewem, ale przede wszystkim modlitwą, uczciliśmy panie pracujące w naszym klasztorze - w kuchni i pralni. Okazja do tego była po obiedzie. Wtedy to w imieniu nas wszystkich życzenia złożył dziekan seminarium - br. Michał, który podziękował też za cierpliwą, cichą posługę "naszych pań".

Kilku ochotników odciążyło też tego dnia panie kucharki od zmywania po posiłkach.

Koszykarski debiut

09.03.2010 r.

W tym roku nasze seminarium po raz pierwszy wystawiło swoją reprezentację w ogólnopolskich mistrzostwach kleryków w piłce koszykowej. Pierwszy mecz w ramach tych rozgrywek odbył się 8 marca w Krakowie.

Rywalami naszych braci byli klerycy z seminarium diecezjalnego w Kaliszu. Do spotkania doszło w poniedziałkowe popołudnie w sali gimnastycznej seminarium franciszkanów-reformatów przy ul. Ojcowskiej w krakowskich Bronowicach.

Niestety zakończyło się ono przegrana naszej reprezentacji 25:48. Chociaż, jak na absolutny debiut w tej dyscyplinie, nie było najgorzej... Gratulujemy lepszym!

100 lat z Jakubem

17.03.2010 r.

16 marca tego roku minęła setna rocznica ogłoszenia bł. Jakuba Strzemię współpatronem krakowskiej prowincji franciszkanów, obok św. Antoniego z Padwy. Z tej okazji w naszym seminarium została zorganizowana sesja naukowa zatytułowana: "Z mroków czasów, czyli rzecz o bł. Jakubie Strzemię, Patronie naszym i Stróżu". Zgromadziła ona licznych braci z terenu całej prowincji, braci z domów formacyjnych, sióstr zakonnych i wiernych świeckich związanych z duszpasterstwem franciszkańskim.

Spotkanie rozpoczęło się  o godz. 9.00. Po słowach powitania i krótkich wystąpieniach naszego prowincjała - o. Jarosława Zachariasza, asystenta generalnego z Rzymu - o. Jacka Ciupińskiego, metropolity krakowskiego - ks. kard. Stanisława Dziwisza i rektora seminarium - o. Piotra Gryźca uczestnicy sympozjum mogli wysłuchać kolejno referatów: o. dra Adama Mączki (Franciszkanie polscy w XIV i XV w.), o. dra Zdzisława Gogoli (Bł. Jakub Strzemię - franciszkanin, misjonarz, arcybiskup, błogosławiony), ks. mgra lic. Stanisława Burdy (Kult bł. Jakuba Strzemię w XX w.), br. Rafała Marii Antoszczuka (Idziemy do nóg twych Błogosławiony - echa wielkiego jubileuszu), mgra Jerzego Petrusa (Relikwiarz bł. Jakuba Strzemię), o. dra Franciszka Solarza (Bł. Jakub Strzemię w zbiorach skarbca krakowskich franciszkanów) oraz o. prof. dra hab. Wiesława Bara (Możliwość kanonizacji bł. Jakuba Strzemię w świetle prawa kanonizacyjnego).

W międzyczasie w drugiej sali była udostępniona do zwiedzania wystawa poświęcona osobie bł. Jakuba, na której można było zobaczyć m.in. znajdujące się na co dzień w skarbcu naszego klasztoru pamiątki po Błogosławionym (mitrę, pastorał, kapę, ornat), jego rozmaite przedstawienia ikonograficzne, publikacje i dokumenty związane z Jakubem. Wystawę przygotował br. Rafał Antoszczuk, główny odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie jubileuszów Jakubowych w naszej prowincji zakonnej.

Spotkanie zwieńczy msza św. koncelebrowana w bazylice św. Franciszka, o godz. 16.30. Przewodniczył jej - w koncelebrze przybyłych kapłanów diecezjalnych i zakonnych - nasz wyższy przełożony, o. Jarosław Zachariasz. Było to również uroczyste zakończenie jubileuszu w naszej prowincji, w czasie którego br. Rafał wyraził wszystkim zaangażowanym w jego przygotowanie i prowadzenie serdeczne podziękowania.

Bł. Jakub urodził się w roku 1340. Jako młodzieniec wstąpił do zakonu franciszkanów. Zasłynął jako gorliwy misjonarz wschodnich kresów. W roku 1391 został arcybiskupem halicko-lwowskim. Z wielką gorliwością organizował życie religijne w rozległej archidiecezji. Odznaczał się gorącym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej. Cieszył się zaufaniem króla Władysława Jagiełły. Umarł 20 października 1409 roku.

