Rekolekcje i odnowienie ślubów

Inauguracja roku akademickiego

Transitus

Dzień św. Franciszka

Dzień skupienia – październik

Dzień skupienia – listopad

Jednodniówka

Akolitat

Śluby wieczyste

Dzień skupienia – grudzień

Pogrzeb o. Andrzeja Łączyńskiego

Święta Bożego Narodzenia

Objawienie Pańskie

Dzień Życia Konsekrowanego

Kapituła seminaryjna

Wprowadzenie w posługę lektoratu

Dzień skupienia – Środa Popielcowa

Dzień skupienia – marzec

Szkolenie – Centrum Ochrony Dziecka

Setna rocznica śmierci o. Wenantego

Triduum Paschalne

Dzień skupienia – kwiecień

Dzień skupienia – maj

Sympozjum o pandemii

Dzień św. Franciszka

Sympozjum o ojcu Wenantym

Dzień skupienia – czerwiec

Święcenia diakonatu

Kapituła seminaryjna