Wakacje

Dzisiaj uroczystą Mszą świętą zakończyliśmy rok akademicki 2017/2018 i zaczęliśmy wakacje. W homilii o. prowincjał zachęcał do służby jednemu Panu niepodzielnym sercem.

Czytaj dalej
Nowi kapłani i diakon

Z rąk o. bpa Edwarda Kawy sakrament święceń przyjęli dzisiaj trzej franciszkanie. Diakonem został br. Mateusz Wojtowicz, a prezbiterami bracia Mateusz Kłosowski i Piotr Kantorski.

Czytaj dalej