Więcej informacji na temat życia bł. Jakuba i jego kultu można znaleźć na stronie: www.jakubstrzemie.pl

Diakonat

22.03.2010 r.

Dnia 20 marca w naszej Bazylice święcenia diakonatu z rąk bp. Piotra Skuchy przyjęli dwaj nasi bracia – br. Marcin Urbański oraz br. Marian Michasiów.

W homilii biskup zwracając się do nich, ale także i zarazem do wszystkich zebranych na tej uroczystości powiedział, że powinniśmy być zatopieni w modlitwie ponieważ czym sami się żywimy tym karmić będziemy innych. Godność diakona to także przede wszystkim służba – Słowa, Ołtarza i Miłości. Święcenia diakonatu, jak powiedział biskup, to duch służby. Życzył również nowo wyświęconym by taki duch towarzyszył im również na dalszej drodze życia duchowego.

Bracia Marcin i Marian zaraz  po Eucharystii podziękowali przede wszystkim i w pierwszej kolejności Bogu za to , że ich „grzesznych i słabych” powołał do tej szczególnej służby Kościołowi i Zakonowi.

Naszym braciom życzymy wytrwałości i potrzebnych łask Bożych w ich posługiwaniu oraz zapewniamy o modlitwie w ich intencji.

Diakonat jest jednym z trzech stopni sakramentu święceń. Jest też nazywany sakramentem służby. Do jego funkcji należy m.in.: asystowanie biskupowi i kapłanowi a czasie funkcji liturgicznych, udzielanie chrztu, komunii świętej oraz zanoszenie jej chorym, możliwość przewodniczenie obrzędom pogrzebu i pochowania, głoszenie Ewangelii, czytanie wiernym Pisma św., oraz przepowiadanie jak i nauczanie.

Ześlij deszcz, czyli medytacja na Wielki Tydzień

23.03.2010 r.

Zapewne wielu, albo nawet wszyscy, widzieli ten film, a ta scena zapadła każdemu głęboko w serce.

Ale czy nie warto przypominać sobie czym był i ciągle jest ten największy z możliwych dowodów miłości Boga do człowieka, jeśli nie otwarciem nam bram do Nieba i deszczem łask!

ALLELUJA !

05.04.2010 r.

Wielkanocny poranek stał się nowym początkiem, darem życia, wyzwoleniem z lęku, światłem, które do dziś wskazuje drogę! Niech te Święte Dni w których przeżywamy na nowo Tajemnicę Zmartwychwstania staną się i dla nas wszystkich nowym początkiem życia z Bogiem, bez lęku, w świetle Jego łaski!

Wszystkim odwiedzającym naszą stronę składamy najserdeczniejsze życzenia! Wspólnota WSD Franciszkanów w Krakowie

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

10.04.2010 r.

Łączymy się wraz ze wszystkimi Polakami w żalu i smutku po tragicznej śmierci pana Prezydenta, jego małżonki i wszystkich, którzy im towarzyszyli. Ofiarujemy im, oraz pogrążonym w żałobie rodzinom, nasze modlitwy i prośby do Boga by raczył udzielić swego niezgłębionego miłosierdzia! Niech Zmartwychwstały, który jest Życiem Wiecznym otoczy ich swoim światłem!

Wieczny odpoczynek

racz im dać Panie

a światłość wiekuista

niechaj im świeci!

AMEN

Imieniny o. Prowincjała

30.04.2010 r.

W poniedziałek 26 kwietnia świętowaliśmy wraz ze wspólnotą klasztorną jak i licznie przybyłymi delegatami nadzwyczajnej kapituły prowincjalnej, imieniny o. Prowincjała Jarosława Zachariasza. Życzenia składane czcigodnemu solenizantowi często odnosiły się do Dobrego Pasterza. Bracia nie tylko życzyli, ale i dziękowali o. Prowincjałowi za jego bardzo braterskie otwarcie się i przyjęcie każdego brata, zwłaszcza może w trudnych dla nich sytuacjach.

O. Jarosławowi życzymy by Dobry Pasterz jakim jest Jezus Chrystus umacniał w posłudze przełożeństwa oraz inspirował w działaniu. Życzymy wszelkich potrzebnych łask i pamiętamy w modlitwie. Jednocześnie w klasztorze św. Franciszka rozpoczęła się nadzwyczajna kapituła prowincjalna.

IV Piknik Franciszkański

03.05.2010 r.

Pierwszego maja franciszkanie „trzech gałęzi” (konwentualni, kapucyni i brązowi – reformaci i bernardyni) z Krakowa, Katowic Panewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej spotkali się w Katowicach na czwartym już Pikniku Franciszkańskim.

