Zakończenie tygodnia misyjnego

Na zakończenie Tygodnia Misyjnego koło misyjne przygotowało misterium, przez które przypomniało, że każdy z nas zaproszony jest do niesienia innym światła Chrystusa, symbolizowanego przez zapalony paschał. To, czy będziemy zdolni zapalać innych, zależy od tego, jak wygląda nasza osobista więź z Chrystusem, bo to ona jest źródłem entuzjazmu i zapału misyjnego. Bracia Godfrey i Stevenson […]

Czytaj dalej