Triduum Sacrum

Triduum Sacrum, czyli trzy święte dni, w trakcie których rozegrały się główne wydarzenia zbawcze – męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Czytaj dalej
Hosanna Synowi Dawida!

Liturgia Niedzieli Palmowej łączy radość związaną z wjazdem Pana Jezusa do Jerozolimy z Jego cierpieniem podczas męki i śmierci.

Czytaj dalej
Boże oblicze

9 kwietnia w auli bł. Jakuba Strzemię w naszym klasztorze odbyła się sesja franciszkańska zatytułowana „Tajemnica Oblicza Bożego”.

Czytaj dalej