Myśląc o wakacjach

W ostatni piątek roku akademickiego odbyła się kapituła seminaryjna. Posługę dziekana zakończył br. Szymon. W kolejnym semestrze bracia postanowili powierzyć ją bratu Łukaszowi Gradkowi.

Czytaj dalej
Pierwociny

Już dwa dni po święceniach kapłańskich neoprezbiterzy powrócili do Krakowa, aby po raz pierwszy sprawować Eucharystię w bazylice, w której modlili się przez sześć lat.

Czytaj dalej