Come and see

W niedziele zakończyły się trzydniowe rekolekcje „Przyjdź i zobacz”. Jednym z głównych powodów, dla którego rekolektanci wzięli udział w weekendowym spotkaniu, było rozeznanie swojego życiowego powołania. Z tego powodu nasi goście wspólnie uczestniczyli w życiu naszego seminarium.

Czytaj dalej
XV Dni Kolbiańskie

W dniach 15-17 Kwietnia odbyły się w Harmężach XV Dni Kolbiańskie, w których wzięli udział także nasi bracia z seminarium. Tematem przewodnim tych dni było Boże Miłosierdzie. Ten wyjątkowy czas rozpoczęliśmy Mszą Świętą w piątek, której przewodniczył gwardian miejscowego klasztoru o. Piotr Cuber, wieczorem natomiast wysłuchaliśmy świadectwa Pana Romana Kluski. Następny dzień wypełniony był konferencjami związanymi […]

Czytaj dalej
Dzień skupienia

Ten dzień rozpoczęliśmy od pielgrzymki do Katedry Wawelskiej. Tam uczestniczyliśmy wspólnie na Mszy Świętej. Homilie wygłosił nasz ojciec duchowny o. Andrzej Prugar. W skierowanych do nas słowach zwrócił uwagę na wolność od osądu. Następnie zwiedziliśmy skarbiec i Dzwon Zygmunta. Dalszą część dnia spędziliśmy na modlitwie i skupieniu.

Czytaj dalej