Wszystkich Świętych Zakonu Franciszkańskiego

Bracia razem z wychowawcami udali się do Katowic, aby wziąć udział w sesji naukowej dotyczącej liturgii i jej piękna oraz wkładu Zakonu Serafickiego w działaniach na jej dzisiejszy przebieg. Wspólna podróż z braćmi z seminarium bronowickiego do katowickich Panewnik, gdzie odbywały się wykłady oraz wspólna celebracja Eucharystii na zakończenie wydarzenia dała nam wszystkim kolejny raz możliwość […]

Czytaj dalej
Spotkanie z Prowincjałem Węgierskim

Nasza wspólnota miała okazję posłuchać historii i informacji dotyczących węgierskiej prowincji naszego Zakonu. Opowiadaniu o pracy w Siedmiogrodzie i okolicznych terenach przewodniczyło dwóch braci wspomnianej prowincji: o. Zsolt Kalna – minister prowincjalny oraz o. Pavel Ferenc Cadar – diakon. Spotkanie z nimi było dla nas także zachętą do rozeznawania powołania misyjnego, czyli pracy na terenach […]

Czytaj dalej
Franciszkańskie warsztaty muzyki liturgicznej

Błogosławiona pełna miłości, módl się za nami – Maryjo! Wielu z niecierpliwością czekało na te dni. Był to czas franciszkańskich warsztatów muzyki liturgicznej Ave Maris Stella, które odbyły się w naszym krakowskim klasztorze. Prawie 90 uczestników, w tym czterech z nas, zaśpiewało i zagrało na cześć Boga i Jego świętej Matki. Warsztaty poprowadzili dla nas […]

Czytaj dalej
O męstwie… Dzień skupienia

Czym jest męstwo? Dlaczego jest go dzisiaj tak mało? Czy potrzeba nam dzisiaj postaw silnych, zdecydowanych? Na te i wiele innych postawionych przez siebie pytań, podczas listopadowego dnia skupienia, odpowiadał nam ks. Andrzej Ziółkowski, misjonarz z krakowskiego klasztoru na Stradomiu.

Czytaj dalej