Święcenia kapłańskie

5 czerwca, w naszej bazylice św. Franciszka z Asyżu sześciu naszych braci br. Stanisław Lelito br. Marcin Drąg br. Karol Januszewski br. Marek Mycek br. Wojciech Ulman br. Wojciech Łepkowski (prowincja warszawska) z rąk bp. Mariusza Leszczyńskiego (Zamość) przyjęło świecenia prezbiteratu. Uroczystość odbyła się w przededniu beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki, który stał się jej „cichym” […]

Czytaj dalej