Rok akademicki 2022/2023

Misterium męki naszego Pana

08.04.2023 r.

Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy, Liturgia Męki Pańskiej, Ciemna Jutrznia. Celebracje, które podejmujemy w czasie Triduum Paschalnego podejmują wspomnienie ofiary krzyżowej Pana Jezusa. Jest to dla nas czas szczególnej refleksji nad tajemnicą naszego odkupienia. Przed nami kulminacja obchodów tego świętego czasu - Liturgia Wigilii Paschalnej.

Wielkanoc

11.04.2023 r.

Liturgia Wigilii Paschalnej wyróżnia się swą wyjątkową formą spośród wszystkich celebracji. Czytania zaczerpnięte z Pisma Świętego ukazują drogę zbawienia ciągnącą się przez wieki, która swój moment kulminacyjny osiągnęła w ofierze Syna Bożego – Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Liturgia ta podkreśla fakt odkupienia rodzaju ludzkiego. Radość z faktu zmartwychwstania wyraziliśmy procesją rezurekcyjną, która odbyła się przez naszą bazyliką. Nieodłącznym elementem naszego życia zakonnego, franciszkańskiego jest Liturgia Godzin. Również w niej wspominaliśmy wielkie dzieła Boże.

350-lecie beatyfikacji bł. Salomei

26.05.2023 r.

W piątek 19 maja delegacja naszego seminarium wzięła udział w przygotowaniu i uroczystej celebracji Mszy Świętej sprawowanej z okazji 350-lecia beatyfikacji bł. Salomei. Uroczystej liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja ks. abp. Marek Jędraszewski. Jednym z koncelebransów był wikariusz prowincjalny krakowskiej prowincji franciszkanów br. Mariusz Kozioł. Niewielki kościół św. Andrzeja, przy którym znajduje się klasztor sióstr klarysek, napełnił się wiernymi - czcicielami pierwszej polskiej klaryski. Bł. Salomea siostra Bolesława Wstydliwego, po śmierci swego męża, węgierskiego królewicza Kolomana, z którym żyła w dziewiczym małżeństwie, powróciła na ziemie polskie. Z pomocą brata założyła pierwszą wspólnotę Ubogich Pań (klarysek) w Naszym kraju. Wspólnota mniszek, która początkowo przebywała w Zawichoście, przeniosła się w okolice Krakowa z uwagi na zagrożenie najazdami tatarskimi. Właśnie wtedy, w XIII w. założono pustelnię w podkrakowskiej Skale, gdzie przebywała błogosławiona. Salomea zmarła w opinii świętości a jej kult utrzymywał się nieprzerwanie przez wieki. Został ostatecznie przypieczętowany beatyfikacją, której 350 rocznicę obchodzimy w tym roku.

Święcenia diakonatu i prezbiteratu

02.06.2023 r.

W przeddzień Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, 27 maja, w Bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie czterech braci przyjęło święcenia z rąk o. bp Edwarda Kawy. Wśród nich byli dwaj bracia na naszej wspólnoty: br. Szymon Dendys i br. Bartłomiej Rochowiak, którzy po ukończeniu roku diakonatu zostali kapłanami. Bardzo cieszymy się, że nasza prowincja została ubogacona nowymi sługami ołtarza sprawującymi sakrament Eucharystii. Życzymy im Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej.

Wraz z nimi wyświęcony na kapłana został br. Adam Szmyt. Natomiast br. Jan Michalkiewicz przyjął święcenia diakonatu. Obu braciom kaupcynom również życzymy obfitości Bożych łask w ich posłudze.

Pielgrzymka seminarzystów

12.06.2023 r.

W pierwszy dzień czerwca pielgrzymowaliśmy na Jasną Górę. Przez dwa dni, 31 maja i 1 czerwca, trwało tam spotkanie alumnów wyższych seminariów duchownych z całej Polski. Miejscem spotkania była katedra w Częstochowie. Po przyjeździe wysłuchaliśmy konferencji. Następnie adorowaliśmy Najświętszy Sakrament. Po skończonym nabożeństwie całą wspólnotą udaliśmy się na Jasną Górę rozważając tajemnice różańca. Pielgrzymka została zwieńczona Mszą Świętą w jasnogórskiej bazylice. Przewodniczył jej prefekt Dykasterii ds. Duchowieństwa kard. Lazarus You Heung-Sik.

Był to czas modlitwy, kontemplacji oraz spotkania. Szczególnie miło było porozmawiać z braćmi z pozostałych prowincji franciszkańskich w Polsce.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

14.06.2023 r.

Tradycyjne celebracje uroczystości Bożego Ciała rozpoczęły się w Krakowie na wawelskim wzgórzu 8 sierpnia Mszą Świętą, której przewodniczył JE ks. abp Marek Jędraszewski. Na wspólnej modlitwę przybyła delegacja naszego seminarium oraz klasztoru.

Po zakończonej Eucharystii udaliśmy się w procesji do kościoła mariackiego, mijając po drodze ołtarze stacyjne. Przy każdym z nich wysłuchaliśmy homilii głoszonych przez biskupów pomocniczych naszej archidiecezji. Przy ostatnim ołtarzu słowo wygłosił ksiądz arcybiskup.

Celebracja ta gromadzi co roku wielu wiernych. Podążają oni w procesji za osobami konsekrowanymi z różnych zgromadzeń zakonnych znajdujących się na terenie Krakowa oraz bractwami katolickimi cieszącymi się bogatą historią. W szczególny sposób należy podkreślić obecność Bractwa Matki Bożej Bolesnej działającego przy naszej bazylice, którego członkowie nieśli figurę Maryi.

Uroczyste obchody miały miejsce również w Bazylice św. Franciszka. Procesja eucharystyczna przeszła tu krużgankami klasztornymi. Wspólnym modlitwom przewodniczył gwardian br. Piotr Cuber. Obecny był także br. Marian Gołąb, minister prowincjalny.

Czerwcowy dzień skupienia

16.06.2023 r.

Tematem ostatniego w tym roku akademickim dnia skupienia, który odbył się 9 czerwca, była charytologia, czyli nauka o łasce. Ks. Jacek Nowak, salezjanin, który wygłosił konferencję dla naszej wspólnoty przedstawił ten traktat teologiczny od strony duchowości.

Te jednodniowe rekolekcje były ostatnimi prowadzonymi przez ks. Jacka. Z tej okazji, po zakończonej Mszy Świętej, wyraziliśmy mu naszą wdzięczność za wygłoszone do nas słowo.