Kapituła i zakończenie roku

Spotkanie z s. Bertą

Dzień skupienia – czerwiec

Święcenia prezbiteratu i diakonatu

Rekognicja bł. Salomei

Konferencja o MI

Procesja św. Stanisława

Dzień skupienia – maj

Piknik franciszkański

Spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza

Pielgrzymka na Jasną Górę

U Wenantego

Wielka Sobota i Wigilia Paschalna

Wielki Piątek

Wielki Czwartek

Święcenia diakonatu

Wyznanie wiary

Spotkanie rodziców

Konkurs biblijny

Wielkopostny dzień skupienia

Posługi 2018

Pogrzeb br. Witolda

Zimowa kapituła klerycka

Dzień skupienia – styczeń

XVII Sesja kolbiańska

Kolęda