Kolejne etapy

W drugiej połowie lutego część braci rozpoczyna kolejne etapy na swojej drodze do kapłaństwa. 24 lutego diakoni zdali egzamin jurysdykcyjny z prawa kanonicznego i teologii moralnej.

Czytaj dalej
Sto lat bazyliki

Decyzją Ojca Świętego Benedykta XV kościół św. Franciszka w Krakowie nosi miano bazyliki mniejszej. 23 lutego wypadła setna rocznica przyznania jej tej godności.

Czytaj dalej
O Komunii Świętej

Czy należy się cieszyć, że w Polsce do Komunii Świętej przystępuje kilkanaście procent wiernych? A może bliższe ideału są wspólnoty w Europie Zachodniej, gdzie sto procent uczestniczących w Eucharystii przystępuje do Komunii?

Czytaj dalej