Inauguracja roku akademickiego

Transitus

Śluby wieczyste

Dzień św. Franciszka

Dzień skupienia – październik

Wszystkich Świętych

Dzień skupienia – listopad

Wybory dziekana

Pożegnanie p. Stanisława

Jednodniówka

Światowy Dzień Ubogich

750-lecie śmierci bł. Salomei

Rekolekcje come&see

Sympozjum franciszkańskie

Dzień skupienia – grudzień

Konferencja mesjańska

Żywa Szopka – Wigilia

Żywa Szopka – Boże Narodzenie

Żywa Szopka – św. Szczepana

Dzień skupienia – styczeń

Ofiarowanie Pańskie

Przyjęcie lektoratu

Kapituła seminaryjna

Dzień skupienia – marzec

Diakonat

Wielki Czwartek

Wielki Piątek

Wigilia Paschalna

Piknik franciszkański

Dzień skupienia – maj

Święcenia kapłańskie