Braterskie spotkanie rozpoczęliśmy wspólną modlitwą i mszą świętą o godzinie 9:00. Przewodniczył jej i homilię wygłosił o. dr. Ezdrasz Biesok. Podkreślił w niej przede wszystkim tajemnicę powołania, w której to potrzeba czasami szukać, odnajdywać Boga. Jako ze obchodziliśmy również w tym dniu Święto św. Józefa Rzemieślnika, o. Ezdrasz podał go jako przykład człowieka, któremu całe życie towarzyszyło zadziwienie.

Kolejna część spotkania miała miejsce w Domu Parafialnym. Tutaj współzawodniczyliśmy w „dobrych zawodach” piosenki i kalamburów. Brawa tu należą się gospodarzom spotkania, którzy wykazali się nie lada kunsztem i pomysłowością w przeprowadzeniu wspólnej zabawy w gwarze śląskiej.

Po modlitwie południowej i obiedzie przyszedł czas na zawody sportowe. Wyznaczone drużyny i reprezentanci zmagali się z piłką nożną, siatkówką, tenisem stołowym oraz rajdem rowerowym. Wszyscy pozostali bracia mocno kibicowali!

Wieczorem wszyscy spotkaliśmy się na ogłoszeniu wyników w poszczególnych konkurencjach. I tak:

 • w zawodach „Kalambury” zwyciężyli gospodarze -bracia z Panewnik
 • w konkursie piosenki – bracia z naszego seminarium, a dokładnie z naszego zespołu Fioretti z piosenka „Na piknik”
 • w zawodach piłki nożnej trofeum powędrowało do braci z Kalwarii Zebrzydowskiej
 • w rajdzie rowerowym zwyciężył nasz współbrat Irek
 • w tenisie stołowym wygrał reprezentant braci kapucynów
 • w siatkówce niepokonana okazała się także nasza reprezentacja
Tak więc do domu wróciliśmy z trzema trofeami! Dziękujemy jeszcze raz gospodarzom za miłą atmosferę i przyjęcie. Kolejny Piknik za rok w Kalwarii Zebrzydowskiej!

Majowe wędrowanie

29.05.2010 r.

Tradycją seminaryjną jest wyczekiwana przez wszystkich "majowa jednodniówka". Choć w tym roku aura była mało łaskawa, to akurat 11 maja pogoda była nienajgorsza.

Pomysłów na to co zrobić z jednym wolnym dniem od zajęć i obowiązków było zapewne tyle ilu braci. Kilku z nich pomimo nie najlepszych prognoz zaryzykowało wyjście w Tatry. Wzięli ze sobą aparat fotograficzny i dzięki temu wszyscy możemy zobaczyć jak udała się im ta wycieczka.

Trasa wiodła Doliną Chochołowską, a potem szczytami:
 • Grześ
 • Rakoń
 • Wołowiec
 • Łopata
 • Kończysty Wierch
 • Starobociański Wierch
 • Ornak
i przez przełącz Iwaniacką do Doliny Chochołowskiej. W planach były jeszcze Błyszcz i Bystra, ale nie starczyło już czasu i prowiantu [a niektórym sił ;-) ]. Zapraszam do galerii.

Święcenia kapłańskie

08.06.2010 r.

5 czerwca, w naszej bazylice św. Franciszka z Asyżu sześciu naszych braci

br. Stanisław Lelito

br. Marcin Drąg

br. Karol Januszewski

br. Marek Mycek

br. Wojciech Ulman

br. Wojciech Łepkowski (prowincja warszawska)

z rąk bp. Mariusza Leszczyńskiego (Zamość) przyjęło świecenia prezbiteratu. Uroczystość odbyła się w przededniu beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki, który stał się jej „cichym” patronem. Oprócz braci udział w niej wzięła najbliższa rodzina oraz zaproszeni goście. W podziękowaniach, neoprezbiterzy oprócz kwiatów dla Boga, dla rodziny – biskupowi Mariuszowi Leszczyńskiemu (znając jego zamiłowanie) wręczyli oryginalny podarunek w postaci harmonijki. Przy jej akompaniamencie zebrani zaśpiewali młodym kapłanom „Życzymy, życzymy…”. Po Eucharystii nadszedł czas wspólnego radowania się przy posiłku. Naszym braciom w ich kapłańskim posługiwaniu życzymy by Chrystus - Najwyższy Kapłan - udzielał zawsze swej mocy, zwłaszcza w chwilach trudnych. Życzymy wytrwałości w  podążaniu za Nim i w pomaganiu innym w dojściu do Niego. niech Pan Wam błogosławi !